Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 17. joulukuuta 2014 - StrasbourgLopullinen painos
 Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: Järjestelyt tietyistä AKT-valtioista peräisin oleviin tuotteisiin
 Yksipuolisten tullietuuksien myöntäminen Moldovan tasavallalle ***I
 Ecuadorin alkuperätuotteiden tullikohtelu ***I
 Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2014
 Lisätalousarvioesitys nro 3/2014: sakoista, korkomaksuista, korvauksista ja takaisinmaksuista saadut tulot - maksumäärärahat - komission, alueiden komitean ja Euroopan tietosuojavaltuutetun henkilöstötaulukot
 Lisätalousarvioesitys nro 4/2014: perinteiset omat varat, alv- ja BKTL-määräytymisperusteet
 EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: Italian tulvat - Kreikan maanjäristys - Slovenian jäämyrskyt - Kroatian jäämyrskyt ja tulvat
 Lisätalousarvioesitys nro 5/2014: Italian tulvat (Sardinia) vuonna 2013 – Kreikan maanjäristys – Slovenian jäämyrskyt – Kroatian jäämyrskyt ja niitä seuranneet tulvat vuonna 2014
 Lisätalousarvioesitys nro 6/2014: perinteisten omien varojen sekä alv- ja BKTL-perusteisten omien varojen ennakkoarvioiden tarkistaminen
 Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: Serbian, Kroatian ja Bulgarian tulvat
 Lisätalousarvioesitys nro 7/2014: tulvat Serbiassa, Kroatiassa ja Bulgariassa
 Lisätalousarvio nro 8/2014: varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamisesta syntynyt ylijäämä
 Unionin omat varat – jäsenvaltioiden kansallisten maksuosuuksien mukauttaminen *
 EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: katastrofialueet
 Joustovälineen varojen käyttöönotto - Kyproksen rakennerahasto-ohjelmien rahoittaminen
 Uusi Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2015
 Vakavien rikkomusten luokittelu maantieliikenteessä
 EU:n sisäisen turvallisuuden strategian uudistaminen
 Palestiinan valtion tunnustaminen
 EU:n terästeollisuuden tilanne: työntekijöiden ja yritysten suojelu
 Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen
Tekstit
Lopullinen painos (277 kb)
Oikeudellinen huomautus