Indeks 
Usvojeni tekstovi
Utorak, 16. prosinca 2014. - StrasbourgZavršno izdanje
Izbor ombudsmana
 Znanstveno razmatranje pitanja koja se odnose na hranu ***I
 Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES) ***
 Sporazum o suradnji o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (GNSS) između Europske zajednice i njezinih država članica i Kraljevine Maroko ***
 Obnova Sporazuma o suradnji u području znanosti i tehnologije s Ukrajinom ***
 Sudjelovanje Republike Hrvatske u Europskom gospodarskom prostoru ***
 Porez „octroi de merˮ u najudaljenijim francuskim regijama *
 Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2014/010 IT/Whirlpool - Italija
 Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Poljska
 Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas - Grčka
 Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev FEM/2013/014 FR/Air France - Francuska
 Imenovanje članova jedinstvenog sanacijskog odbora *

Izbor ombudsmana
PDF 197kWORD 49k
Odluka
Prilog
Odluka Europskog parlamenta od 16. prosinca 2014. o izboru Europskog ombudsmana (2014/2092(INS))
P8_TA(2014)0073

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 24. stavak treći i članak 228.,

–  uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 106.a,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku 94/262/EZUČ, EZ, Euroatom od 9. ožujka 1994. o pravilima i općim uvjetima koji uređuju obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana(1)

–  uzimajući u obzir članak 219. svojeg Poslovnika,

–  uzimajući u obzir poziv na podnošenje kandidatura(2)

–  uzimajući obzir svoje glasovanje od 16. prosinca 2014.,

1.  izabire Emily O'REILLY radi obnašanja dužnosti Europskog ombudsmana do kraja parlamentarnog saziva;

2.  zahtijeva da Emily O'REILLY prisegne pred Sudom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da priloženu Odluku objavi u Službenom listu Europske unije;

4.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću, Komisiji i Sudu.

PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA

od 16. prosinca 2014.

o izboru Europskog ombudsmana

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci 2014/949/EU, Euratom.)

(1) SL L 113, 4.5.1994., str. 15
(2) SL C 293, 2.9.2014., str. 13.


Znanstveno razmatranje pitanja koja se odnose na hranu ***I
PDF 288kWORD 50k
Rezolucija
Tekst
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 16. prosinca 2014. o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/5/EEZ od 25. veljače 1993. o pomoći Komisiji i suradnji država članica u znanstvenom razmatranju pitanja koja se odnose na hranu (COM(2014)0246 – C8-0005/2014 – 2014/0132(COD))
P8_TA(2014)0074A8-0059/2014

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0246),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8‑0005/2014),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 9. srpnja 2014.(1),

–  uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 26. studenog 2014. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. i članak 50. stavak 1. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8‑0059/2014),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 16. prosinca 2014. radi donošenja Direktive (EU) br…./2015 Europskog parlamenta i Vijeća o o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/5/EEZ o pomoći Komisiji i suradnji država članica u znanstvenom razmatranju pitanja koja se odnose na hranu

(S obzirom da je postignut sporazm Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Direktivi (EU) 2015/254.)

(1) Još nije objavljeno u Službenom listu.


Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES) ***
PDF 209kWORD 48k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 16. prosinca 2014. o nacrtu odluke Vijeća o pristupanju Europske unije Konvenciji o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) (09412/2014 – C8-0042/2014 – 2013/0418(NLE))
P8_TA(2014)0075A8-0036/2014

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (09412/2014),

–  uzimajući u obzir Konvenciju o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 192. stavkom 1. i člankom 218. stavkom 6. podstavkom 2. točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8‑0042/2014),

–  uzimajući u obzir članak 192. stavak 1., članak 207. i članak 218. stavak 6. podstavak 2. točku (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za pravna pitanja o predloženoj pravnoj osnovi,

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 1. prvi i treći podstavak, članak 99. stavak 2., članak 108. stavak 7. i članak 39. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8‑0036/2014),

1.  daje suglasnost za pristupanje Konvenciji;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.


Sporazum o suradnji o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (GNSS) između Europske zajednice i njezinih država članica i Kraljevine Maroko ***
PDF 207kWORD 48k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 16. prosinca 2014. o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o suradnji na civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (GNSS) između Europske zajednice i njezinih država članica i Kraljevine Maroka (10437/2014 – C8-0108/2014 – 2013/0414(NLE))
P8_TA(2014)0076A8-0045/2014

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (10437/2014),

–  uzimajući u obzir nacrt Sporazuma o suradnji na civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (GNSS) između Europske zajednice i njezinih država članica i Kraljevine Maroka (10717/2006),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 172. i člankom 218. stavkom 6. podstavkom 2. točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8‑0108/2014),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 1. podstavke 1. i 3., članak 99. stavak 2., članak 108. stavak 7. i članak 50. stavak 1. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A8-0045/2014),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Kraljevini Maroku.


Obnova Sporazuma o suradnji u području znanosti i tehnologije s Ukrajinom ***
PDF 206kWORD 47k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 16. prosinca 2014. o nacrtu odluke Vijeća o obnovi Sporazuma o suradnji u području znanosti i tehnologije između Europske zajednice i Ukrajine (11047/2014 – C8-0114/2014 – 2014/0154(NLE))
P8_TA(2014)0077A8-0039/2014

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća o obnovi Sporazuma o suradnji u području znanosti i tehnologije između Europske zajednice i Ukrajine (11047/2014),

–  uzimajući u obzir Sporazum o suradnji u području znanosti i tehnologije između Europske zajednice i Ukrajine(1),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 186. i člankom 218. stavkom 6. podstavkom 2. točkom (a)(v) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8‑0114/2014),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 1. prvi i treći podstavak, članak 99. stavak 2., članak 108. stavak 7. i članak 50. stavak 1. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A8-0039/2014),

1.  daje suglasnost za obnavljanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Ukrajine.

