Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2954(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0346/2014

Előterjesztett szövegek :

B8-0346/2014

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0085

Elfogadott szövegek
PDF 218kWORD 52k
2014. december 17., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
Felhatalmazáson alapuló jogi aktus kifogásának mellőzése: az AKCS-államok csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások
P8_TA(2014)0085B8-0346/2014

Az Európai Parlament határozata a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletét módosító 2014. november 14-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság felhatalmazáson alapuló rendeletére (C(2014)08355),

–  tekintettel a Bizottság 2014. november 26-i levelére, amelyben kéri az Európai Parlamenttől annak kinyilvánítását, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló rendelettel szemben,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett 2014. december 5-i levélre,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy az azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának bizonyos tagjaiból származó árukra vonatkozó szabályozás alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i 1528/2007/EK tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 2. cikkének (2) bekezdésére és 24a. cikke (6) bekezdésére,

–  tekintettel az 1528/2007/EK tanácsi rendelet több országnak a tárgyalásaikat már lezárt régiók és államok listájáról való törlése tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. május 21-i 527/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(2),

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság határozatra vonatkozó ajánlására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (6) bekezdésére,

–  tekintettel arra, hogy az eljárási szabályzata 105. cikke (6) bekezdésének harmadik és negyedik francia bekezdésében említett határidőn belül – amely 2014. december 16-án járt le – nem érkezett kifogás,

A.  mivel az 527/2013/EU rendeletnek megfelelően Kenya 2014. október 1-jétől kezdve nem tartozik az 1528/2007/EK rendelet által engedélyezett piacrajutási szabályozás hatálya alá;

B.  mivel Kenya, az Európai Unió és tagállamai 2014. október 16-án lezárták a gazdasági partnerségi megállapodásra irányuló tárgyalásokat;

C.  mivel 2014. november 14-én a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadott el Kenyának az 1528/2007/EK rendelet I. mellékletébe való újbóli felvétele céljából;

D.  mivel a Bizottság hangsúlyozta, hogy a kifogást nem emelő határozat korlátozná a kenyai kereskedelem esetleges más irányba terelését és az EU-ba irányuló export kiesését, csökkentve ezáltal a tonhal-, a kertészeti és a vágottvirág-ágazatot érő kárt;

1.  kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben nem emel kifogást;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 348., 2007.12.31., 1. o.
(2) HL L 165., 2013.6.18., 59. o.

Jogi nyilatkozat