Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/3017(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0012/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2015 - 11.7
CRE 15/01/2015 - 11.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0012

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 492kWORD 114k
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Κατάσταση στην Αίγυπτο
P8_TA(2015)0012RC-B8-0012/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο (2014/3017(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, και συγκεκριμένα εκείνα της 6ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την Αίγυπτο(1) και της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι στην Αίγυπτο(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων του Αυγούστου 2013 και του Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την Αίγυπτο,

–  έχοντας υπόψη τις πρόσφατες δηλώσεις του εκπροσώπου της ΕΥΕΔ για την Αίγυπτο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της 21 Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την βομβιστική επίθεση στο Υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου και της 3ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τις δικαστικές αποφάσεις στην Αίγυπτο,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ κ. Ban Ki-moon και της Ύπατης Αρμοστού του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κυρίας Navi Pillay, στις 23 Ιουνίου 2014 σχετικά με τις ποινές φυλάκισης ορισμένων δημοσιογράφων και την επικύρωση της θανατικής ποινής ορισμένων μελών και οπαδών των Αδελφών Μουσουλμάνων, έχοντας υπόψη την δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Ban Ki–moon της 25ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Σινά,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου του 2001, που τέθηκε σε ισχύ το 2004 και ενισχύθηκε με το σχέδιο δράσης του 2007, καθώς και την έκθεση προόδου που δημοσίευσε η Επιτροπή στις 20 Μαρτίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης· έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και την πλέον πρόσφατη έκθεση προόδου για την Αίγυπτο, του Μαρτίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Αιγύπτου που εγκρίθηκε με δημοψήφισμα στις 14-15 Ιανουαρίου 2014, και ιδίως τα άρθρα 65, 70, 73, 75 και 155 αυτού,

–  έχοντας υπόψη τον αιγυπτιακό νόμο αριθ. 107 της 24ης Νοεμβρίου 2013 που ρυθμίζει το δικαίωμα δημόσιας συνάθροισης, πραγματοποίησης πορειών και ειρηνικών διαμαρτυριών,

–  έχοντας υπόψη το προεδρικό διάταγμα - νόμο αριθ. 136 / 2014, που θέτει το σύνολο των δημοσίων και ζωτικών υποδομών υπό την δικαιοδοσία της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης για διάστημα δύο ετών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέσπιση μιας Στρατηγικής για την Ψηφιακή Ελευθερία στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την ελευθερία του Τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης στον κόσμο(4),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2013 με τίτλο «Η συνεργασία της ΕΕ με την Αίγυπτο στον τομέα της διακυβέρνησης»,

–  έχοντας υπόψη την τελική δήλωση της 22ης Ιουλίου 2014 της αποστολής εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ στις προεδρικές εκλογές της Αιγύπτου,

–  έχοντας υπόψη τους λόγους που εκφώνησε ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Abdel Fattah el-Sisi, την 1η Ιανουαρίου 2015 σχετικά με τον ισλαμικό εξτρεμισμό και στις 6 Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την ανάγκη ειρηνικών και εποικοδομητικών σχέσεων μεταξύ των Αιγυπτίων Μωαμεθανών και Χριστιανών,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την ελευθερία της έκφρασης και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και προστασία της άσκησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων από λεσβίες, ομοφυλόφιλους, αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα (ΛΟΑΔΜ),

