Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2998(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0375/2014

Rozpravy :

PV 18/12/2014 - 2.1
CRE 18/12/2014 - 2.1

Hlasovanie :

PV 18/12/2014 - 8.1
CRE 18/12/2014 - 8.1

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0106

Prijaté texty
PDF 147kWORD 72k
Štvrtok, 18. decembra 2014 - Štrasburg Finálna verzia
Trestné stíhanie demokratickej opozície vo Venezuele
P8_TA(2014)0106RC-B8-0375/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2014 o prenasledovaní demokratickej opozície vo Venezuele (2014/2998(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii vo Venezuele vrátane uznesenia z 24. mája 2007 o prípade siete Radio Caracas TV vo Venezuele(1), z 23. októbra 2008 o zákazoch politickej činnosti vo Venezuele(2), zo 7. mája 2009 o prípade Manuela Rosalesa(3), z 11. februára 2010 o Venezuele(4), z 8. júla 2010 o Venezuele, najmä o prípade Marie Lourdes Afiuniovej(5), z 24. mája 2012 o odchode Venezuely z Medziamerickej komisie pre ľudské práva(6) a z 27. februára 2014 o politickej situácii vo Venezuele(7),

–  so zreteľom na tlačové vyhlásenia hovorcu vysokej predstaviteľky EÚ/podpredsedníčky Komisie Catherine Ashtonovej z 28. marca 2014 a z 15. apríla 2014 o situácii vo Venezuele,

–  so zreteľom na stanovisko pracovnej skupiny pre svojvoľné zadržania v rámci Komisie pre ľudské práva Valného zhromaždenia OSN z 26. augusta 2014,

–  so zreteľom na vyhlásenie Vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 20. októbra 2014 o zadržiavaní demonštrantov a politikov vo Venezuele,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorého je Venezuela zmluvnou stranou,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže hospodárska kríza, vysoká miera korupcie, chronický nedostatok základného tovaru, násilie a politické rozpory viedli od februára 2014 k pokojným protestom proti vláde prezidenta Nicolása Madura, ktoré stále prebiehajú; keďže demonštranti sa stretli s neprimeraným používaním sily a násilia zo strany polície, príslušníkov národnej gardy a násilníckych a nekontrolovaných ozbrojených provládnych skupín; keďže podľa miestnych a medzinárodných organizácií viac než 1700 demonštrantov čaká na proces a viac ako 69 je stále väznených, pričom najmenej 40 ľudí bolo pri protestoch zabitých, zatiaľ čo ich vrahovia zostávajú nepotrestaní; keďže Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva potvrdzuje, že dostal správy o viac ako 150 prípadoch zlého zaobchádzania počas zadržania vrátane mučenia; keďže podľa niekoľkých zdrojov prenasledovanie demokratickej opozície bezpečnostnými silami stále pokračuje;

B.  keďže sloboda prejavu a právo zúčastňovať sa na pokojných demonštráciách sú základnými kameňmi demokracie a uznávajú sa vo venezuelskej ústave; keďže rovnosť a spravodlivosť pre všetkých nie sú možné bez rešpektovania základných slobôd a práv každého občana; keďže mnohé správy potvrdzujú, že médiá sú predmetom silnejúcej cenzúry a zastrašovania; keďže na 70. valnom zhromaždení Americkej tlačovej asociácie (American Press Association – IAPA) v Santiagu (Čile) táto organizácia vyhlásila, že Venezuela vyvíja na nezávislé médiá väčší tlak, a naliehavo vyzvala Venezuelu, aby rešpektovala slobodu prejavu, pričom varovala pred ďalšou stratou demokratických slobôd;

C.  keďže líder opozície Leopoldo López bol 18. februára 2014 svojvoľne zadržaný na základe obvinení zo sprisahania, z podnecovania násilných demonštrácií, z podpaľačstva a z poškodzovania majetku; keďže po svojom uväznení utrpel fyzické a psychické mučenie a bol držaný v samoväzbe; keďže opoziční starostovia Daniel Ceballos a Vicencio Scarano, ako aj policajný dôstojník Salvatore Lucchese boli zatknutí za to, že nezastavili protesty a občiansku vzburu vo svojich mestách, a boli odsúdení na niekoľko rokov odňatia slobody; keďže opoziční členovia kongresu Juan Carlos Caldera, Ismael García a Richard Mardo čelia vyšetrovaniam a súdnym konaniam s cieľom pozastaviť ich členstvo a vylúčiť ich z kongresu;

D.  keďže vodcovia študentov, ako napríklad predseda študentského centra fakulty sociálnej práce na Ústrednej univerzite Venezuely Sairam Rivas, Cristian Gil a Manuel Cotiz, boli neoprávnene zadržiavaní v priestoroch patriacich Bolívarovskej spravodajskej službe počas viac ako 120 dní a boli podrobení mučeniu a zlému zaobchádzaniu v súvislosti s protestmi, ktoré sa uskutočnili medzi februárom a májom 2014, pričom boli obvinení z trestných činov podnecovania trestnej činnosti a využívania maloletých na páchanie trestnej činnosti;

