Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0238(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0010/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0010/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/02/2015 - 9.16
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0030

Hyväksytyt tekstit
PDF 200kWORD 48k
Keskiviikko 11. helmikuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
EU:n ja Senegalin välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus ***
P8_TA(2015)0030A8-0010/2015

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. helmikuuta 2015 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (12812/2014 – C8-0276/2014 – 2014/0238(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (12812/2014),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan väliseksi kestävää kalastusta koskevaksi kumppanuussopimukseksi (12830/2014),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan, 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan ja 218 artiklan 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0276/2014),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan ja 2 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan suosituksen sekä kehitysvaliokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnot (A8-0010/2015),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa komissiota toimittamaan parlamentille sopimuksen 7 artiklassa tarkoitetun sekakomitean kokousten pöytäkirjat ja johtopäätökset ja monivuotisen alakohtaisen ohjelman, johon viitataan uuden pöytäkirjan 4 artiklassa;

3.  kehottaa komissiota helpottamaan Euroopan parlamentin edustajien osallistumista sekakomitean kokouksiin tarkkailijoina;

4.  kehottaa komissiota toimittamaan parlamentille ja neuvostolle ennen tämän sopimuksen voimassaolon päättymistä ja ennen tulevaa sopimusta koskevien neuvottelujen aloittamista yksityiskohtaisen jälkiraportin sopimuksen kustannuksista ja hyödyistä;

5.  kehottaa komissiota toimittamaan parlamentille sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat vuosittaiset raportit erityisesti sopimukseen liitetyn täytäntöönpanopöytäkirjan 4 artiklassa mainitusta monivuotisesta ohjelmasta sekä erittelemään, millä tavoin sopimuksen mukaisesti myönnetyt varat käytetään;

6.  kehottaa komissiota ja neuvostoa antamaan toimivaltansa rajoissa parlamentille välittömästi kaikki tiedot kaikissa uuteen pöytäkirjaan ja sen uusimiseen liittyvän menettelyn vaiheissa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 13 artiklan 2 kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 10 kohdan mukaisesti;

7.  kehottaa komissiota keskittymään erityisesti paikallisen hallinnoinnin ja vastuuvelvollisuuden edistämiseen sekä helpottamaan asianmukaisten tietojen toimittamista kaikille sopimuksesta ja sen täytäntöönpanosta kiinnostuneille paikallisille toimijoille;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Senegalin tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

Oikeudellinen huomautus