(1) SL L 36, 12.2.2003., str. 32.


Sudjelovanje Republike Hrvatske u Europskom gospodarskom prostoru ***
PDF 205kWORD 47k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 16. prosinca 2014. o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o sudjelovanju Republike Hrvatske u Europskom gospodarskom prostoru i tri povezana sporazuma (06698/2014 – C8-0002/2014 – 2014/0047(NLE))
P8_TA(2014)0078A8-0026/2014

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (06698/2014),

–  uzimajući u obzir Sporazum o sudjelovanju Republike Hrvatske u Europskom gospodarskom prostoru i tri povezana sporazuma (06696/2014),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člancima 217. i člankom 218. stavkom 6. podstavkom 2. točkom (a)(v) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8‑0002/2014),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 1. prvi i treći podstavak i stavak 2. kao i članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0026/2014),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma i tri povezana sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Republike Island, Kneževine Lihtenštajn i Kraljevine Norveške.


Porez „octroi de merˮ u najudaljenijim francuskim regijama *
PDF 205kWORD 48k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 16. prosinca 2014. o prijedlogu odluke Vijeća o porezu „octroi de merˮ u najudaljenijim francuskim regijama (COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS))
P8_TA(2014)0079A8-0054/2014

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2014)0666),

–  uzimajući u obzir članak 349. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8‑0242/2014),

–  uzimajući u obzir članak 59. i članak 50. stavak 1. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za regionalni razvoj (A8-0054/2014),

1.  prihvaća prijedlog Komisije;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2014/010 IT/Whirlpool - Italija
PDF 309kWORD 70k
Rezolucija
Prilog
Rezolucija Europskog parlamenta od 16. prosinca 2014. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/010 IT/Whirpool iz Italije) (COM(2014)0672 – C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD))
P8_TA(2014)0080A8-0064/2014

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0672 – C8‑0231/2014 ),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (MIS od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir ishode trijaloga iz točke 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0064/2014),

A.  budući da je Europska unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima te kako bi im pomogla pri reintegraciji na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije otpuštenim radnicima trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.  budući da je usvajanje Uredbe o EGF-u odraz sporazuma između Parlamenta i Vijeća o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o povećanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri postupanju sa zahtjevima za mobilizaciju EGF-a u Komisiji, Parlamentu i Vijeću skraćivanjem vremena za procjenu i odobrenje, o proširenju popisa prihvatljivih djelovanja i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D.  budući da su talijanske vlasti 18. lipnja 2014. podnijele zahtjev EGF/2014/010 IT/Whirlpool nakon otpuštanja 608 radnika poduzeća Whirlpool Europe S.r.l., koje je poslovalo u gospodarskom sektoru iz klasifikacije NACE Rev. 2 odjeljak 27. (Proizvodnja električne opreme) te iz pet dobavljača i daljnjih proizvođača;

E.  budući da su u zahtjevu ispunjeni kriteriji prihvatljivosti utvrđeni Uredbom o EGF-u;

1.  napominje da su talijanske vlasti podnijele zahtjev na temelju intervencijskog kriterija iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u prema kojem je potrebno najmanje 500 radnika proglašenih viškom ili samozaposlenih osoba koje prestaju sa svojom djelatnošću u referentnom razdoblju od četiri mjeseca u poduzeću u državi članici, uključujući radnike proglašene viškom i samozaposlene osobe koje prestaju sa svojom djelatnošću kod dobavljača ili daljnjih proizvođača; slaže se s Komisijom da su uvjeti iz te Uredbe ispunjeni i da Italija stoga ima pravo na financijski doprinos u skladu s tom Uredbom;

2.  napominje da su talijanske vlasti 18. lipnja 2014. predale zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a i da je Komisija procjenu tog zahtjeva učinila dostupnom 28. listopada 2014.; pozdravlja činjenicu da je Komisija poštovala kratak rok od 12 tjedana zadan u Uredbi o EGF-u;

3.  napominje da talijanske vlasti tvrde da je svjetska financijska i gospodarska kriza snažno utjecala na potrošačke navike talijanskih kućanstava, koja su promijenila pristup u donošenju odluka o kupnji, posebno kada je riječ o kupnji trajne robe u koju se ubrajaju i kućanski aparati;

4.  naglašava da je zbog financijske i gospodarske krize koja je dovela do znatnog pada potrošnje kućanstava talijansko tržište velikih kućanskih aparata palo s 3 174 milijarde EUR u 2010. na 2 649 milijardi EUR u 2013., odnosno 16,5 %;

5.  slaže se s time da je nagli pad proizvodnje električne opreme tijekom razdoblja 2008. ‒ 2012. povezan sa svjetskom financijskom i gospodarskom krizom o kojoj je riječ u Uredbi (EZ) br. 546/2009 Europskog parlamenta i Vijeća(4) te da Italija stoga ima pravo na financijski doprinos iz EGF-a;

6.  primjećuje da je sektor proizvodnje električne opreme dosad bio predmetom još dvaju zahtjeva za pomoć iz EGF-a(5), također zbog svjetske financijske i gospodarske krize;

7.  napominje da će se tim otpuštanjima dodatno pogoršati nezaposlenost u pokrajini Trenta, u kojoj se od početka krize stopa nezaposlenosti udvostručila, tj. narasla s 2,9 % 2007. na 6,1 % 2013.; ističe da su padom zaposlenosti pogođeni i građevinski sektor (-10,3 %) i industrijski sektor (-2,4 %) te da u Trentinu, prema ispitivanju koje je u prvom tromjesečju 2014. proveo talijanski zavod za statistiku (ISTAT), broj nezaposlenih iznosi otprilike 18 700, dok broj osoba prijavljenih u uredima za zapošljavanje diljem pokrajine iznosi otprilike 41 800;

