Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0308(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0054/2014

Teksty złożone :

A8-0054/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/12/2014 - 5.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0079

Teksty przyjęte
PDF 279kWORD 47k
Wtorek, 16 grudnia 2014 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Podatek od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych *
P8_TA(2014)0079A8-0054/2014

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie systemu podatku od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych (COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2014)0666),

–  uwzględniając art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0242/2014),

–  uwzględniając art. 59 oraz art. 50 ust. 1 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A8-0054/2014),

1.  zatwierdza wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Informacja prawna