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966, του οποίου η Αίγυπτος είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία του συνέρχεσθαι αποτελούν απολύτως απαραίτητους πυλώνες μιας δημοκρατικής και πολυφωνικής κοινωνίας· ότι η ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης αποτελεί ζωτικό στοιχείο της δημοκρατικής και κάθε ανοικτής κοινωνίας· ότι οι θεμελιώδεις ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένων των ελευθεριών της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, είναι κατοχυρωμένες στο Σύνταγμα της Αιγύπτου που εγκρίθηκε το 2014·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος είναι μακροχρόνιος στρατηγικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κοινούς στόχους την οικοδόμηση της σταθερότητας, της ειρήνης και της ευημερίας στην Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή· ότι η Αίγυπτος αντιμετωπίζει πολλά δύσκολα πολιτικά προβλήματα μετά την επανάσταση του 2011 και ο λαός της χρειάζεται στήριξη και βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα για να αντιμετωπίσει τα οικονομικά και πολιτικά προβλήματα και τα προβλήματα σε θέματα ασφαλείας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον στρατό τον Ιούνιο 2013, η αιγυπτιακή κυβέρνηση διεξήγαγε μια μεγάλης κλίμακας εκστρατεία αυθαίρετων κρατήσεων, παρενοχλήσεων, εκφοβισμών και λογοκρισίας κατά των επικριτών της, αποκλειστικά επειδή άσκησαν τα δικαιώματά τους της ελεύθερης συνάθροισης, του συνεταιρίζεσθαι και της ελεύθερης έκφρασης, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιογράφων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και κατά των πολιτικών αντιπάλων της, συμπεριλαμβανομένων και μελών της Μουσουλμανικής Αδελφότητας· λαμβάνοντας υπόψη τις αναφορές ότι, από τον Ιούλιο 2013, πάνω από 40 000 πολίτες έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο πρωτοφανών κυμάτων μαζικών συλλήψεων και εκτιμάται ότι 1 400 διαδηλωτές φονεύθηκαν ως αποτέλεσμα της υπερβολικής και αυθαίρετης χρήσης βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελευθερίες του συνεταιρίζεσθαι, του συνέρχεσθαι και της έκφρασης παραμένουν ζητήματα μεγάλης ανησυχίας από τον Ιούλιο του 2013· ότι., σύμφωνα με την έκθεση της οργάνωσης Freedom House του 2014 για την ελευθερία του Τύπου ανά τον κόσμο, η Αίγυπτος αξιολογείται ως «ανελεύθερη χώρα»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες διαδηλωτές και κρατούμενοι συνείδησης κρατούνται στην Αίγυπτο από τότε που ο αιγυπτιακός στρατός κατέλαβε την εξουσία τον Ιούλιο του 2013· ότι οι συλλήψεις και τα περιστατικά αυθαίρετης κράτησης συνεχίστηκαν μετά την εκλογή του Προέδρου al-Sisi τον Μάιο του 2014· ότι στις 11 Ιουνίου 2014 δικαστήριο καταδίκασε τον Alaa Abdul Fattah, εξέχοντα ακτιβιστή που διαδραμάτισε κορυφαίο ρόλο στην επανάσταση του 2011, καθώς και άλλους σε δεκαπενταετή φυλάκιση με την κατηγορία ότι παραβίασαν τον νόμο 107 του 2013 σχετικά με το δικαίωμα σε δημόσιες συναντήσεις, παρελάσεις και ειρηνικές διαδηλώσεις (νόμο περί διαμαρτυριών)· ότι άλλοι διακεκριμένοι ακτιβιστές, μεταξύ των οποίων οι Mohamed Adel, Ahmed Douma, και Ahmed Maher, καθώς και κορυφαίες υπερασπίστριες των δικαιωμάτων των γυναικών, όπως οι Yara Sallam και Sana Seif, εξακολουθούν να κρατούνται· ότι στις 28 Απριλίου 2014 το Δικαστήριο Επειγόντων Θεμάτων του Καΐρου αποφάσισε την απαγόρευση του Κινήματος Νεολαίας της 6ης Απριλίου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Ιανουαρίου 2015, ένα αιγυπτιακό δικαστήριο στην επαρχία Baheira στο Δέλτα του Νείλου καταδίκασε καταδικάστηκε τον Karim al-banna, έναν 21χρονο φοιτητή, σε τριετή φυλάκιση επειδή ανακοίνωσε στο Facebook ότι είναι άθεος και επειδή προσέβαλε το Ισλάμ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιγυπτιακές αρχές έχουν καταστήσει εντονότερη την πίεση στην ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι μέσα από την εγκριθείσα καταπιεστική νομοθεσία, που καθιστά ευκολότερη για την κυβέρνηση τη φίμωση των επικριτών και την πάταξη των διαδηλώσεων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν απουσία του κοινοβουλίου, έχει εγκριθεί από την κυβέρνηση του προέδρου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, αριθμός κατασταλτικών νόμων, όπως το προεδρικό νομοθετικό διάταγμα 136 του 2014 που ορίζει την δημόσια περιουσία ως στρατιωτικές εγκαταστάσεις, άμεση συνέπεια του οποίου είναι ότι οιοδήποτε έγκλημα διαπράττεται κατά της δημόσιας περιουσίας μπορεί να εκδικασθεί σε στρατοδικεία και με αναδρομική ισχύ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών, ερμηνεύοντας τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών (στον οποίο η Αίγυπτος είναι συμβαλλόμενο κράτος), έχει δηλώσει ότι τα στρατοδικεία δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να έχουν δικαιοδοσία επί πολιτών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθολική περιοδική εξέταση του ΟΗΕ εξέδωσε 300 συστάσεις, μεταξύ άλλων και για την ελευθέρωση κάθε ατόμου που συλλαμβάνεται επειδή άσκησε την ελευθερία της έκφρασης· ότι επτά ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα με έδρα την Αίγυπτο δεν έλαβαν μέρος στην εξέταση αυτή του ΟΗΕ για τις επιδόσεις της χώρας τους, για τον φόβο των διώξεων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία του Τύπου εξακολουθεί να βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση στην Αίγυπτο και ότι δημοσιογράφοι εξακολουθούν να κρατούνται με αβάσιμες κατηγορίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι δημοσιογράφοι διώχθηκαν το 2014 με κατηγορίες που σχετίζονται με την απειλή κατά της εθνικής ενότητας και της κοινωνικής ειρήνης, τη διάδοση ψευδών ειδήσεων και τη συνεργασία με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα· ότι το Ακυρωτικό Δικαστήριο, το ανώτατο δικαστήριο της Αιγύπτου, αποφάνθηκε ότι σημειώθηκαν διαδικαστικές ελλείψεις στην δίκη των δημοσιογράφων Mohammed Fahmy, Peter Greste και Baher Mohamed του σταθμού Al-Jazeera· ότι ωστόσο οι τρεις δημοσιογράφοι θα δικασθούν εκ νέου και ότι δεν έχουν αποσυρθεί οι κατηγορίες σε βάρος τους για «διασπορά ψευδών ειδήσεων» και «υποστήριξη της Μουσουλμανικής Αδελφότητας»· ότι τρεις άλλοι δημοσιογράφοι – οι Sue Turton, Dominic Kane και Rena Netjes – καταδικάστηκαν ερήμην σε ποινές 10 ετών· ότι οι Αιγύπτιοι δημοσιογράφοι Mahmoud Abdel Nabi, Mahmoud Abu Zeid, Samhi Mustafa, Ahmed Gamal, Ahmed Fouad και Abdel Rahman Shaheen καταδικάστηκαν αποκλειστικά επειδή άσκησαν τις νόμιμες δραστηριότητές τους· ότι στα αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης παρατηρείται ακραία πόλωση μεταξύ των υποστηρικτών και των αντιπάλων του Morsi, κάτι το οποίο επιτείνει την πόλωση της αιγυπτιακής κοινωνίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 2 Δεκεμβρίου 2014, αιγυπτιακό ποινικό δικαστήριο εξέδωσε προσωρινές θανατικές ποινές σε βάρος 188 κατηγορουμένων, σε μια τρίτη μαζική καταδικαστική απόφαση μέσα στο 2014· ότι αυτές οι μαζικές δίκες έχουν ως κύριο στόχο τους μέλη της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, του μεγαλύτερου αντιπολιτευτικού κινήματος της Αιγύπτου, το οποίο κηρύχτηκε από τις αρχές τρομοκρατική οργάνωση τον Δεκέμβριο του 2013· ότι αυτές οι καταδίκες είναι οι τελευταίες σε μια σειρά διώξεων και δικών που έχουν χαρακτηρίστηκαν από διαδικαστικές παρατυπίες και έγιναν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου· ότι κανείς δεν έχει κληθεί να λογοδοτήσει για την υπερβολική χρήση βίας τον Αύγουστο 2013, όταν οι δυνάμεις ασφαλείας επέδραμαν στους καταυλισμούς της πλατείας Rabaa al-Adawiya, και, σύμφωνα με ανεξάρτητη αιγυπτιακή διερευνητική επιτροπή, εφόνευσαν 607 διαδηλωτές υποστηρικτές του Morsi·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα, αλλά όχι όλες οι θανατικές ποινές που εκδόθηκαν στις μαζικές δίκες του Μαρτίου και Απριλίου 2014 κατά μελών της Μουσουλμανικής Αδελφότητας και εικαζόμενων υποστηρικτών του εκδιωχθέντος Προέδρου Morsi μετατράπηκαν σε ποινές ισόβιας κάθειρξης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 167 μέλη της Άνω και της Κάτω Βουλής του Κοινοβουλίου που εξελέγησαν το 2011 τελούν υπό κράτηση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώην Πρόεδρος Mubarak, ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών, Habib al-Adly, και έξι άλλοι σύμβουλοι αφέθηκαν ελεύθεροι στις 29 Νοεμβρίου 2014 μετά που οι κατηγορίες της ανθρωποκτονίας και της διαφθοράς ακυρώθηκαν λόγω τεχνικού σφάλματος· ότι στις 13 Ιανουαρίου 2015 το αιγυπτιακό Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ανέτρεψε τις καταδίκες του πρώην Προέδρου Hosni Mubarak και των δυο υιών του για υπεξαίρεση και διέταξε επανάληψη της δίκης λόγω μη ορθής εφαρμογής των νόμιμων διαδικασιών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι πρόσφατες δικαστικές πρακτικές δημιουργούν σοβαρές αμφιβολίες για την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος και την ικανότητά του να εξασφαλίσει τη λογοδοσία· ότι ιδίως οι καταδίκες που καταλήγουν στην επιβολή της ποινής του θανάτου κινδυνεύουν να υπονομεύσουν τις προοπτικές για μακροπρόθεσμη σταθερότητα στην Αίγυπτο·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της φυγής ξένου συναλλάγματος, της ανόδου του πληθωρισμού, της ανεργίας και της εκτόξευσης του δημόσιου χρέους, καθώς και προβλήματα στον τομέα της ασφάλειας στο πλαίσιο της παγκόσμιας απειλής που συνιστά η τρομοκρατία· ότι η κατάσταση από άποψη ασφαλείας στο Σινά είναι κρίσιμη, με εκατοντάδες στρατιώτες να έχουν φονευθεί από ομάδες τζιχαντιστών που δρουν στην περιοχή· ότι, στις 24 Οκτωβρίου 2014, τουλάχιστον 33 στρατιώτες σκοτώθηκαν σε επίθεση τρομοκρατών· ότι τρομοκρατικές ενέργειες εκτελούνται σχεδόν καθημερινά στην περιοχή αυτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος έχει διατάξει την εκκένωση χιλιάδων κατοίκων της Rafah, έχει επιβάλει «ουδέτερη ζώνη» 500 μέτρων κατά μήκος των συνόρων με τη Γάζα και έχει κηρύξει τρίμηνη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης σε ορισμένους τομείς του Σινά από τις 24 Οκτωβρίου 2014· ότι εγκληματικά δίκτυα συνεχίζουν να δρουν στους δρόμους της εμπορίας/λαθραίας διακίνησης ανθρώπων μέσα και προς το Σινά·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 75 του Αιγυπτιακού Συντάγματος διακηρύσσει ότι όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να σχηματίζουν μη κυβερνητικές οργανώσεις και ιδρύματα σε δημοκρατική βάση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προτεινόμενα νέα νομοσχέδια θα περιορίσουν περαιτέρω το έργο των εγχώριων και ξένων ΜΚΟ, κυρίως μέσα από ένα νέο νομοσχέδιο που αποσκοπεί στο να ανακόψει τη ροή χρημάτων και υλικού προς τρομοκράτες και άλλες ένοπλες ομάδες, αλλά που θα μπορούσε να εμποδίσει τις ΜΚΟ να λαμβάνουν τα ξένα κονδύλια από τα οποία πολλές από αυτές εξαρτώνται· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Προεδρικό Διάταγμα της 21ης Σεπτεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα προβλέπει αυστηρές ποινές, συμπεριλαμβανομένης της ισόβιας φυλάκισης, για ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό, με τον αορίστως διατυπωμένο σκοπό της υπονόμευσης του εθνικού συμφέροντος·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη την ομιλία του Προέδρου al-Sisi στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου σχετικά με την ανάγκη εκσυγχρονισμού και μεταρρύθμισης της ισλαμικής σκέψης·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με καταγγελίες από αιγυπτιακές ΜΚΟ για τα δικαιώματα των γυναικών, η βία εναντίον των γυναικών επιδεινώνεται παρά την έγκριση νέου νόμου περί σεξουαλικής παρενόχλησης, ο οποίος εξάλλου εξακολουθεί να μην εφαρμόζεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Αιγύπτιες ακτιβίστριες βρίσκονται σε ιδιαιτέρως ευάλωτη θέση και πέφτουν συχνά θύμα βίας, σεξουαλικών επιθέσεων και άλλων μορφών ταπεινωτικής μεταχείρισης λόγω των ειρηνικών τους δραστηριοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αν και εκδόθηκε το 2008 ένας νόμος που ποινικοποιεί το έθιμο του ακρωτηριασμού των εξωτερικών γυναικείων σεξουαλικών οργάνων (FGM), αυτό παραμένει διαδεδομένο και δεν ασκήθηκε επιτυχής δίωξη σε όσους το εφάρμοσαν πάνω σε κορίτσια·

ΙΘ.  ότι τους τελευταίους μήνες έχουν κλιμακωθεί οι συλλήψεις ομοφυλόφιλων ανδρών· ότι υπήρξε μια σειρά αστυνομικών εφόδων σε ύποπτα σημεία συνάντησης ομοφυλοφίλων σε ολόκληρη την Αίγυπτο· ότι η κοινότητα των ΛΟΑΔΜ είναι υπό διωγμό και υφίσταται δημόσια διαπόμπευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αιγυπτιακή Πρωτοβουλία για Ατομικά Δικαιώματα εκτιμά ότι τουλάχιστον 150 άτομα έχουν συλληφθεί τους τελευταίους 18 μήνες με την κατηγορία της ασέλγειας· ότι στις 12 Ιανουαρίου 2015 ένα αιγυπτιακό δικαστήριο απάλλαξε 26 άνδρες που είχαν συλληφθεί ένα μήνα ενωρίτερα μετά από μια έφοδο σε λουτρά στο Κάιρο και είχαν διωχθεί για «υποκίνηση ακολασίας»·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προεδρικές εκλογές του 2014 στην Αίγυπτο έγιναν υπό συνθήκες αυστηρού περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης και όλες οι μορφές αντιπολίτευσης και κριτικής, ακόμη και εκ μέρους των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είχαν στραγγαλισθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι βουλευτικές εκλογές έχουν αναγγελθεί επισήμως για τις 21 Μαρτίου και τις 25 Απριλίου 2015·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας του πετρελαίου είναι ιστορικά ο μεγαλύτερος επενδυτικός στόχος για τους ξένους επενδυτές στην Αίγυπτο και το μεγαλύτερο εξαγωγικό βασικό προϊόν της Αιγύπτου· ότι η Αίγυπτος έλαβε δωρεάν φορτία πετρελαίου από τα κράτη του Κόλπου, σαν υποστήριξη προς τη νέα κυβέρνηση· ότι η κυβέρνηση προχωρεί την έγκριση ενός σχεδίου για την κατάργηση των ενεργειακών επιδοτήσεων εντός πέντε ετών από τον Ιούλιο 2014, και προτίθεται να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα διανομής καυσίμων μέσω έξυπνων καρτών τον Απρίλιο 2015, με σκοπό την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου πετρελαίου προς τις γειτονικές χώρες, και την λεπτομερή εξακρίβωση των απαιτήσεων σε καύσιμα·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος άρχισε διαπραγματεύσεις με το ΔΝΤ περισσότερες από μία φορά μετά την επανάσταση του Ιανουαρίου 2011, όπου επιδίωξε ένα δάνειο ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά οι διαπραγματεύσεις σταμάτησαν μετά τις 30 Ιουνίου 2013· ότι ορισμένες επαφές πραγματοποιήθηκαν και εμπειρογνώμονες του ΔΝΤ επισκέφθηκαν την Αίγυπτο το Νοέμβριο 2014 για διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του άρθρου IV, αξιολόγηση από εμπειρογνώμονες του ΔΝΤ της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κατάστασης της χώρας·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία της ΕΕ με την Αίγυπτο θα πρέπει να βασίζεται στην παροχή κινήτρων, σύμφωνα με την αρχή «περισσότερα για περισσότερα» της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, και ότι θα πρέπει να εξαρτάται από την πρόοδο στην μεταρρύθμιση των δημοκρατικών θεσμών, στο κράτος δικαίου και στα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο κύριος εμπορικός εταίρος της Αιγύπτου παραδοσιακά, καλύπτοντας το 22,9 % του όγκου εμπορικών συναλλαγών της Αιγύπτου το 2013 και κατατασσόμενη πρώτος εταίρος της Αιγύπτου τόσο στις εισαγωγές όσο και στις εξαγωγές της· ότι, σε συνέχεια της συνεδρίασης της Ειδικής Ομάδας ΕΕ-Αιγύπτου, η Επιτροπή δεσμεύθηκε να παράσχει πρόσθετη χρηματοδοτική βοήθεια στην Αίγυπτο συνολικού ύψους κάπου 800 εκατ. EUR· ότι αυτή υποδιαιρείται σε 303 εκατ. EUR υπό μορφή μη επιστρεφόμενων επιδοτήσεων (90 εκατ. EUR από κονδύλια Spring, 50 εκατ. EUR ως μη επιστρεφόμενη επιδότηση στο πλαίσιο της μικροοικονομικής ενίσχυσης λειτουργίας, με το υπόλοιπο τμήμα να προέρχεται από την επενδυτική διευκόλυνση γειτονίας) και 450 εκατ. EUR υπό μορφή δανείων (μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή)· ότι η ΕΕ θα παράσχει ωστόσο τη δημοσιονομική της στήριξη μόνο εάν εκπληρωθούν οι απαραίτητες πολιτικές και δημοκρατικές προϋποθέσεις, με τη συνέχιση και ενίσχυση του εκδημοκρατισμού κατά τρόπο πλήρως συμμετοχικό, με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των γυναικών·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 16 Ιουνίου 2014, ο κ. Σταύρος Λαμπρινίδης, ειδικός εντεταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, επισκέφθηκε το Κάιρο και συναντήθηκε με την Προεδρία, την Άνω Βουλή (Shura) και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών· ότι οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην ετοιμασία νέου νόμου για τις ΜΚΟ, ενώ τονίσθηκε η σημασία που αποδίδει η ΕΕ στο ζωτικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην Αίγυπτο·

1.  υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνεργασία με την Αίγυπτο ως σημαντικό γείτονα και εταίρο· τονίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Αίγυπτος για τη σταθερότητα στην περιοχή· τονίζει την αλληλεγγύη του προς τον αιγυπτιακό λαό και ότι δεσμεύεται να συνεχίσει να στηρίζει την Αίγυπτο στην προσπάθεια ενίσχυσης των δημοκρατικών θεσμών, σεβασμού και προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προώθησης της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ασφάλειας· παροτρύνει επίσης την Κυβέρνηση της Αιγύπτου να συμμορφωθεί με τις διεθνείς δεσμεύσεις της, όπως αρμόζει σε μία μείζονα δύναμη στην περιοχή της Νότιας Μεσογείου·

2.  υπενθυμίζει στην αιγυπτιακή κυβέρνηση ότι η μακροπρόθεσμη επιτυχία της Αιγύπτου και του λαού της εξαρτάται από την προστασία των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από την εγκαθίδρυση και κατοχύρωση δημοκρατικών και διαφανών θεσμών που θα αναλάβουν επίσης την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών· καλεί, ως εκ τούτου, τις αιγυπτιακές αρχές να εφαρμόσουν πλήρως τις αρχές των διεθνών συμβάσεων·

3.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τους συνεχιζόμενους περιορισμούς των θεμελιωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, του πολιτικού πλουραλισμού και του κράτους δικαίου στην Αίγυπτο· ζητεί τον άμεσο τερματισμό όλων των πράξεων βίας, υποκίνησης, ρητορικής του μίσους, όχλησης, εκφοβισμού ή λογοκρισίας εναντίον πολιτικών αντιπάλων, διαδηλωτών, δημοσιογράφων, διαχειριστών ιστολογίων, φοιτητών, συνδικαλιστών, ακτιβιστών των δικαιωμάτων των γυναικών, παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών και μειονοτήτων, εκ μέρους των κρατικών αρχών, των δυνάμεων και υπηρεσιών ασφαλείας και άλλων ομάδων στην Αίγυπτο· καταδικάζει την υπερβολική χρήση βίας κατά των διαδηλωτών·

4.  καλωσορίζει το γεγονός ότι ο Yasser Ali, πρώην εκπρόσωπος τύπου του εκδιωχθέντος Προέδρου Morsi, και εξέχουσα προσωπικότητα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, απελευθερώθηκε και απαλλάχθηκε των κατηγοριών· ζητεί την άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων·

5.  ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων όσων κρατούνται επειδή άσκησαν ειρηνικά το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, καθώς και όσων κρατούνται για την εικαζόμενη ιδιότητά τους ως μελών της Μουσουλμανικής Αδελφότητας· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να εγγυηθούν το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα ώστε οι διατάξεις του νέου Συντάγματος σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, θα εφαρμόζονται πλήρως·

6.  υπογραμμίζει ότι ο σεβασμός της ελευθερίας του Τύπου, της ενημέρωσης και της γνώμης (επιγραμμικά και απογραμμικά) και του πολιτικού πλουραλισμού έχει θεμελιώδη σημασία στη δημοκρατία· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να εγγυηθούν ότι οι ελευθερίες αυτές θα μπορούν να ασκούνται χωρίς αυθαίρετους περιορισμούς και λογοκρισία στη χώρα, και τις καλεί να διασφαλίσουν την ελευθερία της έκφρασης· φρονεί ότι όλοι οι δημοσιογράφοι πρέπει να μπορούν να στέλνουν ανταποκρίσεις σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο χωρίς να κινδυνεύουν από δίωξη, φυλάκιση, εκφοβισμό ή περιορισμούς στην ελευθερία λόγου και έκφρασης·

7.  καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να διεξάγουν ταχείες, αμερόληπτες και ανεξάρτητες έρευνες σχετικά με καταγγελίες για υπερβολική χρήση βίας, σωματική κακοποίηση και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης, από τις αστυνομικές δυνάμεις στη διάρκεια διαδηλώσεων, να τιμωρήσουν τους υπεύθυνους, να χορηγήσουν αποζημίωση στα θύματα και να δημιουργήσουν έναν ανεξάρτητο μηχανισμό για την εποπτεία και διερεύνηση της διαγωγής των δυνάμεων ασφαλείας· καλεί την Αίγυπτο να επικυρώσει το Καταστατικό της Ρώμης και να γίνει μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου·

8.  καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να ακυρώσουν τις αποφάσεις για θανατικές ποινές που εκδόθηκαν χωρίς να υπάρξει μέριμνα για δίκαιη δίκη που να σέβεται τα δικαιώματα των κατηγορουμένων, να καταργήσουν την κατασταλτική και αντισυνταγματική νομοθεσία που περιορίζει στο έπακρο βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες, ιδίως δε το προεδρικό νομοθετικό διάταγμα 136 του 2014· ζητεί από τις αρχές να ακυρώσουν όλες τις αποφάσεις που εκδόθηκαν από στρατοδικεία σε βάρος πολιτών από τον Ιούλιο του 2013 και μετά· ζητεί την ελευθέρωση των 167 μελών του Κοινοβουλίου που εξελέγησαν το 2011 και τελούν υπό κράτηση· καλεί τις αρχές να κηρύξουν αμέσως επίσημη αναστολή των εκτελέσεων, ως πρώτο βήμα για την κατάργησή τους·

9.  καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να ανακαλέσουν το νόμο του Νοεμβρίου 2013 για τις διαδηλώσεις και να ξεκινήσουν ένα γνήσιο διάλογο με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και νομικούς εμπειρογνώμονες με σκοπό τη θέσπιση νομοθεσίας για τις ενώσεις προσώπων και για το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, κατά τα διεθνή πρότυπα, και να προστατεύσουν το δικαίωμα σύστασης ενώσεων που κατοχυρώνεται στο άρθρο 75 του Συντάγματος της Αιγύπτου, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος λήψης και διανομής χρηματοδοτικών πόρων· καλεί τις αρμόδιες αρχές να επανεξετάσουν το νέο νομοσχέδιο για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που παρουσίασε το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης· τονίζει ότι η νέα προτεινόμενη νομοθεσία θα πρέπει να συνάδει με το Σύνταγμα της Αιγύπτου και με όλες τις διεθνείς συνθήκες στις οποίες η Αίγυπτος είναι συμβαλλόμενο μέρος·

10.  υπενθυμίζει στην αιγυπτιακή κυβέρνηση την ευθύνη της να επιτύχει την ασφάλεια και ακεραιότητα όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από πολιτικές απόψεις, κομματική ένταξη ή θρήσκευμα· τονίζει ότι μόνο η οικοδόμηση μιας πραγματικά πλουραλιστικής κοινωνίας σεβόμενης την ποικιλία των απόψεων και των τρόπων ζωής, μπορεί να επιτύχει μακροπρόθεσμα τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Αίγυπτο, και καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να δεσμευθούν για διάλογο και μη βία, καθώς και για διακυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς·

11.  χαιρετίζει και ενθαρρύνει τα μέτρα που έλαβε η αιγυπτιακή κυβέρνηση υπέρ του σεβασμού των δικαιωμάτων και ελευθεριών των θρησκευτικών κοινοτήτων· υπενθυμίζει τη διάταξη του άρθρου 235 του Αιγυπτιακού Συντάγματος, που ορίζει ότι το νεοεκλεγέν Κοινοβούλιο, κατά την πρώτη νομοθετική περίοδο, πρέπει να εκδώσει νόμο για τη ρύθμιση της κατασκευής και ανακαίνισης των εκκλησιών κατά τρόπο που να εγγυάται την ελεύθερη άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων των χριστιανών· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Πρόεδρος al-Sisi έγινε ο πρώτος Πρόεδρος που παραβρέθηκε σε λειτουργία σε εκκλησία στο Κάιρο, την παραμονή των Κοπτικών Χριστουγέννων· και εκτιμά ότι πρόκειται για μια σημαντική συμβολική κίνηση στο πλαίσιο των προσπαθειών οικοδόμησης της ενότητας στους κόλπους της Αιγυπτιακής κοινωνίας·

12.  υπογραμμίζει τη σημασία της Αιγύπτου ως διεθνούς παράγοντα και ευελπιστεί ότι θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο για την έναρξη ουσιαστικών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων που θα θέσουν τέλος στην αραβοϊσραηλινή διένεξη και θα προσφέρει την εποικοδομητική συμβολή της στην αναζήτηση σταθερότητας στην περιοχή της Μεσογείου, σήμερα κυρίως σε ό,τι αφορά τη Λιβύη και τη Μέση Ανατολή ζητεί την άμεση και χωρίς όρους ελευθέρωση όλων των Αιγυπτίων πολιτών που έχουν απαχθεί και κρατούνται στην Λιβύη, συμπεριλαμβανομένων των 20 Αιγυπτίων Κοπτών που απήχθησαν στις 3 Ιανουαρίου 2015· επαναλαμβάνει την προθυμία της ΕΕ να εργασθεί με την Αίγυπτο ως εταίρο στην περιοχή για την αντιμετώπιση αυτών των σοβαρών απειλών·

13.  καταδικάζει απερίφραστα τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στη χερσόνησο του Σινά και όλες τις άλλες πράξεις τρομοκρατίας κατά της Αιγύπτου· εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ και η διεθνής κοινότητα πρέπει να συμπαρασταθούν αταλάντευτα στην Αίγυπτο και να συνεργαστούν με αυτήν στον αγώνα της κατά της τρομοκρατίας· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να κάνουν ό,τι μπορούν για να σταματήσουν τα εγκληματικά δίκτυα που ακόμη δρουν στους δρόμους εμπορίας/λαθραίας διακίνησης ανθρώπων μέσα και προς το Σινά·

14.  υπενθυμίζει στις αιγυπτιακές αρχές τις εθνικές και διεθνείς νομικές υποχρεώσεις τους, και τις καλεί να δώσουν προτεραιότητα στην προστασία και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να λάβουν μέριμνα για να υπάρξει λογοδοσία για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων με την ανεξάρτητη και αμερόληπτη απονομή της δικαιοσύνης·

15.  σημειώνει ότι η πτώση των τιμών πετρελαίου θα οδηγήσει άμεσα σε χαμηλότερες ενεργειακές επιδοτήσεις, που αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα που τα μετεπαναστατικά καθεστώτα αντιμετώπισαν μετά την Επανάσταση της 25ης Ιανουαρίου· ανησυχεί μήπως η πτώση αυτή έχει μεγάλο αντίκτυπο σε πολλά κυβερνητικά σχέδια, εκ των οποίων τα σημαντικότερα είναι οι προσπάθειες να διατηρηθεί ένα ασφαλές απόθεμα σε ξένο συνάλλαγμα·

16.  καλεί την αιγυπτιακή κυβέρνηση να θέσει σε πλήρη εφαρμογή εθνικές στρατηγικές για την καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική διαβούλευση και συμμετοχή των ομάδων για τα δικαιώματα των γυναικών και άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας·

17.  εκφράζει την αγανάκτησή του για την εντεινόμενη καταπίεση της κοινότητας των λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφισεξουαλικών και διεμφυλικών (ΛΟΑΔ/LGBT) βάσει του νόμου «περί ακολασίας», επειδή εκφράζουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους και ασκούν το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, και να αφήσουν ελεύθερα όλα τα άτομα ΛΟΑΔ που έχουν συλληφθεί και φυλακιστεί βάσει αυτού του νόμου·

18.  καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να συνεργαστούν πλήρως με τους μηχανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, μεταξύ άλλων εγκρίνοντας τις εκκρεμείς αιτήσεις επισκέψεων σειράς ειδικών εισηγητών του ΟΗΕ, και να κάνουν πράξη την δέσμευση της Αιγύπτου περί έγκρισης της λειτουργίας περιφερειακού γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

19.  επαναλαμβάνει, σε συμφωνία με τα συμπεράσματα της αποστολής εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ κατά τις προεδρικές εκλογές του 2014, ότι οι εκλογές υπολείπονταν των ισχυόντων διεθνών προτύπων και δεν σεβάστηκαν πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνει το άρτι εγκριθέν Σύνταγμα, καθώς υπήρχαν, ιδίως, περιορισμοί στην ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι και δεν ρυθμιζόταν επαρκώς η χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατειών, το δικαίωμα του εκλέγεσθαι και το δικαίωμα της ψήφου· καλεί την αιγυπτιακή κυβέρνηση να διορθώσει τις ελλείψεις των προεδρικών εκλογών ενόψει των ετοιμασιών για τις βουλευτικές εκλογές που έχουν εξαγγελθεί για τις 21 Μαρτίου και 25 Απριλίου 2015·

20.  ζητεί μία κοινή στρατηγική μεταξύ των κρατών μελών απέναντι στην Αίγυπτο· καλεί και πάλι το Συμβούλιο, την ΑΕ/ΥΕ και την Επιτροπή να λαμβάνουν υπόψη στις διμερείς σχέσεις και στην οικονομική βοήθεια προς την Αίγυπτο την αρχή της αιρεσιμότητας («περισσότερα για περισσότερα») και τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για σαφή και από κοινού συμφωνημένα συγκριτικά κριτήρια στο θέμα αυτό· επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του στην παροχή βοήθειας προς τον αιγυπτιακό λαό στη διαδικασία εκδημοκρατισμού και οικονομικών μεταρρυθμίσεων·

21.  προτρέπει τους εκπροσώπους της αντιπροσωπείας της ΕΕ και τις πρεσβείες των κρατών μελών της ΕΕ στο Κάιρο να παρευρίσκονται στις πολιτικά ευαίσθητες δίκες αιγυπτίων και αλλοδαπών δημοσιογράφων, διαχειριστών ιστολογίων, συνδικαλιστών και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών·

22.  επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς την ΑΕ/ΥΕ να διευκρινίσει τα συγκεκριμένα μέτρα που ελήφθησαν μετά την απόφαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων περί επανεξέτασης της ευρωπαϊκής βοήθειας προς την Αίγυπτο, σε σχέση επίσης και με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2013· ζητεί ειδικότερα διευκρίνιση της κατάστασης: (i) του σχεδιαζόμενου προγράμματος μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης, (ii) των ενωσιακών προγραμμάτων στήριξης του προϋπολογισμού, (iii) του προγράμματος εμπορίου και εσωτερικής ενίσχυσης και (iv) της συμμετοχής της Αιγύπτου σε ενωσιακά περιφερειακά προγράμματα όπως τα Euromed Police και Euromed Justice· ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει τις ρήτρες ασφαλείας που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων από την Επενδυτική Διευκόλυνση Γειτονίας προγραμμάτων, σε σχέση με τους κινδύνους διαφθοράς και με τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές οντότητες που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του στρατού·

23.  ζητεί να απαγορευθούν σε ολόκληρη την ΕΕ οι εξαγωγές τεχνολογιών ανίχνευσης παρεισφρήσεων και επιτήρησης στην Αίγυπτο που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να κατασκοπεύουν και να καταστέλλουν τους πολίτες· ζητεί να απαγορευθούν βάσει της Ρύθμισης Wassenaar οι εξαγωγές εξοπλισμού ασφαλείας ή στρατιωτικής βοήθειας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την καταστολή ειρηνικών διαδηλώσεων ή εναντίον των στρατηγικών συμφερόντων της ΕΕ και των συμφερόντων της σε θέματα ασφαλείας·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Πρόεδρο της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, και στην προσωρινή κυβέρνησή του.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0100.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0007.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0470.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0274.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου