Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2162(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0074/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0074/2014

Rasprave :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.8

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0093

Usvojeni tekstovi
PDF 287kWORD 56k
Srijeda, 17. prosinca 2014. - Strasbourg Završno izdanje
Nacrt izmjene proračuna br. 6/2014: preispitivanje procjena tradicionalnih vlastitih sredstava, doprinosa iz PDV-a i BND-a
P8_TA(2014)0093A8-0074/2014

Rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2014. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2014 Europske unije za financijsku godinu 2014., dio III. – Komisija (16743/2014 – C8-0288/2014 – 2014/2162(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 41.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2014., konačno donesen 20. studenog 2013.(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020.(3),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(4),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 6/2014 koji je Komisija usvojila 17. listopada 2014. (COM(2014)0649),

–  uzimajući u obzir pismo izmjene br. 1/2014 nacrta izmjene proračuna br. 6/2014 koje je Komisija usvojila 3. prosinca 2014. (COM(2014)0730),

–  uzimajući u obzir zajedničke zaključke oko kojih su Parlament i Vijeće 8. prosinca 2014. postigli dogovor,

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2014 koje je Vijeće usvojilo 12. prosinca 2014. i koje je istog dana proslijeđeno Europskom parlamentu (16743/2014 – C8-0288/2014),

–  uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0074/2014),

A.  budući da se nacrt izmjene proračuna br. 6/2014 odnosi na reviziju predviđanja tradicionalnih vlastitih sredstava te doprinosa na temelju PDV-a i BND-a, smanjenje odobrenih proračunskih sredstava namijenjenih za Europski fond za pomorstvo i ribarstvo te pričuvu za sporazume o partnerstvu u održivom ribarstvu, ali i povećanje odobrenih proračunskih sredstava za Europskog ombudsmana;

B.  budući da je nakon usvajanja pisma izmjene br. 1/2014 nacrta izmjene proračuna br. 6/2014 sveukupni učinak tog nacrta izmjene proračuna u pogledu prihoda smanjenje zahtjeva za vlastita sredstva u ukupnom iznosu od 4.095,5 milijuna EUR, što obuhvaća smanjenje od 4.515,5 milijuna EUR u doprinosima država članica na temelju BND-a i povećanje tradicionalnih vlastitih sredstava u iznosu od 420 milijuna EUR;

C.  budući da je svrha nacrta izmjene proračuna br. 6/2014 službeno unijeti tu proračunsku prilagodbu u proračun za 2014.,

1.  uzima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 6/2014 koji je podnijela Komisija i izmijenila pismom izmjene br. 1/2014;

2.  napominje da je smanjenje odobrenih proračunskih sredstava povezanih s Europskim fondom za pomorstvo i ribarstvo te s pričuvom za sporazume o partnerstvu u održivom ribarstvu u ukupnom iznosu od 76,3 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i 6,2 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanja u velikoj mjeri posljedica kasnijeg usvajanja pravne osnove Fonda i ažurirane procjene stanja pregovora povezanih s prethodno spomenutim sporazumima u području ribarstva;

3.  pozdravlja prijedlog da se iznos od 6,2 milijuna EUR ušteđenih u okviru odobrenih sredstava za plaćanja iz stavka 2. iskoristi za doprinos financiranju pomoći u slučaju mogućih humanitarnih kriza do kraja godine;

4.  naglašava da je sveukupni učinak nacrta izmjene proračuna br. 6/2014 na doprinose država članica na temelju BND-a smanjenje od 4.515,5 milijuna EUR i povećanje od 420 milijuna EUR u predviđanjima za tradicionalna vlastita sredstva;

5.  podržava zajedničke zaključke oko kojih su Parlament i Vijeće 8. prosinca 2014. postigli dogovor u cilju prihvaćanja nacrta izmjene proračuna br. 6/2014 izmijenjenog njegovim pismom izmjene, uključujući promjenu na strani rashoda prema nacrtu izmjene proračuna br. 3/2014 i br. 4/2014;

6.  podsjeća da će se usvajanjem nacrta izmjene proračuna br. 6/2014 smanjiti potreba za doprinosima država članica na temelju BND-a za 4.515,5 milijuna EUR i stoga, zajedno s umanjenim doprinosima država članica proračunu Unije na temelju BND-a, što proizlazi iz nacrtâ izmjene proračuna br. 3/2014, br. 4/2014 i br. 8/2014, u potpunosti nadomjestiti dodatne potrebe za plaćanjima iz nacrta izmjene proračuna br. 3/2014, u skladu sa zajedničkim zaključcima od 8. prosinca 2014.;

7.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2014;

8.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 5/2014 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

9.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te nacionalnim parlamentima.

(1) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(2) SL L 51, 20.2.2014., str. 1.
(3) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(4) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

Pravna napomena