E.  keďže Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Zajd Ra´ad al-Husajn 20. októbra 2014 vyjadril obavy v súvislosti so zadržaním protestujúcich a vyzval na prepustenie všetkých ľudí, ktorí boli zadržaní za uplatňovanie svojho práva na pokojný protest; keďže pracovná skupina OSN pre svojvoľné zadržania 8. októbra 2014 označila zadržiavanie Leopolda Lópeza za nezákonné, svojvoľné a politicky motivované a požadovala prepustenie Lópeza a všetkých osôb, ktoré sú naďalej svojvoľne zadržiavané;

F.  keďže venezuelská vláda má osobitnú zodpovednosť dodržiavať zásady právneho štátu a medzinárodné právo vzhľadom na to, že od 16. októbra 2014 je nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN;

G.  keďže v pripomienkach v nedávnej správe Výboru OSN proti mučeniu o Venezuelskej bolívarovskej republike sa výslovne vyjadruje znepokojenie nad prevládajúcou beztrestnosťou, mučením a zlým zaobchádzaním s politickými väzňami, nadmerným používaním sily, súhlasom a spoluvinou v súvislosti s akciami provládnych ozbrojených skupín, svojvoľným zadržiavaním a neexistenciou základných procesných záruk; keďže v tejto správe sa požadovalo okamžité prepustenie všetkých svojvoľne zadržiavaných osôb vrátane Leopolda Lópeza a Daniela Ceballosa, ktorí boli zadržaní za uplatnenie svojho práva vyjadriť sa a pokojne protestovať, a okrem toho v nej bolo vyjadrené znepokojenie nad útokmi na novinárov a aktivistov v oblasti ľudských práv, mimosúdnymi popravami a úplnou neexistenciou nezávislého súdnictva;

H.  keďže generálny tajomník Organizácie amerických štátov (OAS) José Miguel Insulza požadoval prepustenie osôb uväznených za účasť na protestoch; keďže Medziamerická komisia pre ľudské práva vyjadrila hlboké znepokojenie nad situáciou, pokiaľ ide o slobodu združovania a slobodu prejavu vo Venezuele;

I.  keďže rozhodnutie Venezuely odstúpiť od Amerického dohovoru o ľudských právach nadobudlo účinnosť 10. septembra 2013; keďže v dôsledku tohto opatrenia nemôžu občania a obyvatelia Venezuely podať žiadnu sťažnosť na Medziamerickom súde pre ľudské práva;

J.  keďže poslankyňu národného zhromaždenia Maríu Corinu Machadovú, ktorá získala najväčší počet hlasov v rámci ľudového hlasovania vo Venezuele, v marci 2014 nezákonne a svojvoľne odvolal z funkcie, zbavil mandátu a vykázal z parlamentu predseda národného zhromaždenia Diosdado Cabello, ktorý ju obvinil z vlastizrady, pretože sa v stálej rade OAS vyslovila proti rozsiahlemu a systematickému porušovaniu ľudských práv vo Venezuele;

K.  keďže María Corina Machadová počas svojej politickej a parlamentnej činnosti čelila viacerým trestným konaniam, politickému prenasledovaniu, hrozbám, zastrašovaniu, obťažovaniu, a dokonca aj fyzickému násiliu zo strany vládnych stúpencov v rámci snemovne národného zhromaždenia; keďže bola nedávno obvinená z pokusu o atentát na prezidenta Madura a mohla by byť odsúdená na trest odňatia slobody až do 16 rokov;

L.  keďže súdnictvo nefunguje ako nezávislá súčasť štátnej správy; keďže od tohto súdneho systému nemožno očakávať vykonávanie nestranného vyšetrovania alebo vynášanie spravodlivých rozsudkov vo veci obvinení voči opozícii;

M.  keďže iba dodržiavanie základných práv a slobôd a konštruktívny a ohľaduplný dialóg vedený v duchu tolerancie môžu krajine pomôcť dostať sa z tejto vážnej krízy a prekonať ťažkosti v budúcnosti;

N.  keďže v apríli 2014 sa medzi vládou a opozíciou začali rokovania o protestoch nazývané „Mesa de Diálogo“, ktoré sa však, žiaľ, po mesiaci prerušili bez dosiahnutia akéhokoľvek úspechu;

O.  keďže Venezuela je krajinou s najväčšími energetickými zásobami v Latinskej Amerike; keďže obyvatelia Venezuely trpia vážnym nedostatkom základných komodít, ceny potravín sa zdvojnásobili a začalo sa poskytovanie potravín na prídel; keďže ceny ropy naďalej výrazne klesajú, čo prehlbuje hospodársky útlm a ohrozuje krehké hospodárstvo krajiny závislé od ropy;

