Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0154(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0039/2014

Teksty złożone :

A8-0039/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/12/2014 - 5.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0077

Teksty przyjęte
PDF 281kWORD 48k
Wtorek, 16 grudnia 2014 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Odnowienie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej z Ukrainą ***
P8_TA(2014)0077A8-0039/2014

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą (11047/2014 – C8-0114/2014 – 2014/0154(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady dotyczącej odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą (11047/2014),

–  uwzględniając Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą(1),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 186 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0114/2014),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci oraz ust. 2, art. 108 ust. 7, a także art. 50 ust. 1 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A8-0039/2014),

1.  wyraża zgodę na odnowienie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Ukrainy.

(1) Dz.U. L 36 z 12.2.2003, s. 32.

Informacja prawna