Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 16 december 2014 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 Verkiezing van de ombudsman
 Wetenschappelijk onderzoek van vraagstukken in verband met levensmiddelen ***I
 Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) ***
 Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS) met Marokko ***
 Verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking met Oekraïne ***
 Deelname van Kroatië aan de Europese Economische Ruimte ***
 "Octroi de mer"-belastingregeling in de Franse ultraperifere gebieden *
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2014/010 IT/Whirlpool
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2013/014 FR/Air France
 Benoeming van de leden van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad *
Teksten
Definitieve uitgave (87 kb)
Juridische mededeling