Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Sreda, 17. december 2014 - StrasbourgKončna izdaja
 Nenasprotovanje delegiranemu aktu: ureditev za blago s poreklom iz nekaterih držav iz skupine AKP
 Avtonomni trgovinski preferenciali za Republiko Moldavijo ***I
 Tarifna obravnava za uvoz blaga s poreklom iz Ekvadorja ***I
 Sprostitev varnostne rezerve v letu 2014
 Predlog spremembe proračuna št. 3/2014: Prihodki od glob, plačil obresti, izplačil in povračil – Odobritve plačil - Kadrovski načrti Komisije, Odbora regij in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov
 Predlog spremembe proračuna št. 4/2014: Tradicionalna lastna sredstva, DDV in osnove za bruto nacionalni dohodek (BND)
 Uporaba sredstev Solidarnostnega sklada EU: Poplave v Italiji - Potres v Grčiji - Žled v Sloveniji - Žled in poplave na Hrvaškem
 Predlog spremembe proračuna št. 5/2014: Poplave v Italiji (Sardinija) v letu 2013 – Potres v Grčiji – Žled v Sloveniji – Žled in poplave na Hrvaškem v letu 2014
 Predlog spremembe proračuna št. 6/2014: Revizija napovedi tradicionalnih lastnih sredstev, prispevkov iz naslova DVD in BND
 Uporaba sredstev Solidarnostnega sklada EU: Poplave v Srbiji, na Hrvaškem in v Bolgariji
 Predlog spremembe proračuna št. 7/2014: Poplave v Srbiji, na Hrvaškem in v Bolgariji
 Predlog spremembe proračuna št. 8/2014: Presežek, ki izhaja iz izvrševanja proračuna za leto 2013
 Lastna sredstva Unije - prilagoditev nacionalnih prispevkov držav članic *
 Uporaba sredstev Solidarnostnega sklada EU: Regije, ki so jih prizadele nesreče
 Uporaba instrumenta prilagodljivosti - financiranje programov strukturnih skladov na Cipru
 Nov splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2015
 Klasifikacija resnih kršitev v cestnem prevozu
 Obnova strategije notranje varnosti za EU
 Priznanje palestinske državnosti
 Jeklarski sektor v EU: zaščita delavcev in industrije
 Razmere v Sredozemlju in potreba po celostnem pristopu EU k migraciji
Besedila
Končna izdaja (255 kb)
Pravno obvestilo