Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2964(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0277/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0103

Pieņemtie teksti
PDF 286kWORD 60k
Trešdiena, 2014. gada 17. decembris - Strasbūra Galīgā redakcija
Palestīnas valsts statusa atzīšana
P8_TA(2014)0103RC-B8-0277/2014

Eiropas Parlamenta 2014. gada 17. decembra rezolūcija par Palestīnas valsts statusa atzīšanu (2014/2964(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par miera procesu Tuvajos Austrumos,

–  ņemot vērā 2014. gada 17. novembrī pieņemtos Ārlietu padomes secinājumus par Tuvo Austrumu miera procesu,

–  ņemot vērā augstās pārstāves / Komisijas priekšsēdētāja vietnieces paziņojumus par uzbrukumu Har Nof sinagogā 2014. gada 18. novembrī un par teroristu uzbrukumu Jeruzalemē 2014. gada 5. novembrī, kā arī augstās pārstāves preses sekretāra paziņojumu 2014. gada 10. novembrī par jaunākajiem notikumiem Tuvajos Austrumos,

–  ņemot vērā Zviedrijas valdības 2014. gada 30. oktobra paziņojumu par Palestīnas valsts atzīšanu, kā arī to, ka citas dalībvalstis to jau agrāk atzinušas vēl pirms pievienošanās Eiropas Savienībai,

–  ņemot vērā priekšlikumu, kuru 2014. gada 13. oktobrī apstiprinājusi Apvienotās Karalistes parlamenta Pārstāvju palāta, priekšlikumu, kuru 2014. gada 22. oktobrī apstiprinājis Īrijas Senāts, priekšlikumu, kuru 2014. gada 18. novembrī apstiprinājis Spānijas parlaments, priekšlikumu, kuru 2014. gada 2. decembrī apstiprinājusi Francijas Nacionālā asambleja, un priekšlikumu, kuru 2014. gada 12. decembrī apstiprinājusi Portugāles Asambleja, par Palestīnas valsts atzīšanu,

–  ņemot vērā starptautiskās tiesības,

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 2. un 4. punktu,

A.  tā kā ES vairākkārt ir apliecinājusi atbalstu divu valstu risinājumam uz 1967. gada robežu pamata un ar Jeruzalemi kā abu šo valstu galvaspilsētu, kur mierā un drošībā līdzās pastāv droša Izraēlas Valsts un neatkarīga, demokrātiska, nedalīta un dzīvotspējīga Palestīnas valsts, un ir aicinājusi atjaunot tiešas miera sarunas starp Izraēlu un Palestīniešu pašpārvaldi,

B.  tā kā taisnīga un ilgstoša miera panākšana starp izraēliešiem un palestīniešiem ir bijis starptautiskās sabiedrības, tostarp arī Eiropas Savienības, bažu būtisks iemesls gandrīz pusi gadsimta;

C.  tā kā tiešas miera sarunas starp pusēm ir apstājušās; tā kā ES ir aicinājusi puses rīkoties tā, lai radītu savstarpējas uzticēšanās gaisotni, kāda nepieciešama jēgpilnu sarunu nodrošināšanai, un atturēties no rīcības, kas varētu apdraudēt procesa uzticamību, kā arī nepieļaut provokācijas;

D.  tā kā 2012. gada 22. novembra rezolūcijā Eiropas Parlaments uzsvēra, ka miermīlīgi un nevardarbīgi līdzekļi ir vienīgais veids, kā panākt taisnīgu un ilgstošu mieru starp izraēliešiem un palestīniešiem, aicināja radīt nosacījumus tiešu abu pušu miera sarunu atjaunošanai, šajā sakarībā atbalstīja Palestīnas lūgumu kļūt par novērotājvalsti, kas nav ANO dalībvalsts, uzskatīja, ka tas ievērojami palīdzētu padarīt skaidrākas, pārliecinošākas un efektīvākas Palestīnas prasības un šajā sakarībā aicināja ES dalībvalstis un starptautisko sabiedrību panākt vienošanos šajā jautājumā;

E.  tā kā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja 2012. gada 29. novembrī nolēma piešķirt Palestīnai tādas novērotājvalsts statusu, kura nav ANO dalībvalsts,

F.  tā kā Palestīnas valsts atzīšana ir dalībvalstu kompetencē;

G.  atgādinot par Palestīnas Atbrīvošanas organizācijas apņemšanos kopš 1993. gada atzīt Izraēlu,

1.  principā atbalsta Palestīnas valsts statusa atzīšanu un divu valstu risinājumu, un uzskata, ka šāds risinājums jāpanāk, konsekventi attīstot miera sarunas, kuras būtu jāvirza uz priekšu;

2.  atbalsta prezidenta M. Abbas un Palestīniešu nacionālās vienprātības valdības centienus; vēlreiz uzsver, cik svarīgi ir nekavējoties konsolidēt Palestīniešu vienprātības valdības iestādi un tās administrāciju Gazas joslā; mudina visus palestīniešu grupējumus, tostarp Hamas, akceptēt Palestīnas Atbrīvošanas organizācijas apņemšanos un izbeigt iekšējo šķelšanos; aicina sniegt nepārtrauktu ES atbalstu un palīdzību palestīniešu iestāžu veiktspējas veidošanā;

3.  pauž dziļas bažas par reģionā pieaugošo spriedzi un vardarbību; kategoriski nosoda visus terora vai vardarbības aktus un izsaka līdzjūtību tajos bojāgājušo ģimenēm; brīdina par turpmākas vardarbības eskalācijas risku, kas aptver svētvietas un var Izraēlas un Palestīnas konfliktu pārveidot par reliģisku konfliktu; aicina visu iesaistīto pušu politiskos līderus sadarboties, veicot pamanāmus pasākumus, lai normalizētu situāciju, un uzsver, ka nevardarbīgi līdzekļi un cilvēktiesību un humanitāro tiesību ievērošana ir vienīgais veids, kā panākt konflikta ilgstspējīgu noregulējumu un taisnīgu un ilgstošu mieru starp izraēliešiem un palestīniešiem; uzsver, ka jebkāda vardarbīga rīcība var tikai veicināt ekstrēmismu abās pusēs; mudina visas puses atturēties no jebkādas rīcības, kas pasliktinātu situāciju, piemēram, kūdīšanas, provokācijām, pārmērīga spēka lietošanas un atriebības;

4.  uzsver, ka jāatturas no rīcības, kas liktu šaubīties par pasludināto apņēmību panākt risinājumu sarunu ceļā; uzsver, ka saskaņā ar starptautiskajām tiesībām apmetnes ir nelikumīgas; aicina abas puses atturēties no jebkādas rīcības, kas var vājināt divu valstu risinājuma dzīvotspēju un izredzes;

5.  vēlreiz pauž stingru atbalstu divu valstu risinājumam, kura pamatā būtu 1967. gada robežas un saskaņā ar kuru Jeruzaleme būtu abu valstu galvaspilsēta un droša Izraēlas Valsts mierā un drošībā pastāvētu līdzās neatkarīgai, demokrātiskai, nedalītai un dzīvotspējīgai Palestīnas valstij, ievērojot tiesības uz pašnoteikšanos un pilnībā ievērojot starptautiskās tiesības;

6.  atzinīgi vērtē Savienības augstās pārstāves / Komisijas priekšsēdētāja vietnieces neseno Izraēlas un Palestīnas apmeklējumu un viņas apņemšanos aktīvi iesaistīties pozitīvā procesā, kura mērķis ir pārtraukt apburto loku konfliktā un radīt apstākļus patiesam progresam miera procesā; uzskata, ka Eiropas Savienībai vajadzētu uzņemties pienākumu patiesi līdzdarboties Tuvo Austrumu miera procesā un sekmēt to, ņemot vērā arī nepieciešamību atsākt miera sarunas, tostarp izveidojot kopēju pieeju un visaptverošu stratēģiju Izraēlas un Palestīnas konflikta atrisināšanai; atgādina, ka ir vajadzīga diplomātiska pieeja Tuvo Austrumu Kvarteta paspārnē un atgādina par Arābu valstu miera iniciatīvas nozīmīgumu;

7.  aicina AP/PV sekmēt kopēju ES nostāju šajā jautājumā;

8.  uzsver vajadzību pēc visaptveroša miera, kura rezultātā tiktu izbeigtas visas pretenzijas un īstenoti abu pušu leģitīmie centieni, tostarp Izraēlas centieni panākt drošību un palestīniešu — iegūt valsts statusu; uzsver, ka vienīgais iespējamais konflikta risinājums ir divu valstu — Izraēlas un Palestīnas — līdzāspastāvēšana;

9.  nolemj uzsākt iniciatīvu „Parlamentārieši par mieru”, kuras mērķis būtu apvienot Eiropas, Izraēlas un palestīniešu deputātus, lai palīdzētu virzīt programmu mieram un papildinātu ES diplomātiskos centienus;

10.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos / Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniecei, dalībvalstu parlamentiem un valdībām, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, Tuvo Austrumu Kvarteta sūtnim, Izraēlas Knesetam un valdībai, Palestīniešu pašpārvaldes prezidentam un Palestīniešu likumdošanas padomei.

Juridisks paziņojums