Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0047(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0026/2014

Ingivna texter :

A8-0026/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2014 - 5.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0078

Antagna texter
PDF 203kWORD 46k
Tisdagen den 16 december 2014 - Strasbourg Slutlig utgåva
Kroatiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ***
P8_TA(2014)0078A8-0026/2014

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 december 2014 om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal om Republiken Kroatiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och av tre tillhörande avtal (06698/2014 – C8-0002/2014 – 2014/0047(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (06698/2014),

–  med beaktande av avtalet om Republiken Kroatiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tre tillhörande avtal (06696/2014),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 217, 218.6 och 218.8 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0002/2014),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A8‑0026/2014).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet och de tre tillhörande avtalen ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket Norge.

Rättsligt meddelande