Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0287(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0056/2014

Ingediende teksten :

A8-0056/2014

Debatten :

PV 16/12/2014 - 17
CRE 16/12/2014 - 17

Stemmingen :

PV 17/12/2014 - 10.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0087

Aangenomen teksten
PDF 206kWORD 181k
Woensdag 17 december 2014 - Straatsburg Definitieve uitgave
Tariefbehandeling van goederen van oorsprong uit Ecuador ***I
P8_TA(2014)0087A8-0056/2014
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 december 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de tariefbehandeling van goederen van oorsprong uit Ecuador (COM(2014)0585 – C8-0172/2014 – 2014/0287(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2014)0585),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0172/2014),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 10 december 2014 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A8-0056/2014),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 17 december 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de tariefbehandeling van goederen van oorsprong uit Ecuador
P8_TC1-COD(2014)0287

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) nr. 1384/2014.)

Juridische mededeling