Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0154(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0039/2014

Predkladané texty :

A8-0039/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/12/2014 - 5.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0077

Prijaté texty
PDF 210kWORD 47k
Utorok, 16. decembra 2014 - Štrasburg Finálna verzia
Obnovenie Dohody o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou ***
P8_TA(2014)0077A8-0039/2014

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2014 o návrhu rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou (11047/2014 – C8-0114/2014 – 2014/0154(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou (11047/2014),

–  so zreteľom na Dohodu o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou(1),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 186 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0114/2014),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2, článok 108 ods. 7 a článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0039/2014),

1.  udeľuje súhlas s obnovením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Ukrajiny.

(1) Ú. v. EÚ L 36, 12.2.2003, s. 32.

Právne oznámenie