Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0901(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0070/2014

Teksty złożone :

A8-0070/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/12/2014 - 5.12

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0084

Teksty przyjęte
PDF 288kWORD 54k
Wtorek, 16 grudnia 2014 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Mianowanie członków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji *
P8_TA(2014)0084A8-0070/2014

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wniosku Komisji dotyczącego mianowania przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))

(Zatwierdzenie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji z dnia 5 grudnia 2014 r. dotyczący mianowania przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (C(2014)9456),

–  uwzględniając art. 56 ust. 6 akapit trzeci rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiającego jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010(1),

–  uwzględniając swój Regulamin,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0070/2014),

A.  mając na uwadze art. 56 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 806/2014, który stanowi, że przewodniczący, wiceprzewodniczący i członkowie Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (zwanej dalej „Jednolitą Radą”), o których mowa w art. 43 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, mianowani są w oparciu o osiągnięcia, umiejętności, znajomość spraw bankowych i finansowych oraz doświadczenie w dziedzinie nadzoru finansowego, regulacji finansowych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków;

B.  mając na uwadze art. 56 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 806/2014, który stanowi, że członków Jednolitej Rady wybiera się z poszanowaniem zasad równowagi płci oraz uwzględnieniem doświadczenia i kwalifikacji;

C.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 56 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 w dniu 19 listopada 2014 r. Komisja przyjęła listę najlepszych kandydatów na stanowisko przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Jednolitej Rady;

D.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 56 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 w dniu 1 grudnia 2014 r. Komisja przyjęła listę najlepszych kandydatów na stanowiska członków Jednolitej Rady, o których mowa w art. 43 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia;

E.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 56 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 dwie listy najlepszych kandydatów zostały przekazane Parlamentowi;

F.  mając na uwadze, że w dniu 5 grudnia 2014 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący mianowania przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji i przekazała ten wniosek Parlamentowi;

G.  mając na uwadze, że Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu Europejskiego przystąpiła następnie do oceny kwalifikacji kandydatów na stanowiska przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków Jednolitej Rady, w szczególności pod kątem wymogów, o których mowa w art. 56 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 806/2014;

H.  mając na uwadze, że w dniu 8 grudnia 2014 r. komisja przesłuchała Elke König, kandydatkę na stanowisko przewodniczącej Jednolitej Rady, podczas którego wygłosiła ona oświadczenie wstępne, a następnie odpowiedziała na pytania członków komisji;

I.  mając na uwadze, że w dniu 9 grudnia 2014 r. komisja przesłuchała Tima Löyttyniemiego, kandydata na stanowisko wiceprzewodniczącego Jednolitej Rady, jak również Maura Grande, Antonia Carrascosę, Joanne Kellermann i Dominique'a Laboureix, czterech kandydatów na członków Jednolitej Rady; podczas przesłuchania wszyscy kandydaci wygłosili oświadczenia wstępne, a następnie odpowiedzieli na pytania członków komisji;

1.  zatwierdza wniosek Komisji dotyczący mianowania następujących kandydatów:

   a) Elke König – na stanowisko przewodniczącej Jednolitej Rady,
   b) Timo Löyttyniemi – na stanowisko wiceprzewodniczącego Jednolitej Rady,
   c) Mauro Grande – na stanowisko członka Jednolitej Rady,
   d) Antonio Carrascosa – na stanowisko członka Jednolitej Rady,
   e) Joanne Kellermann – na stanowisko członkini Jednolitej Rady,
   f) Dominique Laboureix – na stanowisko członka Jednolitej Rady;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie, Komisji i rządom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 225 z 30.7.2014, s. 1.

Informacja prawna