Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0047(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0026/2014

Внесени текстове :

A8-0026/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2014 - 5.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0078

Приети текстове
PDF 423kWORD 49k
Вторник, 16 декември 2014 г. - Страсбург Окончателна версия
Участието на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство ***
P8_TA(2014)0078A8-0026/2014

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2014 г. относно проект за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумение за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство и на три свързани споразумения (06698/2014 — C8-0002/2014 — 2014/0047(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (06698/2014),

—  като взе предвид Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство и три свързани споразумения (06696/2014),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно членове 217, 218, параграф 6 и 218, параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0002/2014),

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A8-0026/2014),

1.  Дава своето одобрение за сключване на Споразумението и на трите свързани споразумения;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.

Правна информация