8.  napominje da se u broj prihvatljivih korisnika, povrh 502 otpuštena radnika iz poduzeća Whirlpool, koje se smatra primarnim poduzećem tijekom referentnog razdoblja, ubraja i 106 otpuštenih radnika iz pet dobavljača i daljnjih proizvođača, čime ukupni broj ciljanih korisnika mjera iz Uredbe o EGF-u iznosi 608;

9.  napominje da procijenjeni ukupni troškovi iznose 3 150 000 EUR, od čega je 126 000 EUR predviđeno za provedbu te da financijski doprinos iz EGF-a iznosi 1 890 000 EUR, tj. 60 % ukupnih troškova;

10.  pozdravlja činjenicu da su talijanske vlasti 4. veljače 2014. radi brzog pružanja pomoći radnicima odlučile započeti s provedbom usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika prije donošenja konačne odluke o odobravanju sredstava iz EGF-a za predloženi usklađeni paket pa čak i prije podnošenja zahtjeva za financijski doprinos iz EGF-a;

11.  pozdravlja činjenicu da su socijalni partneri sudjelovali u pregovorima o mjerama koje će se podupirati; cijeni i to što su sindikati uključeni u praćenje provedbe mjera i njihovu možebitnu prilagodbu te u ocjenjivanje njihovih rezultata; pozdravlja i činjenicu da su sadržaj i važni aspekti provedbe planiranih mjera (uključujući i vremenski raspored) izneseni bivšim radnicima postrojenja Whirpool u mjestu Spini di Gargarolo s kojima se o tim aspektima raspravljalo tijekom više sastanaka (ukupno 15) održanih tijekom veljače i ožujka 2014. te da se od ukupnog broja radnika koji su prisustvovali tim sastancima njih 393 prijavilo za sudjelovanje u tim mjerama;

12.  napominje da usluge prilagođene potrebama koje će se pružiti podrazumijevaju: informativne sastanke, upis i registraciju, savjetovanje i profesionalno usmjeravanje, ocjenu vještina, opće osposobljavanje i prekvalifikaciju, strukovno osposobljavanje, mentorstvo, praćenje nakon reintegracije na radno mjesto i tijekom poduzetničkog pothvata, naknadu za traženje posla, naknadu za sudjelovanje i doprinose za troškove prijevoza te naknadu za zapošljavanje;

13.  primjećuje da 16,78 % ciljanih korisnika nisu građani EU-a; smatra da bi određeni elementi podučavanja mogli biti osobito korisni kako bi se pomoglo tim korisnicima da se ponovno uključe na tržište rada;

14.  zalaže se za procjenu konkretnih rezultata osposobljavanja, prekvalifikacije i strukovnog osposobljavanja koji se sudionicima stavljaju na raspolaganje radi boljeg praćenja učinkovitosti pruženih mjera;

15.  pozdravlja mjere praćenja nakon ponovnog uključivanja na rad i tijekom poduzetničkog pothvata;

16.  smatra da naknada za zapošljavanje služi kao poticaj novim poslodavcima da ponovno zaposle sudionike sklapanjem ugovora na neodređeno ili na barem 12 mjeseci; prima na znanje da se procjenjuje da je manje od polovice (njih 250) svih korisnika obuhvaćeno tom mjerom;

17.  pozdravlja činjenicu da će se načela jednakog postupanja i nediskriminacije poštovati u pogledu pristupa predloženim mjerama i njihove provedbe;

18.  podsjeća da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u prilikom izrade usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika trebale predvidjeti tražene vještine i budući izgledi na tržištu rada te da bi taj paket trebao biti usklađen s pomakom u smjeru održivoga gospodarstva koje na učinkovit način gospodari resursima;

19.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

20.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednicom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

21.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/010 IT/Whirlpool iz Italije)

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2015/42.)

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4) Uredba (EZ) br. 546/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1927/2006 o osnivanju Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (SL L 167, 29.6.2009., str. 26.).
(5)EGF/2009/010 LT AB Snaige COM(2010)0008, EGF/2011/023 IT Antonio Merloni COM(2013)0090


Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Poljska
PDF 483kWORD 73k
Rezolucija
Prilog
Rezolucija Europskog parlamenta od 16. prosinca 2014. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., iz Poljske) (COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))
P8_TA(2014)0081A8-0062/2014

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0699 – C8‑0243/2014),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1927/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o osnivanju Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (MIS od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga iz točke 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0062/2014),

A.  budući da je Europska unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima te kako bi im pomogla pri reintegraciji na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije otpuštenim radnicima trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.  budući da je usvajanje Uredbe (EU) br. 1309/2013(4) odraz sporazuma koji su postigli Parlament i Vijeće o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o povećanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri obradi zahtjeva za mobilizaciju EGF-a u Komisiji te kraćenjem vremena za procjenu i odobrenje u Parlamentu i Vijeću, o proširenju popisa prihvatljivih mjera i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D.  budući da je Poljska podnijela zahtjev EGF/2013/006/PL/Fiat za financijski doprinos EGF-a nakon što je u referentnom razdoblju od 21. siječnja 2013. do 21. svibnja 2013. otpušteno 1 079 radnika, od kojih 829 iz poduzeća Fiat Auto Poland, dok ih je 250 otpušteno iz 21 poduzeća dobavljača i daljnjih proizvođača (downstream), te uz očekivanje da će 777 osoba sudjelovati u mjerama EGF-a, s time da su otpuštanja povezana sa smanjenjem proizvodnje u tvornici poduzeća Fiat Auto Poland S.A. u gradu Tychyju (u daljnjem tekstu: Fiatova tvornica u Tychyju) koja se nalazi u pokrajini Šleskoj u Poljskoj;

E.  budući da zahtjev ispunjava kriterije prihvatljivosti utvrđene Uredbom o EGF-u;

1.  napominje da su uvjeti iz članka 2. točke (a) Uredbe o EGF-u ispunjeni te se stoga slaže s Komisijom da Poljska ima pravo na financijski doprinos u skladu s tom Uredbom;

