Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0901(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0070/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0070/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/12/2014 - 5.12

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0084

Hyväksytyt tekstit
PDF 210kWORD 51k
Tiistai 16. joulukuuta 2014 - Strasbourg Lopullinen painos
Kriisinratkaisuneuvoston jäsenten nimittäminen *
P8_TA(2014)0084A8-0070/2014

Euroopan parlamentin päätös 16. joulukuuta 2014 komission ehdotuksesta yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimittämisestä (C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 5. joulukuuta 2014 annetun komission ehdotuksen yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimittämisestä (C(2014)9456),

–  ottaa huomioon yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta 15. heinäkuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 806/2014(1) 56 artiklan 6 kohdan kolmannen alakohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0070/2014),

A.  ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 4 kohdassa säädetään, että kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja mainitun asetuksen 43 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut jäsenet nimitetään ansioiden, pätevyyden, pankkitoiminta- ja rahoituskysymysten tuntemuksen sekä rahoitusalan valvonnan ja sääntelyn ja pankkien kriisinratkaisun kannalta merkityksellisen kokemuksen perusteella;

B.  ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 4 kohdassa säädetään, että kriisinratkaisuneuvoston jäsenten nimittämisessä noudatetaan sukupuolten tasapainon, kokemuksen ja pätevyyden periaatteita;

C.  ottaa huomioon, että komissio hyväksyi 19. marraskuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 6 kohdan mukaisesti lopullisen luettelon ehdokkaista kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi;

D.  ottaa huomioon, että komissio hyväksyi 1. joulukuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 6 kohdan mukaisesti lopullisen luettelon ehdokkaista 43 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuiksi kriisinratkaisuneuvoston jäseniksi;

E.  ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 6 kohdan mukaisesti molemmat luettelot on toimitettu parlamentille;

F.  ottaa huomioon, että komissio hyväksyi 5. joulukuuta 2014 ehdotuksen yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimittämisestä ja toimitti tämän ehdotuksen parlamentille;

G.  ottaa huomioon, että parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunta arvioi kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi ehdotettujen ehdokkaiden pätevyyttä erityisesti asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 4 kohdassa vahvistettuihin vaatimuksiin nähden;

H.  ottaa huomioon, että valiokunta järjesti 8. joulukuuta 2014 kuulemistilaisuuden, jossa kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajaehdokas Elke König piti avauspuheenvuoron ja vastasi sen jälkeen valiokunnan jäsenten kysymyksiin;

I.  ottaa huomioon, että valiokunta järjesti 9. joulukuuta 2014 kuulemistilaisuuden, johon osallistuivat kriisinratkaisuneuvoston varapuheenjohtajaehdokas Timo Löyttyniemi sekä kriisinratkaisuneuvoston neljäksi jäseneksi ehdotetut Mauro Grande, Antonio Carrascosa, Joanne Kellermann ja Dominique Laboureix ja jossa kaikki viisi ehdokasta pitivät avauspuheenvuoron ja vastasivat sen jälkeen valiokunnan jäsenten kysymyksiin;

1.  hyväksyy komission ehdotuksen seuraavien ehdokkaiden nimittämisestä:

   a) Elke König kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajaksi
   b) Timo Löyttyniemi kriisinratkaisuneuvoston varapuheenjohtajaksi
   c) Mauro Grande kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi
   d) Antonio Carrascosa kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi
   e) Joanne Kellermann kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi
   f) Dominique Laboureix kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille.

(1)EUVL L 225, 30.7.2014, s. 1.

Oikeudellinen huomautus