Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2039(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0071/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0071/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.14
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0099

Usvojeni tekstovi
PDF 297kWORD 56k
Srijeda, 17. prosinca 2014. - Strasbourg Završno izdanje
Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti – financiranje programa strukturnih fondova za Cipar
P8_TA(2014)0099A8-0071/2014
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2014. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti u skladu s točkom 12. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (COM(2014)0349 – C8-0022/2014 – 2014/2039(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0349 – C8‑0022/2014),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(Uredba o VFO)(1) te posebno njezin članak 11.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(2) te posebno njegovu točku 12.,

–  uzimajući u obzir novi nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. koji je Komisija usvojila 28. studenog 2014. (COM(2014)0723),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. koje je Vijeće usvojilo 12. prosinca 2014. i proslijedilo Europskom parlamentu istoga dana (16739/2014 – C8-0287/2014),

–  uzimajući u obzir svoje stajalište usvojeno 17. prosinca 2014. o nacrtu općeg proračuna za 2015.(3),

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0071/2014),

A.  budući da se nakon razmatranja svih mogućnosti za preraspodjelu odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u okviru podnaslova 1.b mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za preuzimanje obveza čini nužnom;

B.  budući da je Komisija predložila mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti, iznad gornjih granica VFO-a, za dopunu financiranja iz općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. u iznosu od 79,8 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza u vezi s dodatnom dodjelom sredstava Cipru iz strukturnih fondova u ukupnom iznosu od 100 milijuna EUR za 2015. godinu;

1.  primjećuje da se, unatoč umjerenim povećanjima odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u ograničenom broju proračunskih stavki, gornjom granicom podnaslova 1.b za 2015. ne omogućuje adekvatno financiranje važnih i hitnih političkih prioriteta Unije;

2.  stoga se slaže s mobilizacijom instrumenta fleksibilnosti i izmjenjuje prijedlog Komisije u svrhu financiranja dodatnih sredstava za programe strukturnih fondova za Cipar iz podnaslova 1.b u iznosu do 83,26 milijuna EUR;

3.  ponavlja da se mobilizacijom tog instrumenta, kako je predviđeno u članku 11. Uredbe o VFO-u, još jednom potvrđuje koliko je presudno da proračun Unije bude fleksibilan;

4.  ponavlja svoj dugogodišnji stav da se, ne dovodeći u pitanje mogućnost mobilizacije odobrenih sredstava za plaćanja za pojedine proračunske linije preko instrumenta fleksibilnosti bez prethodne mobilizacije sredstava za preuzimanje obveza, plaćanja koja proizlaze iz prethodno mobiliziranih obveza preko instrumenta fleksibilnosti mogu računati samo iznad gornjih granica;

5.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

6.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

7.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(2) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(3) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2014)0100.


PRILOG:

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2015/436.)

Pravna napomena