Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0238(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0010/2015

Ingediende teksten :

A8-0010/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 11/02/2015 - 9.16
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0030

Aangenomen teksten
PDF 211kWORD 183k
Woensdag 11 februari 2015 - Straatsburg Definitieve uitgave
Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en Senegal ***
P8_TA(2015)0030A8-0010/2015

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 februari 2015 inzake het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Senegal, en van het protocol voor de tenuitvoerlegging daarvan (12812/2014 – C8-0276/2014 – 2014/0238(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerpbesluit van de Raad (12812/2014),

–  gezien de ontwerppartnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Senegal (12830/2014),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 43, artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), en artikel 218, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0276/2014),

–  gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, artikel 99, lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie visserij en de adviezen van de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Begrotingscommissie (A8-0010/2015),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt de Commissie het Parlement de notulen en de conclusies te doen toekomen van de vergaderingen van de gemengde commissie als bedoeld in artikel 7 van de overeenkomst, alsook het meerjarige sectorale programma als vermeld in artikel 4 van het nieuwe protocol;

3.  verzoekt de Commissie om de deelname van vertegenwoordigers van het Parlement als waarnemers bij de vergaderingen van de gemengde commissie te vergemakkelijken;

4.  verzoekt de Commissie om gedetailleerde informatie aan het Parlement en de Raad te doen toekomen over de kosten en baten van de overeenkomst, in de vorm van een ex-post verslag, nog voordat de huidige overeenkomst afloopt en aan het begin van de onderhandelingen voor een volgende overeenkomst;

5.  verzoekt de Commissie jaarverslagen over de tenuitvoerlegging van de overeenkomst in te dienen bij het Parlement, in het bijzonder met betrekking tot het meerjarige programma dat wordt genoemd in artikel 4 van het protocol voor de uitvoering van de overeenkomst, waarbij tevens in detail wordt aangegeven hoe de middelen die uit hoofde van de overeenkomst zijn verstrekt, worden gebruikt;

6.  verzoekt de Commissie en de Raad om het Parlement binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden in alle fasen van de procedures betreffende het protocol en de verlenging ervan onmiddellijk en volledig te informeren, overeenkomstig artikel 13, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 218, lid 10, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

7.   verzoekt de Commissie zich vooral te richten op de bevordering van plaatselijk beheer en plaatselijke verantwoordingsplicht, en ervoor te zorgen dat alle plaatselijke spelers die geïnteresseerd zijn in de overeenkomst en de tenuitvoerlegging ervan, gemakkelijker aan de benodigde informatie kunnen komen;

8.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek Senegal.

Juridische mededeling