Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2073(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0078/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0078/2014

Rasprave :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0092

Usvojeni tekstovi
PDF 285kWORD 53k
Srijeda, 17. prosinca 2014. - Strasbourg Završno izdanje
Nacrt izmjene proračuna br. 5/2014: poplave u Italiji (Sardinija) u 2013. - potres u Grčkoj - led u Sloveniiji - led i poplave u Hrvatskoj u 2014.
P8_TA(2014)0092A8-0078/2014

Rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2014. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 5/2014 Europske unije za financijsku godinu 2014., dio III. – Komisija (16742/2014 – C8-0291/2014 – 2014/2073(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 41.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2014., konačno donesen 20. studenog 2013.(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(3),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(4),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 5/2014 koji je Komisija usvojila 8. rujna 2014. (COM(2014)0564),

–  uzimajući u obzir zajedničke zaključke oko kojih su Parlament i Vijeće 8. prosinca 2014. postigli dogovor,

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 5/2014 koje je Vijeće usvojilo 12. prosinca 2014. i proslijedilo Europskom parlamentu 12. prosinca 2014. (16742/2014 – C8-0291/2014]),

–  uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0078/2014]),

A.  budući da se nacrt izmjene proračuna br. 5/2014 odnosi na mobilizaciju Fonda solidarnosti EU-a (EUSF) u iznosu od 46 998 528 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanja zbog poplava u Italiji (na Sardiniji) tijekom studenog 2013., potresa u Grčkoj (na Kefaloniji), ledenih oluja u Sloveniji i tih istih ledenih oluja praćenih poplavama u Hrvatskoj krajem siječnja i početkom veljače 2014. godine;

B.  budući da je svrha nacrta izmjene proračuna br. 5/2014 službeni unos te proračunske prilagodbe u proračun za 2014. godinu;

1.  uzima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 5/2014 koji je dostavila Komisija;

2.  naglašava da se preko Fonda solidarnosti Europske unije hitno mora pružiti financijska pomoć državama koje su pogođene tom elementarnom nepogodom;

3.  naglašava da manjak u odobrenim sredstvima za plaćanja za 2014., što je ujedno i temeljni razlog izrade nacrta izmjene proračuna br. 3/2014 i popratnog prijedloga Komisije da se mobilizira pričuva za nepredviđene izdatke, unaprijed isključuje mogućnost da se sredstva za nacrt izmjene proračuna br. 5/2014 izdvoje njihovom preraspodjelom;

4.  daje svoju podršku zajedničkim zaključcima oko kojih su Parlament i Vijeće 8. prosinca 2014. postigli dogovor u cilju odobravanja dodatnih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u iznosu od 47 milijuna EUR za proračun za 2014. i preusmjeravanja odgovarajućih potreba za plaćanja u proračun za 2015.;

5.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 5/2014;

6.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 4/2014 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

7.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te nacionalnim parlamentima.

(1) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(2) SL L 51, 20.2.2014., str. 1.
(3) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(4) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

Pravna napomena