2.  napominje da su poljske vlasti predale zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a 29. srpnja 2013., da su ga dopunjavale dodatnim informacijama do 16. lipnja 2014. i da je Komisija svoju procjenu tog zahtjeva stavila na raspolaganje 10. studenog 2014.;

3.  pozdravlja činjenicu da su poljske vlasti, kako bi žurno pružile pomoć radnicima, 21. siječnja 2013. odlučile započeti s provedbom usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika, dakle mnogo prije donošenja odluke o odobravanju sredstava iz EGF-a za predloženi usklađeni paket;

4.  primjećuje da je europska automobilska industrija počela gubiti udio na tržištu 2007., kad je europska proizvodnja osobnih automobila činila 32,2 % globalne proizvodnje, s time da je taj postotak 2012. pao na 23,2 %; dodatno ističe da je proizvodnja u 27 država članica EU-a između 2011. i 2012. pala za 7 % dok su se razine svjetske proizvodnje u istom razdoblju povećale za 5,3 %; naglašava da je stanje na nacionalnoj razini bilo još i gore jer se na njoj opseg proizvodnje 2012. smanjio za gotovo trećinu u odnosu na razine iz 2011.;

5.  shodno tomu slaže se s Komisijom da su otpuštanja u Fiatovoj tvornici u Tychyju i kod njezinih dobavljača i daljnjih proizvođača povezana s velikim strukturnim promjenama svjetskih trgovinskih tokova nastalih zbog globalizacije; naglašava da se učinak globalizacije pogoršao pod utjecajem financijske krize, zbog koje se prodaja novih osobnih automobila u Uniji smanjila na najnižu razinu otkako se ti podaci bilježe;

6.  prima na znanje da se očekuje kako će otpuštanja radnika u Fiatovoj tvornici u Tychyju negativno utjecati na regiju s obzirom na to da bivši radnici poduzeća Fiat Auto Poland, njegovi dobavljači i daljnji proizvođači čine 10 % svih nezaposlenih osoba koje žive na tom području;

7.  ističe da je stopa nezaposlenosti u Šleskoj u porastu od 2011. godine; k tomu primjećuje da su se kolektivna otpuštanja u regiji između 2011. i 2012. gotovo udvostručila;

8.  napominje da je sektor automobilske industrije do sada bio predmet 21 zahtjeva za dodjelu sredstava iz EGF-a, od kojih se njih 12 temelji na učincima globalizacije trgovine, dok je ostalih 9 podneseno na osnovi kriterija krize;

9.  prima na znanje da su u usklađenom paketu usluga prilagođenih potrebama radnika, a za koje se traži sufinanciranje, obuhvaćene sljedeće mjere za ponovno uključivanje 777 otpuštenih radnika na tržište rada: osposobljavanje i s njime povezani troškovi, osposobljavanje poduzetnika, stipendije za osposobljavanje, stipendije za stručnu praksu, troškovi stručne prakse, subvencionirano zapošljavanje, bespovratna sredstva za samozapošljavanje, poticaji za zapošljavanje;

10.  primjećuje da je dodjeljivanje bespovratnih sredstava za samozapošljavanje (u iznosu do 4 995 EUR po radniku) uvjetovano i da je povezano s uspjehom aktivnosti koju obavljaju samozaposleni; ističe da taj uvjet ne bi trebao obeshrabriti sudionike da se prijave za ovu mjeru potpore;

11.  napominje da je provedba usluga prilagođenih potrebama radnika okončana krajem 2013. i da je, prema privremenim podacima, 269 osoba sudjelovalo u 313 različitih aktivnosti u okviru tog paketa, a od toga je njih 219 pronašlo zaposlenje zahvaljujući pruženoj potpori;

12.  napominje da su, prema privremenim podacima, ukupni troškovi provedbe usluga prilagođenih potrebama radnika bili znatno niži od procijenjenih zahvaljujući manjem broju radnika koji su sudjelovali u tim uslugama;

13.  ističe da je, usprkos tome što je broj radnika koji je sudjelovao u aktivnostima bio manji od procijenjenog, prema privremenim podacima broj nezaposlenih radnika na koje se paket odnosi i koji je registriran na Zavodu za zapošljavanje 85, što pokazuje da je velika većina otpuštenih radnika u poduzeću Fiat Auto Poland pronašla zaposlenje;

14.  pozdravlja činjenicu da je Regionalno vijeće za zapošljavanje bilo uključeno u pripremu zahtjeva za dodjelu sredstava EGF-a i pozdravlja njegovu ulogu u odlučivanju o paketu aktivnosti projekta;

15.  podsjeća na važnost poboljšanja mogućnosti zapošljavanja svih radnika s pomoću prilagođenih programa osposobljavanja i priznavanja znanja i sposobnosti koje je radnik stekao tijekom profesionalne karijere; očekuje da se osposobljavanje ponuđeno u usklađenom paketu prilagodi ne samo potrebama otpuštenih radnika nego i stvarnom poslovnom okruženju; vjeruje da bi se pri izradi usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama radnika trebali predvidjeti budući izgledi na tržištu rada i vještine koje će se tražiti te da bi taj paket trebao biti usklađen s pomakom u smjeru održivoga gospodarstva koje na učinkovit način gospodari resursima;

16.  naglašava da se u skladu s člankom 6. Uredbe o EGF-u sredstvima iz EGF-a pruža potpora reintegraciji pojedinačnih otpuštenih radnika na stabilna radna mjesta; povrh toga naglašava da se financijskim doprinosima iz EGF-a mogu sufinancirati samo aktivne mjere na tržištu rada koje vode k trajnom, dugoročnom zaposlenju; ponavlja da se tim doprinosima ne smiju zamijeniti ni aktivnosti za koje su prema nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima nadležna poduzeća ni mjere za restrukturiranje društava ili sektora;

