Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2954(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0346/2014

Teksty złożone :

B8-0346/2014

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0085

Teksty przyjęte
PDF 288kWORD 52k
Środa, 17 grudnia 2014 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Niewyrażenie sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego: uzgodnienia dotyczące produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw AKP
P8_TA(2014)0085B8-0346/2014

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym C(2014)08355 – 2014/2954(DEA)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji C(2014)08355,

–  uwzględniając pismo Komisji z dnia 26 listopada 2014 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyrazi on sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego,

–  uwzględniając pismo Komisji Handlu Międzynarodowego z dnia 5 grudnia 2014 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1528/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym(1), w szczególności jego art. 2 ust. 2 oraz art. 24a ust. 6,

–  uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 527/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1528/2007 w zakresie usunięcia niektórych państw z wykazu regionów lub państw, które zakończyły negocjacje(2),

–  uwzględniając zalecenie dotyczące decyzji Komisji Handlu Międzynarodowego,

–  uwzględniając art. 105 ust. 6 Regulaminu,

–  uwzględniając fakt, iż nie wyrażono żadnego sprzeciwu w terminie określonym w art. 105 ust. 6 tiret trzecie i czwarte Regulaminu, który to termin upłynął w dniu 16 grudnia 2014 r.,

A.  mając na uwadze, że zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 527/2013 z dniem 1 października 2014 r. Kenia nie jest już objęta uzgodnieniami w sprawie dostępu do rynku możliwymi w myśl rozporządzenia (WE) nr 1528/2007;

B.  mając na uwadze, że w dniu 16 października 2014 r. Kenia, Unia Europejska i jej państwa członkowskie zakończyły negocjacje dotyczące umowy o partnerstwie gospodarczym;

C.  mając na uwadze, że w dniu 14 listopada 2014 r. Komisja przyjęła akt delegowany ponownie uwzględniając Kenię w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007;

D.  mając na uwadze, że Komisja podkreśliła, że decyzja o niewyrażeniu sprzeciwu ograniczyłaby ewentualną zmianę kierunku w handlu Kenii i utratę eksportu do UE, limitując szkody dla sektora tuńczyka, ogrodnictwa i kwiatów ciętych;

1.  oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 348 z 31.12.2007, s. 1.
(2) Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 59.

Informacja prawna