Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0238(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0010/2015

Texte depuse :

A8-0010/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/02/2015 - 9.16
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0030

Texte adoptate
PDF 280kWORD 52k
Miercuri, 11 februarie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre UE și Republica Senegal ***
P8_TA(2015)0030A8-0010/2015

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 februarie 2015 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil între Uniunea Europeană și Republica Senegal și a protocolului de punere în aplicare a acordului respectiv (12812/2014 – C8-0276/2014 – 2014/0238(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12812/2014),

–  având în vedere proiectul de Acord de parteneriat în domeniul pescuitului durabil între Uniunea Europeană și Republica Senegal (12830/2014),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0276/2014),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru dezvoltare, precum și cel al Comisiei pentru bugete (A8-0010/2015),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  invită Comisia să transmită Parlamentului procesul-verbal și concluziile reuniunilor comitetului mixt prevăzut la articolul 7 din acord, precum și programul sectorial multianual menționat la articolul 4 din noul protocol;

3.  invită Comisia să faciliteze participarea reprezentanților Parlamentului în calitate de observatori la reuniunile comitetului mixt;

4.  solicită Comisiei să transmită Parlamentului și Consiliului, înainte de expirarea acordului și la începerea negocierilor pentru un nou acord, informații detaliate sub forma unui raport ex-post privind costurile și beneficiile acordului;

5.  invită Comisia să prezinte Parlamentului rapoarte anuale privind punerea în aplicare a acordului și în special în ceea ce privește programul multianual menționat la articolul 4 din protocolul de punere în aplicare la acord, precum și detalierea modului în care sunt utilizate fondurile puse la dispoziție în conformitate cu acordul;

6.  invită Comisia și Consiliul, în cadrul competențelor lor respective, să informeze Parlamentul prompt și complet pe parcursul tuturor etapelor procedurii referitoare la protocol și la reînnoirea sa, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană și cu articolul 218 alineatul (10) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

7.   invită Comisia să se axeze în special pe promovarea gestionării și responsabilității locale, precum și pe facilitarea punerii la dispoziție a unor informații adecvate tuturor actorilor interesați de acord și de punerea sa în aplicare;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Senegal.

Notă juridică