17.  pozdravlja činjenicu da je, uz druge mjere, subvencionirano zapošljavanje posebno usmjereno na skupinu radnika starijih od 50 godina, a koja predstavlja značajan udio korisnika; napominje da je ta dobna skupina izložena većem riziku od dugotrajne nezaposlenosti i isključenosti s tržišta rada;

18.  naglašava da otpuštanja pogađaju velik broj starijih ljudi i ljudi s nižom stručnom spremom koji čine 18,7 % odnosno 62,6 % svih pogođenih radnika; poziva da se posebna pažnja posveti tim dvjema skupinama i da posebne mjere EGF-a budu namijenjene njima;

19.  smatra da bi šest radnika koji imaju dugotrajne zdravstvene probleme ili invaliditet moglo imati posebne potrebe u pogledu primjene personaliziranog pristupa;

20.  pozdravlja činjenicu da će se tijekom različitih faza pristupa mjerama EGF-a i njihove provedbe i dalje primjenjivati načelo jednakosti žena i muškaraca te načelo nediskriminacije;

21.  napominje da je 20. prosinca 2012. poduzeće Fiat Auto Poland postiglo sporazum sa sindikatima u kojemu su utvrđeni kriteriji za izbor radnika koji će biti proglašeni viškom te dogovor o poticajima koji će se odobriti radnicima koji su pristali na dobrovoljno napuštanje poduzeća;

22.  napominje da podaci o usklađenom paketu usluga prilagođenih potrebama radnika koje treba financirati iz EGF-a uključuju informacije o komplementarnosti s aktivnostima koje se financiraju sredstvima iz strukturnih fondova; naglašava da su poljske vlasti potvrdile da za prihvatljive mjere nije dodijeljena pomoć iz drugih financijskih instrumenata Unije; ponavlja poziv Komisiji da predstavi usporednu procjenu tih podataka u svojim godišnjim izvješćima kako bi se osiguralo potpuno poštovanje postojećih odredbi te kako bi se zajamčilo da Unija neće dvostruko financirati usluge;

23.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

24.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

25.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., koji je podnijela Poljska)

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2015/41.)

(1) SL L 406, 30.12.2006., str. 1.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4) Uredba (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. − 2020.) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 855.).


Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas - Grčka
PDF 319kWORD 76k
Rezolucija
Prilog
Rezolucija Europskog parlamenta od 16. prosinca 2014. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, iz Grčke) (COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD))
P8_TA(2014)0082A8-0063/2014

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0702 – C8‑0245/2014),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (MIS od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir ishode trijaloga iz točke 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0063/2014),

A.  budući da je Europska unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima ili posljedicama svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo pri reintegraciji na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije otpuštenim radnicima trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.  budući da je usvajanje Uredbe o EGF-u odraz sporazuma između Parlamenta i Vijeća o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o određivanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri postupanju sa zahtjevima za mobilizaciju EGF-a u Komisiji, Parlamentu i Vijeću skraćivanjem vremena za procjenu i odobrenje, o proširenju popisa prihvatljivih djelovanja i korisnika obuhvaćanjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D.  budući da su grčke vlasti 29. srpnja podnijele zahtjev EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja 551 radnika iz poduzeća Odyssefs Fokas S.A. koje je poslovalo u djelatnostima iz klasifikacije NACE Rev. 2 odjeljak 47. („Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima”);

E.  budući da su u zahtjevu ispunjeni kriteriji prihvatljivosti utvrđeni Uredbom o EGF-u;

1.  pozdravlja činjenicu da grčke vlasti uzimaju u obzir velike koristi od ovoga proračunskog instrumenta i da su se njime već nekoliko puta koristile kao sredstvom za rješavanje nepovoljnih posljedica financijske i gospodarske krize;

2.  napominje da su grčke vlasti podnijele zahtjev na temelju intervencijskog kriterija iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u prema kojem je potrebno najmanje 500 otpuštenih radnika ili samozaposlenih osoba koje prestaju sa svojom djelatnošću u referentnom razdoblju od četiri mjeseca u poduzeću u državi članici, uključujući otpuštene radnike i samozaposlene osobe koje prestaju sa svojom djelatnošću kod dobavljača ili daljnjih proizvođača;

3.  prima na znanje da su grčke vlasti podnijele zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a 29. srpnja 2014. i da je Komisija svoju procjenu ustupila 11. studenog 2014. godine; pozdravlja brzi postupak ocjenjivanja kraći od pet mjeseci;

4.  napominje da grčke vlasti tvrde da su dva događaja bila glavni uzroci otpuštanja: smanjenje dostupnih prihoda kućanstava, koje je posljedica povećanja poreznog opterećenja i nižih plaća zaposlenika u privatnom i javnom sektoru te rasta stope nezaposlenosti, što je dovelo do velikog pada kupovne moći, te drastično smanjenje zajmova poduzećima i pojedincima zbog nedostatka gotovine u grčkim bankama;

5.  slaže se da su ti čimbenici povezani sa svjetskom financijskom i gospodarskom krizom o kojoj je riječ u Uredbi (EZ) br. 546/2009(4) te da Grčka stoga ima pravo na doprinos iz EGF-a;

6.  napominje da su za sektor maloprodaje do sada podnesena još tri zahtjeva za pomoć iz EGF-a zbog globalne financijske i gospodarske krize, od čega su dva iz Grčke;

7.  napominje da će se tim otpuštanjima dodatno pogoršati nezaposlenost u zemlji u kojoj se u razdoblju od 2008. do 2013. broj nezaposlenih učetverostručio, što stopu nezaposlenosti u Grčkoj čini najvećom među državama članicama i petom najvećom u svijetu; posebno je zabrinut zbog pokrajina Atika i Srednja Makedonija u kojima je 90 % otpuštenih i koje već sada bilježe stope nezaposlenosti veće od nacionalnog prosjeka od 27,5 %;

