Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 27 ноември 2014 г. - СтрасбургОкончателна версия
 Пакистан: закони относно богохулството
 Сърбия: случаят на обвиняемия военнопрестъпник Шешел
 Ирак: отвличане и малтретиране на жени
 Делегиран регламент (ЕС) № .../... на Комисията относно временна траншова схема за вноските за покриване на административните разходи на Единния съвет за преструктуриране през преходния период
 Закъснения при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014—2020 г.
 Насоки на Комисията за оценка на въздействието
 Двадесет и пета годишнина на Конвенцията на ООН за правата на детето
 Единен цифров пазар
 Недохранване при децата в развиващите се страни
Текстове
Окончателна версия (268 kb)
Правна информация