Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/0901(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0070/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0070/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 16/12/2014 - 5.12

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0084

Pieņemtie teksti
PDF 282kWORD 53k
Otrdiena, 2014. gada 16. decembris - Strasbūra Galīgā redakcija
Vienotā noregulējuma valdes locekļu iecelšana *
P8_TA(2014)0084A8-0070/2014

Eiropas Parlamenta 2014. gada 16. decembra lēmums par Komisijas priekšlikumu par Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu iecelšanu (C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))

(Apstiprināšana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas 2014. gada 5. decembra priekšlikumu par Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu iecelšanu (C(2014)9456),

–  ņemot vērā 56. panta 6. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. jūlija Regulā (ES) Nr. 806/2014, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010(1),

–  ņemot vērā Reglamentu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0070/2014),

A.  tā kā Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 4. punktā ir paredzēts, ka minētās regulas 43. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētos Vienotās noregulējuma valdes (Valde) priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un locekļus ieceļ, pamatojoties uz nopelniem, prasmēm, zināšanām banku un finanšu jautājumos un pieredzi finanšu uzraudzības, regulējuma un banku noregulējuma jomā;

B.  tā kā Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 4. punktā ir paredzēts, ka Valdes locekļu iecelšanā ņem vērā dzimumu līdzsvara principu, pieredzi un kvalifikāciju;

C.  tā kā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 6. punktu Komisija 2014. gada 19. novembrī pieņēma Valdes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka amata kandidātu sarakstu;

D.  tā kā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 6. punktu Komisija 2014. gada 1. decembrī pieņēma minētās regulas 43. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzēto Valdes locekļu amata kandidātu sarakstu;

E.  tā kā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 6. punktu šie abi saraksti tika iesniegti Parlamentam;

F.  tā kā Komisija 2014. gada 5. decembrī pieņēma priekšlikumu par Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu iecelšanu un nosūtīja šo priekšlikumu Parlamentam;

G.  tā kā Parlamenta Ekonomikas un monetārā komitejas pēc tam pārbaudīja izvirzīto Valdes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu amata kandidātu atbilstību, jo īpaši ņemot vērā Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 4. punktā paredzētās prasības;

H.  tā kā komiteja 2014. gada 8. decembrī rīkoja izvirzītās Valdes priekšsēdētāja amata kandidātes Elke König uzklausīšanu, kuras sākumā viņa sniedza paziņojumu un pēc tam atbildēja uz komitejas locekļu jautājumiem;

I.  tā kā komiteja 2014. gada 9. decembrī rīkoja izvirzītā Valdes priekšsēdētāja vietnieka amata kandidāta Timo Löyttyniemi, kā arī četru izvirzīto Valdes locekļu amata kandidātu Mauro Grande, Antonio Carrascosa, Joanne Kellermann un Dominique Laboureix uzklausīšanu; visi pieci izvirzītie kandidāti uzklausīšanā vispirms sniedza paziņojumu un pēc tam atbildēja uz komitejas locekļu jautājumiem,

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu iecelt šādus izvirzītos kandidātus:

   a) Elke König par Valdes priekšsēdētāju,
   b) Timo Löyttyniemi par Valdes priekšsēdētāja vietnieku,
   c) Mauro Grande par Valdes locekli,
   d) Antonio Carrascosa par Valdes locekli,
   e) Joanne Kellermann par Valdes locekli,
   f) Dominique Laboureix par Valdes locekli;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām.

(1) OV L 225, 30.07.2014., 1. lpp.

Juridisks paziņojums