Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/0238(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0010/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0010/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 11/02/2015 - 9.16
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0030

Pieņemtie teksti
PDF 281kWORD 51k
Trešdiena, 2015. gada 11. februāris - Strasbūra Galīgā redakcija
Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums starp ES un Senegālu ***
P8_TA(2015)0030A8-0010/2015

Eiropas Parlamenta 2015. gada 11. februāra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Senegālas Republiku un tā īstenošanas protokolu (12812/2014 – C8-0276/2014 – 2014/0238(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (12812/2014),

–  ņemot vērā projektu ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumam starp Eiropas Savienību un Senegālas Republiku (12830/2014),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 43. pantu, 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) daļu un 218. panta 7. punktu (C8–0276/2014),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. pantu 1. punkta pirmo un trešo daļu un 2. punktu, kā arī 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ieteikumu, kā arī Attīstības komitejas un Budžeta komitejas atzinumus (A8-0010/2015),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma noslēgšanai;

2.  aicina Komisiju nosūtīt Parlamentam nolīguma 7. pantā paredzētās Apvienotās komitejas sanāksmju protokolus un secinājumus, kā arī jaunā protokola 4. pantā minēto nozares daudzgadu programmu;

3.  aicina Komisiju veicināt Parlamenta pārstāvju piedalīšanos Apvienotās komitejas sanāksmēs novērotāju statusā;

4.  aicina Komisiju pirms nolīguma termiņa beigām, un, sākot sarunas par jaunu nolīgumu, iesniegt Parlamentam un Padomei sīki izstrādātu informāciju ex post ziņojumā par nolīguma izmaksām un ieguvumiem.

5.  aicina Komisiju nosūtīt Parlamentam gada ziņojumus par nolīguma īstenošanu, jo īpaši attiecībā uz nolīguma īstenošanas protokola 4. pantā minēto nozares daudzgadu programmu, kā arī precīzi norādot, kā izlietoti saskaņā ar nolīgumu piešķirtie līdzekļi;

6.  aicina Komisiju un Padomi katru savā kompetences jomā un saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 13. panta 2. punktu un Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. panta 10. punktu nekavējoties un pilnībā informēt Parlamentu visos ar protokolu un tā atjaunošanu saistīto procedūru posmos;

7.   aicina Komisiju īpašu uzmanību veltīt vietējās pārvaldības un pārskatatbildības veicināšanai, kā arī veicināt to, lai pie nolīgumā un tā īstenošanā ieinteresētajiem dalībniekiem nonāktu atbilstīgā informācija,

8.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Senegālas Republikas valdībai un parlamentam.

Juridisks paziņojums