Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0287(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0056/2014

Внесени текстове :

A8-0056/2014

Разисквания :

PV 16/12/2014 - 17
CRE 16/12/2014 - 17

Гласувания :

PV 17/12/2014 - 10.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0087

Приети текстове
PDF 439kWORD 51k
Сряда, 17 декември 2014 г. - Страсбург Окончателна версия
Тарифното третиране на стоките с произход от Еквадор ***I
P8_TA(2014)0087A8-0056/2014
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за тарифното третиране на стоките с произход от Еквадор (COM(2014)0585 – C8‑0172/2014 – 2014/0287(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0585),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0172/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид поетия с писмо от 10 декември 2014 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент съгласно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A8‑0056/2014),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене,

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 17 декември 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № .../2014 на Европейския парламент и на Съвета за тарифното третиране на стоките с произход от Еквадор
P8_TC1-COD(2014)0287

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (EС) № 1384/2014.)

Правна информация