Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 26 ноември 2014 г. - СтрасбургОкончателна версия
 Събиране на статистическа информация от Европейската централна банка *
 Правомощията на Европейската централна банка да налага санкции *
 Конференция на ООН по изменението на климата (2014 г.) — COP 20 в Лима, Перу (1—12 декември 2014 г.)
Текстове
Окончателна версия (174 kb)
Правна информация