P.  keďže neschopnosť štátu zachovávať právo a poriadok viedla k tomu, že Venezuela sa stala jednou z krajín s najvyššou mierou násilia na svete; keďže podľa Úradu OSN pre drogy a kriminalitu pretrvávajúca politická a hospodárska kríza vo Venezuele prispela k prudkému zvýšeniu miery vrážd a ohrozenia bezpečnosti občanov;

1.  je hlboko znepokojený zhoršujúcou sa situáciou vo Venezuele a odsudzuje uväznenie pokojných demonštrantov, študentov a vedúcich predstaviteľov opozície; naliehavo požaduje okamžité prepustenie svojvoľne zadržiavaných väzňov v súlade s požiadavkami viacerých orgánov OSN a medzinárodných organizácií;

2.  dôrazne odsudzuje politické prenasledovanie a represie voči demokratickej opozícii, porušovanie slobody prejavu a zhromažďovania a existenciu cenzúry médií a internetu v krajine;

3.  dôrazne odsudzuje používanie násilia proti demonštrantom; vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám obetí; vyzýva venezuelské orgány, aby tieto zločiny vyšetrili a aby zodpovedné osoby brali na plnú zodpovednosť bez toho, aby nechali priestor pre beztrestnosť;

4.  vyzýva všetky strany, aby viedli pokojný dialóg a snažili sa osloviť všetky zložky venezuelskej spoločnosti s cieľom vymedziť body, na ktorých sa môžu zhodnúť, a s cieľom umožniť politickým činiteľom rokovať o najzávažnejších problémoch, ktorým krajina čelí; vyzýva všetky dotknuté strany, aby sa vyhli ďalšej eskalácii násilia, a upozorňuje vládu Venezuely, že konštruktívny dialóg nie je možný, pokiaľ sú lídri opozície aj naďalej svojvoľne väznení;

5.  vyzýva venezuelské orgány, aby okamžite odzbrojili a rozpustili nekontrolované ozbrojené provládne združenia a skupiny a aby skoncovali s ich beztrestnosťou;

6.  pripomína vláde Venezuely jej zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby všetky súdne konania boli v súlade s medzinárodnými štandardmi; pripomína, že v demokracii má zásadný význam dodržiavanie zásady oddelenia moci a že orgány nesmú používať justíciu ako prostriedok politickej perzekúcie a represie voči demokratickej opozícii; vyzýva venezuelské orgány, aby stiahli nepodložené obvinenia a zrušili zatýkacie rozkazy voči opozičným politikom a aby zaistili bezpečnosť všetkých občanov v krajine bez ohľadu na ich politické názory alebo politickú príslušnosť;

7.  vyzýva venezuelskú vládu, aby dodržiavala svoju vlastnú ústavu a svoje medzinárodné záväzky, pokiaľ ide o nezávislosť súdnictva, právo na slobodu prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania, ako aj politický pluralizmus, ktoré sú základnými kameňmi demokracie, a zabezpečila, aby ľudia neboli trestaní za uplatňovanie svojho práva na pokojné zhromažďovanie a slobodu prejavu;

8.  vyzýva venezuelskú vládu, aby dodržiavala ľudské práva, účinne vyšetrila prípady údajného porušovania ľudských práv a umožnila prostredie, v ktorom obhajcovia ľudských práv a nezávislé mimovládne organizácie môžu vykonávať svoju legitímnu činnosť v oblasti presadzovania ľudských práv a demokracie;

9.  žiada ESVČ a delegáciu EÚ, ako aj delegácie členských štátov, aby naďalej sledovali vyšetrovania a súdne vypočutia vedúcich predstaviteľov opozície;

10.  vyzýva venezuelskú vládu, aby začala dôsledný a otvorený dialóg o ľudských právach s Európskou úniou;

11.  vyzýva EÚ, jej členské štáty a podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Federicu Mogheriniovú, aby požadovali okamžité prepustenie protestujúcich, ktorí boli svojvoľne zatknutí od začiatku protestov;

12.  pripomína svoju požiadavku, aby bola čo najskôr vyslaná ad hoc delegácia Európskeho parlamentu s cieľom zhodnotiť situáciu vo Venezuele a viesť dialóg so všetkými stranami zapojenými do konfliktu;

13.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vysokej predstaviteľke pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.

(1) Ú. v. EÚ C 120E, 24.4.2008, s. 484.
(2) Ú. v. EÚ C 15E, 21.1.2010, s. 85.
(3) Ú. v. EÚ C 212E, 5.8.2010, s. 113.
(4) Ú. v. EÚ C 341E, 16.12.2010, s. 69.
(5) Ú. v. EÚ C 351E, 2.12.2011, s. 130.
(6) Ú. v. EÚ C 264E, 13.9.2013, s. 88.
(7) Prijaté texty, P7_TA(2014)0176.

Právne oznámenie