Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 27 november 2014 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 Pakistan: blasfemiewetten
 Servië: de kwestie van de van oorlogsmisdaden verdachte Šešelj
 Irak: ontvoeringen en mishandeling van vrouwen
 Besluit om geen bezwaar te maken tegen een gedelegeerde handeling: voorlopig systeem van termijnen betreffende bijdragen om de administratieve uitgaven van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad tijdens de voorlopige periode te dekken
 Vertraging bij de start van het cohesiebeleid 2014-2020
 Richtsnoeren van de Commissie voor effectbeoordeling
 25-jarig bestaan van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind
 Digitale interne markt
 Ondervoeding bij kinderen in ontwikkelingslanden
Teksten
Definitieve uitgave (161 kb)
Juridische mededeling