8.  napominje da se uz 551 otpuštenog radnika tijekom referentnog razdoblja u korisnike koji zadovoljavaju kriterije ubraja i 49 radnika koji su otpušteni prije četveromjesečnog referentnog razdoblja te da je stoga ukupno 600 korisnika koji zadovoljavaju uvjete; napominje da 89,17 % otpuštenih radnika koji zadovoljavaju kriterije za pomoć iz EGF-a čine žene;

9.  pozdravlja činjenicu da će grčke vlasti dodatno pružiti usluge prilagođene potrebama pogođenih radnika koje će se sufinancirati iz EGF-a za najviše 500 mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju (NEET) i mlađi su od 30 godina na dan podnošenja zahtjeva i koji zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih, s obzirom na to da do svih navedenih otpuštanja iz stavka 8. dolazi u regijama NUTS razine 2 Κεντρική Μακεδονία (Srednja Makedonija) (EL12), Θεσσαλία (Tesalija) (EL14) i Aττική (Atika) (EL30) te je zbog toga ukupni broj korisnika 1100;

10.  napominje da su grčke vlasti odlučile pružiti usluge prilagođene potrebama koje će se sufinancirati sredstvima iz EGF-a za najviše 500 osoba mlađih od 30 koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju; prima na znanje da će, prema zahtjevu i uz ostale kriterije, grčka tijela uzeti u obzir kriterije koji su usklađeni s kriterijima uključenima u plan za provedbu grčkog programa Jamstva za mlade (tj. mlade osobe kojima prijeti isključenost, razina prihoda kućanstva, razina obrazovanja, trajanje nezaposlenosti itd.), kao i iskaze interesa; poziva grčke vlasti da uzmu u obzir socijalne kriterije i da se pobrinu da se pri odabiru primatelja potpore iz EGF-a u potpunosti poštuju načela nediskriminacije i jednakih mogućnosti;

11.  podržava socijalne kriterije koje su primijenile grčke vlasti pri odabiru mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju, koji će biti obuhvaćeni mjerama EGF-a, vodeći računa o prihodu kućanstva, razini obrazovanja i trajanju nezaposlenosti; traži da se pri odabiru primatelja pomoći u potpunosti poštuju načela nediskriminacije kako bi se pružila prilika onima koji su najudaljeniji od tržišta rada;

12.  poziva grčke vlasti da dostave detaljne podatke o financiranim mjerama i ishodima u svjetlu razmjene najboljih praksi, posebno s obzirom na odabir mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju i pomoć koja im je pružena;

13.  napominje da ukupni procijenjeni trošak iznosi 10 740 000 EUR, od čega je 210 000 EUR predviđeno za njegovu provedbu, a ukupan financijski doprinos zatražen iz EGF-a iznosi 6 444 000 EUR, tj. 60 % ukupnih troškova;

14.  primjećuje da doprinos za aktivnosti pripreme, upravljanja, informiranja i promidžbe te nadzora i izvješćivanja iznosi 1,96 % ukupnog proračuna; nadalje primjećuje da se gotovo pola tog doprinosa namjerava upotrijebiti za informiranje i promidžbu;

15.  pozdravlja činjenicu da su grčke vlasti radi brze pomoći radnicima 20. listopada 2014. odlučile započeti s pružanjem usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika, prije konačne odluke o odobravanju sredstava iz EGF-a za predloženi usklađeni paket;

16.  primjećuje da su grčke vlasti navele da je u dogovoru s predstavnicima ciljnih korisnika (bivši radnici Fokasa i odvjetnici zaposlenika) i Savezom zaposlenika u privatnom sektoru u Grčkoj sastavljen usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika;

17.  napominje da su usluge prilagođene potrebama koje će se pružiti osmišljene tako da vode računa o posebnim potrebama mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju, a sastoje se od sljedećih mjera: profesionalno usmjeravanje, osposobljavanje, prekvalificiranje i strukovno osposobljavanje, poticaji za pokretanje poduzeća, naknada za vrijeme traženja zaposlenja, naknada za osposobljavanje te naknada za mobilnost;

18.  naglašava važnost usluga prilagođenih potrebama radnika kojima se nastoji pomoći ciljnim korisnicima da utvrde svoje vještine i realističan plan zapošljavanja na temelju svojih interesa i kvalifikacija;

19.  pozdravlja činjenicu da je praćenje uvršteno među predložene mjere, čime se jamči praćenje sudionika tijekom šest mjeseci nakon prestanka provedbe mjera;

20.  primjećuje da je većina zatraženih sredstava namijenjena pružanju podrške novoosnovanim poduzećima (3 000 000 EUR) i mjerama osposobljavanja (2 960 000 EUR);

21.  napominje da će najviše 200 izabranih radnika i mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju primiti doprinos za osnivanje vlastitog poduzeća u najvećem mogućem iznosu od 15 000 EUR; ističe da je cilj te mjere promicati poduzetništvo pružanjem financijskih sredstava za održive poslovne modele, što bi srednjoročno trebalo rezultirati otvaranjem novih radnih mjesta; napominje da će taj najveći mogući iznos biti dodijeljen na temelju posebnih uvjeta i održivosti podržanog poslovnog modela novog poduzeća;

22.  ističe istinsku dodanu vrijednost i preporučuje pružanje aktivnih mjera za tržište rada; napominje da otprilike jednu trećinu planirane potpore sačinjavaju naknade, odnosno pasivne mjere za tržišta rada;

23.  primjećuje da su troškovi za mjere osposobljavanja u ovom zahtjevu na usporedivoj razini u odnosu na prethodne grčke zahtjeve; ističe da postoje razlike u iznosu tih troškova u sličnim zahtjevima drugih država članica;

24.  poziva da se plan EGF-a dopuni planiranim mjerama Europskog socijalnog fonda u okviru njegova novog programskog razdoblja te da se omogući ponovno uključenje radnika u održive gospodarske sektore usmjerene na budućnost; podsjeća na to da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u prilikom osmišljavanja usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama financiranih iz EGF-a trebale predvidjeti buduće perspektive na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao biti usklađen s pomakom u smjeru održivoga gospodarstva koje na učinkovit način gospodari resursima;

25.  pozdravlja činjenicu da će se načela jednakog postupanja i nediskriminacije poštovati u pogledu pristupa predloženim aktivnostima i njihove provedbe;

26.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

27.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

28.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji, u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, iz Grčke)

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2015/43.)

