Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2038(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0077/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0077/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 17/12/2014 - 10.13
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0098

Pieņemtie teksti
PDF 367kWORD 53k
Trešdiena, 2014. gada 17. decembris - Strasbūra Galīgā redakcija
ES Solidaritātes fonda izmantošana — katastrofu skartie reģioni
P8_TA(2014)0098A8-0077/2014
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2014. gada 17. decembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 11. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (COM(2014)0348 – C8-0021/2014 – 2014/2038(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0348 – C8-0021/2014),

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu,(1)

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam,(2) un jo īpaši tās 10. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) un jo īpaši tā 11. punktu,

–  ņemot vērā kopīgos secinājumus, par kuriem Parlaments un Padome vienojās 2014. gada 8. decembrī,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0077/2014),

A.  tā kā saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 661/2014, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2012/2002, avansa maksājumiem tiek atvēlēta summa EUR 50 000 000 apmērā, izmantojot Eiropas Savienības vispārējā budžeta apropriācijas,

1.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

2.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 311, 14.11.2002, 3. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2015/422.)

Juridisks paziņojums