Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2014/000 TA 2014 - Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2014/001 EL/Nutriart - Ελλάδα
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2012/010 RO/MECHEL - Ρουμανία
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/003 ES/υπηρεσίες εστίασης Αραγονίας - Ισπανία
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction - Κάτω Χώρες
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2013/010 ES/Castilla y Léon - Ισπανία
Κείμενα
Οριστική έκδοση (157 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου