Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0238(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0010/2015

Předložené texty :

A8-0010/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/02/2015 - 9.16
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0030

Přijaté texty
PDF 284kWORD 50k
Středa, 11. února 2015 - Štrasburk Konečné znění
Dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU a Senegalskou republikou ***
P8_TA(2015)0030A8-0010/2015

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. února 2015 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě jménem Evropské unie (12812/2014 – C8-0276/2014 – 2014/0238(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (12812/2014),

–  s ohledem na návrh dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou v oblasti udržitelného rybolovu (12830/2014),

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 43, čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0276/2014),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec, čl. 99 odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro rybolov a stanoviska Rozpočtového výboru a Výboru pro rozvoj (A8-0010/2015),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  vyzývá Komisi, aby předložila Parlamentu zápisy a závěry ze schůzí smíšeného výboru stanoveného v článku 7 dohody, jakož i víceletý odvětvový program uvedený v článku 4 nového protokolu;

3.  žádá Komisi, aby umožnila účast zástupců Parlamentu jakožto pozorovatelů na zasedání smíšeného výboru;

4.  vyzývá Komisi, aby před skončením platnosti stávající dohody a jakmile začnou jednání o dohodě nové, zaslala Parlamentu a Radě podrobné informace ve formě zprávy ex post o nákladech a přínosech dohody;

5.  vyzývá Komisi, aby Parlamentu předkládala každoroční zprávy o uplatňování dohody, které budou informovat zejména o víceletém programu uvedeném v článku 4 prováděcího protokolu dohody, a podrobné informace o způsobech použití finančních prostředků poskytnutých na základě dohody;

6.  vyzývá Komisi a Radu, aby Parlament v rámci svých příslušných pravomocí ve všech etapách postupů týkajících se protokolu a prodloužení jeho platnosti okamžitě a plně informovaly v souladu s čl. 13 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii a čl. 218 odst. 10 Smlouvy o fungování Evropské unie;

7.   vyzývá Komisi, aby se zaměřila především na podporu místní správy a odpovědnosti a usnadnila poskytování náležitých informací všem místních aktérům, kteří jsou na dohodě a jejím uplatňování zainteresováni;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Senegalské republiky.

Právní upozornění