Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2014. gada 17. decembris - StrasbūraGalīgā redakcija
 Iebildumu neizteikšana pret delegēto aktu: režīms, ko piemēro dažu ĀKK valstu izcelsmes izstrādājumiem
 Autonomās tirdzniecības preferences Moldovas Republikai ***I
 Tarifa režīms Ekvadoras izcelsmes precēm ***I
 Rezerves neparedzētiem izdevumiem izmantošana 2014. gadā
 Budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projekts: ieņēmumi no soda naudām un procentiem – ieņēmumi no atmaksājumiem un ieņēmumi, kas atmaksāti – maksājumu apropriācijas – Komisijas, Reģionu komitejas un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja štatu saraksti
 Budžeta grozījuma Nr. 4/2014 projekts — tradicionālie pašu resursi (TPR), PVN bāze un nacionālā kopienākuma (NKI) bāze
 ES Solidaritātes fonda izmantošana (plūdi Itālijā, zemestrīce Grieķijā, ledus Slovēnijā, ledus un plūdi Horvātijā)
 Budžeta grozījuma Nr. 5/2014 projekts — plūdi Itālijā (Sardīnijā) 2013. gadā, zemestrīces Grieķijā, ledus Slovēnijā, ledus un plūdi Horvātijā 2014. gadā
 Budžeta grozījuma Nr. 6/2014 projekts — tradicionālo pašu resursu, PVN iemaksas un NKI iemaksas prognožu pārskatīšana
 ES Solidaritātes fonda izmantošana — plūdi Serbijā, Horvātijā un Bulgārijā
 Budžeta grozījuma Nr. 7/2014 projekts — plūdi Serbijā, Horvātijā un Bulgārijā
 Budžeta grozījuma Nr. 8/2014 projekts — 2013. finanšu gada budžeta izpildes pārpalikums
 Savienības pašu resursi — dalībvalstu iemaksu pielāgošana *
 ES Solidaritātes fonda izmantošana — katastrofu skartie reģioni
 Elastības instrumenta izmantošana struktūrfondu programmu finansēšanai Kiprā
 Jauns Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējais budžets
 Nopietnu pārkāpumu klasifikācija
 ES iekšējās drošības stratēģijas atjaunošana
 Palestīnas valsts statusa atzīšana
 ES tērauda rūpniecības stāvoklis — darba ņēmēju un nozaru aizsardzība
 Stāvoklis Vidusjūrā un nepieciešamība pēc vispārējas ES pieejas migrācijai
Teksti
Galīgā redakcija (277 kb)
Juridisks paziņojums