Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2072(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0073/2014

Texte depuse :

A8-0073/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/12/2014 - 10.6
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0091

Texte adoptate
PDF 214kWORD 53k
Miercuri, 17 decembrie 2014 - Strasbourg Ediţie definitivă
Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE: Inundaţii în Italia - Cutremur în Grecia - Furtuni de gheață în Slovenia - Furtuni de gheață şi inundaţii în Croaţia
P8_TA(2014)0091A8-0073/2014
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 17 decembrie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în conformitate cu punctul 11 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (inundații în Italia, cutremur în Grecia, furtuni de gheață în Slovenia și furtuni de gheață și inundații în Croația) (COM(2014)0565 – C8-0137/2014 – 2014/2072(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0565 – C8–0137/2014),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene(1),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 10,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), în special punctul 11,

–  având în vedere concluziile comune adoptate de Parlament și Consiliu la 8 decembrie 2014,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0073/2014),

1.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 311, 14.11.2002, p. 3.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2015/436.)

Notă juridică