Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 16. detsember 2014 - StrasbourgLõplik väljaanne
 Euroopa Ombudsmani valimine
 Toidualaste küsimuste teaduslik uurimine ***I
 Ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon (CITES) ***
 Tsiviilotstarbelist ülemaailmset satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) käsitlev koostööleping Marokoga ***
 Teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine Ukrainaga ***
 Horvaatia osalemine Euroopa Majanduspiirkonnas ***
 Dokimaks Prantsusmaa äärepoolseimates piirkondades *
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/010 IT/Whirlpool – Itaalia
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. – Poola
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas – Kreeka
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2013/014 FR/Air France – Prantsusmaa
 Ühtse kriisilahendusnõukogu liikmete ametisse nimetamine *
Tekstid
Lõplik väljaanne (79 kb)
Õigusalane teave