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4) SL L 167, 29.6.2009., str. 26.


Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev FEM/2013/014 FR/Air France - Francuska
PDF 309kWORD 68k
Rezolucija
Prilog
Rezolucija Europskog parlamenta od 16. prosinca 2014. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/014 FR/Air France, iz Francuske) (COM(2014)0701 – C8-0247/2014 – 2014/2185(BUD))
P8_TA(2014)0083A8-0065/2014

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0701 – C8‑0247/2014 ),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1927/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o osnivanju Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (MIS od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga iz točke 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0065/2014),

A.  budući da je Europska unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima te kako bi im se pružila pomoć prilikom njihova ponovnog uključivanja na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije otpuštenim radnicima trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.  budući da je usvajanje Uredbe (EU) br. 1309/2013(4) odraz sporazuma koji su postigli Parlament i Vijeće o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o povećanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri obradi zahtjeva za mobilizaciju EGF-a u Komisiji te kraćenjem vremena za procjenu i odobrenje u Parlamentu i Vijeću, o proširenju popisa prihvatljivih mjera i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D.  budući da je Francuska podnijela zahtjev EGF/2013/014 FR/Air France za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja 5 213 radnika, očekuje se da će tijekom referentnog razdoblja od 1. srpnja 2013. do 31. listopada 2013. 3 886 osoba biti obuhvaćeno mjerama povezanim s padom tržišnog udjela Unije u sektoru zračnog prijevoza;

E.  budući da zahtjev ispunjava kriterije prihvatljivosti utvrđene Uredbom o EGF-u,

1.  prima na znanje da su uvjeti iz članka 2. točke (a) Uredbe o EGF-u ispunjeni te se stoga slaže s Komisijom da Francuska ima pravo na financijski doprinos u skladu s tom Uredbom;

2.  prima na znanje da su 20. prosinca 2013. francuske vlasti predale zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a, da su ga dopunile dodatnim informacijama do 24. srpnja 2014. i da je Komisija procjenu zahtjeva učinila dostupnom 11. studenog 2014.;

3.  pozdravlja činjenicu da su francuske vlasti 6. studenog 2012. radi brze pomoći radnicima odlučile započeti provedbu usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika, što je bilo mnogo prije odluke o odobravanju zahtjeva, pa čak i izrade zahtjeva za odobravanje sredstava iz EGF-a za predloženi usklađeni paket;

4.  smatra da su otpuštanja u Air Franceu povezana s velikim strukturnim promjenama u tokovima svjetske trgovine uzrokovanim globalizacijom, dok tržišni udio Unije u zračnom prijevozu istodobno pada, posebno zbog nezapamćenog rasta triju najvećih poduzeća Perzijskog zaljeva, a svjetska financijska i gospodarska kriza ubrzali su taj trend;

5.  napominje da se očekuje da će otpuštanja u poduzeću Air France nepovoljno utjecati na regiju Île-de-France, koja je suočena s još jednim slučajem velikog broja otpuštenih radnika s obzirom na to da će 2014. postrojenje poduzeća Peugeot Citroën Automobile (PSA) u Aulnayu u potpunosti prestati s radom;

6.  prima na znanje da su u usklađenom paketu usluga prilagođenih potrebama radnika, a za koje se traži sufinanciranje, obuhvaćene sljedeće mjere za ponovno uključivanje 3 886 otpuštenih radnika na tržište rada: usluge savjetovanja i profesionalnog usmjeravanja za radnike, osposobljavanje, doprinos za pokretanje poduzeća, redovite aktivnosti informiranja i komunikacijske aktivnosti, naknada za traženje novog radnog mjesta, naknada za mobilnost;

7.  pozdravlja to što će se iznos od 21 580 020 EUR namijenjen naknadi za traženje novog radnog mjesta isplaćivati do kraja dopusta za traženje novog mjesta (congé de reclassement) te iznosi 70 % posljednje bruto plaće radnika; prima na znanje činjenicu da se Uredbom (EU) br. 1309/2013 ograničava udio takvih doprinosa na 35 % ukupnog iznosa koji je mobiliziran iz EGF-a za pojedini slučaj, no naglašava da je Francuska predala zahtjev u skladu s Uredbom (EZ) br. 546/2009(5) koja se odnosi na zahtjeve predane do kraja 2013. i kojom se omogućuje velikodušnije korištenje sredstvima za posebne naknade, poput naknade za traženje novog radnog mjesta i naknade za pokretanje poduzeća;

8.  protivi se korištenju EGF-om kao načina financiranja otpuštanja; zalaže se da bi se ovaj fond trebao koristiti kao pomoć reintegraciji radnika na tržište rada;

9.  podsjeća da bi sredstva trebala pomoći da se korisnike ponovno uključi u tržište rada, a ne da im se nakon otpuštanja osigura zamjena za plaću; napominje da bi se taj cilj mogao puno bolje ostvariti s pomoću odredbi Uredbe (EU) br. 1309/2013 koja je trenutno na snazi;

10.  pozdravlja činjenicu da se usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama izradio u dogovoru s predstavnicima ciljanih korisnika i socijalnim partnerima: osposobljavanje, usluge savjetovanja za radnike, doprinos za pokretanje poduzeća, naknade za traženje novog radnog mjesta, naknada za mobilnost;

11.  podsjeća na važnost prilagođenih programa osposobljavanja i priznavanja sposobnosti i vještina koje je radnik usvojio tijekom profesionalne karijere kada je riječ o zapošljivosti svih radnika; očekuje da se osposobljavanje ponuđeno u usklađenom paketu prilagodi ne samo potrebama otpuštenih radnika nego i stvarnom poslovnom okruženju;

12.  sa žaljenjem napominje da je većina otpuštenih radnika u dobi između 55 i 64 godine; pozdravlja činjenicu da u sklopu mjere za pružanje naknade za pokretanje poduzeća postoji diferencirani poticaj za zapošljavanje radnika starijih od 55 godina;

13.  naglašava da se u skladu s člankom 6. Uredbe o EGF-u sredstvima iz EGF-a pruža potpora reintegraciji otpuštenih radnika na stabilna radna mjesta; naglašava, nadalje, da se financijskim doprinosima iz EGF-a mogu sufinancirati samo aktivne mjere na tržištu rada koje vode k trajnom, dugoročnom zaposlenju; ponavlja da se tim doprinosima ne smiju zamijeniti aktivnosti za koje su prema nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima nadležna poduzeća niti mjere za restrukturiranje društava ili sektora;

14.  prima na znanje da informacije o usklađenom paketu usluga prilagođenih potrebama koje će se financirati sredstvima iz EGF-a ne sadrže pojedinosti o komplementarnosti s mjerama koje se financiraju sredstvima iz strukturnih fondova već se u njima upućuje na pisani dogovor s poduzećem koje otpušta radnike u kojem se navodi da predmetno poduzeće pri provedbi navedenih mjera neće primati financijske doprinose iz drugih financijskih instrumenata Unije za iste mjere; ponavlja poziv Komisiji da predstavi usporednu procjenu tih podataka u svojim godišnjim izvješćima kako bi se osiguralo potpuno poštovanje postojećih odredbi te kako bi se zajamčilo da Unija neće dvostruko financirati usluge;

15.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

16.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednicom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

17.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/014 FR/GAD, iz Francuske)

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2015/44.)

(1) SL L 406, 30.12.2006., str. 1.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4) Uredba (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. − 2020.) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 855.).
(5) Uredba (EZ) br. 546/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1927/2006 o osnivanju Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji SL L 167, 29.6.2009., str. 26.


Imenovanje članova jedinstvenog sanacijskog odbora *
PDF 214kWORD 53k
Odluka Europskog parlamenta od 16. prosinca 2014. o prijedlogu Komisije za imenovanje predsjednika, potpredsjednika i članova Jedinstvenog sanacijskog odbora (C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))
P8_TA(2014)0084A8-0070/2014

(Odobrenje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije od 5. prosinca 2014. za imenovanje predsjednika, potpredsjednika i članova Jedinstvenog sanacijskog odbora (C(2014)9456),

–  uzimajući u obzir treći podstavak članka 56. stavka 6. Uredbe (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010(1),

–  uzimajući u obzir svoj Poslovnik,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0070/2014),

A.  budući da je člankom 56. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 806/2014 predviđeno da se predsjednik, potpredsjednik i članovi Jedinstvenog sanacijskog odbora (Odbor) iz članka 43. stavka 1. točke (b) te Uredbe imenuju na temelju zasluga, vještina, poznavanja bankovnih i financijskih pitanja te iskustva povezanog s financijskim nadzorom, uređenjem i sanacijom banaka;

B.  budući da se člankom 56. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 806/2014 predviđa da se pri imenovanju članova Jedinstvenog sanacijskog odbora poštuju načela ravnoteže između spolova, iskustva i kvalifikacija;

C.  budući da je u skladu s člankom 56. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 806/2014 Komisija 19. studenoga 2014. usvojila uži popis kandidata za dužnosti predsjednika i potpredsjednika Odbora;

D.  budući da je u skladu s člankom 56. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 806/2014 Komisija 1. prosinca 2014. usvojila uži popis kandidata za dužnosti članova Odbora iz članka 43. stavka 1. točke (b) te Uredbe;

E.  budući da su u skladu s člankom 56. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 806/2014 ta dva uža popisa proslijeđena Parlamentu;

F.  budući da je Komisija 5. prosinca 2014. usvojila prijedlog za imenovanje predsjednika, potpredsjednika i članova Jedinstvenog sanacijskog odbora i proslijedila ga Parlamentu;

G.  budući da je parlamentarni Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku potom ocijenio kvalifikacije predloženih kandidata za dužnosti predsjednika, potpredsjednika i članova Jedinstvenog sanacijskog odbora, posebno u odnosu na uvjete utvrđene u članku 56. stavku 4. Uredbe (EU) br. 806/2014;

H.  budući da je 8. prosinca 2014. Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku održao saslušanje Elke König, predložene kandidatkinje za dužnost predsjednice Odbora, na kojemu je dala uvodnu izjavu i potom odgovarala na pitanja članova Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku;

I.  budući da je 9. prosinca 2014. Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku održao saslušanje Tima Löyttyniemija, predloženog kandidata za dužnost potpredsjednika Odbora, te Maura Grandea, Antonija Carrascose, Joanne Kellermann i Dominique Laboureix, četvoro kandidata predloženih za dužnost članova Odbora. Svih petoro predloženih kandidata na saslušanju je dalo uvodnu izjavu i potom odgovaralo na pitanja članova Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku ;

1.  odobrava prijedlog Komisije za imenovanje sljedećih predloženih kandidata:

   (a) Elke König na dužnost predsjednice Odbora,
   (b) Timo Löyttyniemi na dužnost potpredsjednika Odbora,
   (c) Mauro Grande na dužnost člana Odbora,
   (d) Antonio Carrascosa na dužnost člana Odbora,
   (e) Joanne Kellermann na dužnost člana Odbora,
   (f) Dominique Laboureix na dužnost člana Odbora;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu odluku proslijedi Vijeću, Komisiji i vladama država članica.

(1) SL L 225, 30.7.2014., str. 1.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti