Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2154(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0012/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0012/2015

Rasprave :

PV 10/02/2015 - 13
CRE 10/02/2015 - 13

Glasovanja :

PV 11/02/2015 - 9.21
CRE 11/02/2015 - 9.21
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0035

Usvojeni tekstovi
PDF 244kWORD 91k
Srijeda, 11. veljače 2015. - Strasbourg Završno izdanje
Rad Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a
P8_TA(2015)0035A8-0012/2015

Rezolucija Europskog parlamenta od 11. veljače 2015. o radu Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a (2014/2154(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu između članica skupine afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja, s jedne strane, i Europske zajednice te njezinih država članica, s druge strane, potpisan u Cotonouu 23. lipnja 2000.(1) (Sporazum iz Cotonoua), kako je prvi put izmijenjen u Luxembourgu 25. lipnja 2005.(2) te drugi put izmijenjen u Ouagadougouu 22. lipnja 2010.(3),

–  uzimajući u obzir svoje stajalište od 13. lipnja 2013. o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju sporazuma o drugoj izmjeni Sporazuma o partnerstvu između članica skupine afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, koji je potpisan u Cotonouu 23. lipnja 2000., kako je prvi put izmijenjen u Luxembourgu 25. lipnja 2005.(4),

–  uzimajući u obzir Poslovnik Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a koji je usvojen 3. travnja 2003.(5), a posljednji put revidiran u Addis Abebi, u Etiopiji 27. studenog 2013.(6),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 233/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o uspostavi Instrumenta financiranja za razvojnu suradnju za razdoblje 2014. – 2020.(7),

–  uzimajući u obzir svoje stajalište od 11. prosinca 2013. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta financiranja za razvojnu suradnju(8),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12. ožujka 2013. o pripremi višegodišnjeg financijskog okvira za financiranje suradnje EU-a s afričkim, karipskim i pacifičkim državama i prekomorskim zemljama i područjima za razdoblje 2014. – 2020. (11. europski razvojni fond)(9),

–  uzimajući u obzir svoje odluke od 3. travnja 2014. o davanju razrješnice za izvršenje proračuna Osmog, Devetog i Desetog europskog razvojnog fonda za financijsku godinu 2012.(10) i od 3. travnja 2014. o zaključenju poslovnih knjiga Osmog, Devetog i Desetog europskog razvojnog fonda za financijsku godinu 2012.(11) te svoju Rezoluciju od 3. travnja 2014. sa zapažanjima koja čine sastavni dio odluke o davanju razrješnice za izvršenje proračuna Osmog, Devetog i Desetog europskog razvojnog fonda za financijsku godinu 2012.(12),

–  uzimajući u obzir rezolucije koje je Zajednička parlamentarna skupština donijela 27. studenog 2013. o poštovanju vladavine prava i ulozi nepristranog i neovisnog pravosuđa, o suradnji jug – jug i trostranoj suradnji: mogućnosti i izazovi za države AKP-a, o društvenim i ekološkim učincima nomadskog stočarstva u državama AKP-a i o sigurnosti u regiji Velikih jezera,

–  uzimajući u obzir rezolucije koje je Zajednička parlamentarna skupština donijela 19. lipnja 2013. o opasnostima za demokraciju i političku stabilnost u zemljama AKP-a koje ponovno nastaju zbog vojnih udara i o ulozi međunarodne zajednice, o sporazumima o gospodarskom partnerstvu – sljedeći koraci, o ljudskim potencijalima za zdravstvo u zemljama AKP-a, o situaciji u Republici Gvineji i o situaciji u Srednjoafričkoj Republici,

–  uzimajući u obzir rezolucije koje je Zajednička parlamentarna skupština donijela 29. studenog 2012. o političkoj i humanitarnoj krizi u Somaliji: izazovi za Europsku uniju i skupinu AKP, o poduzetništvu koje se temelji na IKT-u i njegovu učinku na razvoj zemalja AKP-a i o važnosti pristupa energiji radi održivog gospodarskog razvoja i ostvarenja milenijskih razvojnih ciljeva,

–  uzimajući u obzir rezolucije koje je Zajednička parlamentarna skupština donijela 30. svibnja 2012. o političkom utjecaju sukoba u Libiji na susjedne zemlje AKP-a i države članice EU-a, o nestabilnosti cijena, funkcioniranju globalnih tržišta poljoprivrednih proizvoda i njihovu utjecaju na dostupnost hrane u zemljama AKP-a i o utjecaju rudarstva na društvo i okoliš u zemljama AKP-a,

–  uzimajući u obzir komunikaciju donesenu 19. srpnja 2013. u Abuji, u Nigeriji na zapadnoafričkoj regionalnoj sjednici Zajedničke parlamentarne skupštine(13),

–  uzimajući u obzir komunikaciju donesenu 16. veljače 2013. u Santo Domingu, u Dominikanskoj Republici na karipskoj regionalnoj sjednici Zajedničke parlamentarne skupštine(14),

–  uzimajući u obzir komunikaciju donesenu 20. srpnja 2012. u Apiji, u Samoi na pacifičkoj regionalnoj sjednici Zajedničke parlamentarne skupštine(15),

–  uzimajući u obzir komunikaciju donesenu 24. veljače 2012. u Lusaki, u Zambiji na južnoafričkoj regionalnoj sjednici Zajedničke parlamentarne skupštine(16),

–  uzimajući u obzir kodeks ponašanja za članove Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a koji sudjeluju u misijama promatranja izbora donesen 19. lipnja 2013.,

–  uzimajući u obzir Milenijsku deklaraciju Ujedinjenih naroda od 18. rujna 2000. kojom su zadani Milenijski razvojni ciljevi kao zajednički ciljevi međunarodne zajednice za iskorjenjivanje siromaštva,

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije upućenu Europskom parlamentu, Vijeću, Gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija naslovljenu „Povećanje učinka razvojne politike EU-a: plan za promjenu” (COM(2011)0637),

–  uzimajući u obzir članak 52. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za razvoj (A8‑0012/2015),

A.  budući da Zajednička parlamentarna skupština AKP-a i EU-a ima jedinstven status jer je jedina multilateralna, međuparlamentarna skupština osnovana na temelju međunarodnog sporazuma, Sporazuma iz Cotonoua;

B.  budući da se Zajednička parlamentarna skupština razvila u stvarnu parlamentarnu skupštinu nudeći priliku za otvorenu i iskrenu raspravu o ključnim pitanjima za razvojnu suradnju te znatno doprinosi ravnopravnom partnerstvu između zemalja AKP-a i EU-a;

C.  budući da je Sporazum iz Cotonoua između članica skupine država AKP-a i EU-a usmjeren k smanjenju i konačnom iskorjenjivanju siromaštva; budući da bi suradnja također trebala pridonijeti održivom gospodarskom razvoju, koji je temelj za trajni mir i sigurnost te demokratsku i političku stabilnost zemalja AKP-a;

D.  budući da su 2013. organizirane misije za prikupljanje informacija u Maliju, kako bi se bolje shvatila nestabilna situacija u zemlji, u Liberiji, kako bi se sudjelovalo u političkom dijalogu kako je predviđeno člankom 8. Sporazuma iz Cotonoua, te na Haitiju, kako bi se ispitao postupak obnove i politička situacija;

E.  budući da je, nakon što je Skupština usvojila Kodeks za svoje članove koji sudjeluju u promatranju izbora, nastala nova dinamika kojom se doprinosi dodanoj vrijednosti, na primjer zajedničkim misijama Zajedničke parlamentarne skupštine na predsjedničkim izborima u Maliju te parlamentarnim izborima i drugom krugu predsjedničkih izbora na Madagaskaru;

F.  budući da je revizijom Sporazuma o partnerstvu iz Cotonoua 2010. osnažena uloga Zajedničke parlamentarne skupštine i njezina regionalna dimenzija;

G.  budući da je potrebno zajamčiti potpunu uključenost Zajedničke parlamentarne skupštine u okviru političkog dijaloga koji se provodi u skladu s člankom 8. Sporazuma iz Cotonoua;

H.  budući da bi bilo važno potaknuti redoviti neformalni dijalog temeljen na ozbiljnoj analizi s različitim kategorijama mjerodavnih službenih i neslužbenih sudionika u kontaktima AKP-a i EU-a (Zajednička parlamentarna skupština, Vijeće AKP-a – EU-a, privatni sektor i dijalozi civilnog društva AKP-a i EU-a) te u drugim krugovima koji nemaju izravni interes na području AKP-a i EU-a;

I.   budući da su se od 2003. do 2013. gotovo sva zasjedanja Zajedničke parlamentarne skupštine u Europi u načelu održala u onoj državi koja je u tom trenutku predsjedala rotirajućim predsjedništvom Vijeća Europske unije; budući da rotirajuće predsjedništvo u tom pogledu mora poštovati obveze preuzete Sporazumom o partnerstvu iz Cotonoua;

J.  budući da brzi rast BRICS-a (Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južne Afrike) i drugih gospodarstava u usponu na globalnoj razini i u zemljama i regijama AKP-a ima sve veći utjecaj na skupinu AKP-a i trenutačno stanje odnosa AKP- a i EU-a;

K.  budući da se novim pravilima koja je donijelo Predsjedništvo Europskog parlamenta, a kojima se uređuju premještanja akreditiranih parlamentarnih asistenata, spomenutim asistentima više ne dopušta da pomažu zastupnicima tijekom plenarnih sjednica Zajedničke parlamentarne skupštine, što znatno utječe na parlamentarni rad;

1.  pozdravlja činjenicu da Zajednička parlamentarna skupština, kao jedna od zajedničkih institucija proizašlih iz Sporazuma iz Cotonoua, nastavlja pružati okvir za otvoren, demokratski i sveobuhvatan dijalog između zastupnika u Europskom parlamentu i parlamentaraca iz zemalja AKP-a o provedbi tog Sporazuma, uključujući nadzor razvojne suradnje u okviru Europskog razvojnog fonda te sklapanje i provedbu sporazuma o ekonomskom partnerstvu; pozdravlja ulogu Zajedničke parlamentarne skupštine da služi kao forum na kojem se na iskren i otvoren način može raspravljati o teškim i kontroverznim temama; stoga poziva na to da se u budućem sporazumu, koji će zamijeniti Sporazum iz Cotonoua, izričito spomene nediskriminacija na temelju spolne orijentacije ili rodnog identiteta, kao što je Europski parlament zahtijevao u više navrata;

2.  naglašava potrebu za jačanjem političkog dijaloga te u vezi s tim naglašava ulogu Zajedničke parlamentarne skupštine u promicanju i obrani načela postavljenih u članku 9. Sporazuma iz Cotonoua, a posebno onih koja se odnose na vladavinu prava i dobro upravljanje;

3.  naglašava dodanu vrijednost održavanja sjednica Zajedničke parlamentarne skupštine u državi članici EU-a koja predsjeda rotirajućim predsjedništvom Vijeća EU-a i vjeruje da načelo rotacije treba zadržati i u budućnosti; izražava zabrinutost zbog nepovoljnih okolnosti zbog kojih je tijekom irskog predsjedanja odlučeno da Irska neće biti domaćin 25. sjednice; no pohvaljuje dansku vladu zbog toga što je pristala biti domaćinom izuzetno uspješne 23. sjednice u Horsensu, gdje su uspostavljene kulturne i obrazovne poveznice između građana Horsensa i izaslanika AKP-a; žali zbog toga što neke države članice EU-a koje su predsjedale rotirajućim predsjedništvom Vijeća EU-a ili će njime predsjedati u budućnosti ne pokazuju zanimanje za ulogu domaćina sjednice Zajedničke parlamentarne skupštine; poziva svaku državu članicu EU-a koja predsjeda rotirajućim predsjedništvom Vijeća EU-a da se intenzivnije uključi u pripremu, organizaciju i ulogu domaćina sjednice Zajedničke parlamentarne skupštine;

4.  ističe važnost sjednica Zajedničke parlamentarne skupštine, uključujući sjednice stalnih odbora, ali žali zbog toga što sudjelovanje članova iz EU-a i iz AKP-a često nije bilo ravnomjerno te je zabrinut zbog sve slabijeg sudjelovanja zastupnika u Europskom parlamentu, posebno tijekom sjednica na kojima se glasuje; napominje da je sudjelovanje u misijama bilo ravnomjernije, na primjer na regionalnim sastancima, te se nada da će se taj primjer ubuduće slijediti na sjednicama Zajedničke parlamentarne skupštine u Bruxellesu;

5.  podsjeća na obvezu koju je izrazila potpredsjednica/Visoka predstavnica na odlasku prema kojoj Vijeće EU-a treba biti zastupljeno na ministarskoj razini na sjednicama Skupštine te poziva buduću potpredsjednicu/Visoku predstavnicu da poštuje tu obvezu;

6.  podsjeća na obvezu Vijeća AKP-a – EU-a da Skupštini podnese godišnje izvješće o primjeni Sporazuma iz Cotonoua koje treba obuhvatiti političke i društveno-gospodarske elemente te elemente utjecaja na okoliš, a ne samo biti zapisnik s održanih sjednica;

7.  podsjeća da, u skladu s člankom 14. revidiranog Sporazuma iz Cotonoua, zajedničke institucije trebaju nastojati osigurati koordinaciju, usklađenost i komplementarnost kao i učinkovit i uzajaman protok informacija; mišljenja je da bi, s obzirom na to da se predsjednik Europskog parlamenta poziva na sjednice Europskog vijeća, dvojica supredsjednika Zajedničke parlamentarne skupštine trebala dobiti priliku da sudjeluju u sjednicama Zajedničkog vijeća ministara AKP–EU; poziva potpredsjednicu/Visoku predstavnicu da i dalje unaprjeđuje postojeću suradnju i da se pobrine da Zajednička parlamentarna skupština bude pozvana na sljedeće Zajedničko vijeće;

8.  naglašava ključnu ulogu nacionalnih parlamenata zemalja AKP-a, lokalnih vlasti i nedržavnih aktera u pripremnoj fazi i praćenju strateških dokumenata za zemlje i regije te u praćenju provedbe Europskog razvojnog fonda; poziva Komisiju i vlade zemalja AKP-a da zajamče vlastito sudjelovanje tako što će parlamentima zemalja AKP-a pravovremeno dostaviti sve dostupne informacije i pomoći im u vršenju demokratskog nadzora, posebno izgradnjom kapaciteta;

9.  svjestan je rada radnih skupina Odbora za razvoj Europskog parlamenta na nadzoru procjene i praćenja programskih dokumenata zemalja i regija AKP-a u skladu s 11. europskim razvojnim fondom te traži da se uvede postupak izvješćivanja članova Zajedničke parlamentarne skupštine o ishodima toga procesa;

10.  čestita Predsjedništvu Zajedničke parlamentarne skupštine što je svoj rad proširilo i na aktivnosti koje nisu isključivo administrativne prirode te što svoje sastanke rabi i za političke rasprave uključivši u dnevni red sastanaka u Bruxellesu i Addis Abebi sadržajna pitanja od zajedničkog interesa, poput budućnosti odnosa AKP-a i EU-a nakon 2020.; poziva na to da s tom praksom nastavi i u budućnosti;

11.  poziva Predsjedništvo Zajedničke parlamentarne skupštine da poradi na jačanju strateške usmjerenosti radnog programa Skupštine te izbora izvješća njezinih stalnih odbora osiguravajući da su izvješća usko povezana sa strateškim ciljevima Zajedničke parlamentarne skupštine te da posebno doprinose pregovorima o razvojnom okviru nakon 2015. te odnosima EU-a i AKP-a nakon 2020. godine;

12.  ponavlja duboku zabrinutost zbog sve težeg političkog i humanitarnog stanja u nekoliko zemalja i regija AKP-a, uključujući unutarnje i vanjske posljedice tog stanja na različitim razinama, te izražava solidarnost sa zahvaćenim stanovništvom; poziva Zajedničku parlamentarnu skupštinu da nastavi pratiti stanje u zemljama AKP-a koje se nalaze u krizi i posveti veću pozornost nestabilnim državama te da pozove države AKP-a i EU-a da se zajedno bore protiv epidemije virusa ebole u zapadnoj Africi;

13.  pozdravlja to što Zajednička parlamentarna skupština sve više poprima parlamentarni i, u skladu s tim, politički značaj, a njezini su članovi sve aktivniji uza sve kvalitetnije rasprave, zahvaljujući čemu ona daje ključan doprinos partnerstvu AKP-a i EU-a; poziva Zajedničku parlamentarnu skupštinu da osnaži dijalog o ljudskim pravima u skladu s Deklaracijom o ljudskim pravima UN-a i Sporazumom iz Cotonoua te da taj dijalog uvrsti u svoj dnevni red kao redovnu točku;

14.  skreće pozornost na činjenicu da je rasprava o odnosima AKP-a i EU-a nakon 2020. i o budućnosti skupine zemalja AKP-a u tijeku i naglašava važnost uloge koju bi Zajednička parlamentarna skupština trebala imati u tom procesu; naglašava u tom smislu potrebu za sveobuhvatnim i osnaženim zajedničkim parlamentarnim nadzorom, bez obzira na konačni ishod; naglašava da bi se u budućem sporazumu koji će zamijeniti Sporazum iz Cotonoua trebala izričito spomenuti nediskriminacija na temelju spolne orijentacije i rodnog identiteta, kao što je Europski parlament zahtijevao u više navrata;

15.  ponavlja da je iznimno zabrinut oko donošenja i rasprave o zakonodavstvu kojim se u nekim zemljama AKP-a dodatno kazneno progoni homoseksualnost; poziva Zajedničku parlamentarnu skupštinu da to pitanje uvrsti u dnevni red za svoje rasprave; poziva na jačanje načela prema kojem se o nekim odredbama koje se odnose na ljudska prava ne pregovara i na kazne u slučaju nepridržavanja tih odredbi, između ostaloga u pogledu diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi, spolne orijentacije, rodnog identiteta i prema osobama koje imaju HIV/AIDS;

16.  smatra da bi rasprava o razdoblju nakon isteka Sporazuma iz Cotonoua trebala biti prilika da se temeljito analizira neuspjeh i uspjeh trenutačnog sporazuma u pogledu održivog društveno-gospodarskog razvoja zemalja AKP-a; također smatra da bi svaka buduća razvojna i gospodarska suradnja AKP-a i EU-a te trgovinski i investicijski sporazumi trebali zajamčiti da nijedna zemlja AKP-a ne bude u još lošijoj poziciji;

17.  poziva Predsjedništvo Zajedničke parlamentarne skupštine da u okviru Zajedničke parlamentarne skupštine imenuje dva stalna suizvjestitelja za usklađenost politika u interesu razvoja, koji će blisko surađivati sa stalnim izvjestiteljem Europskog parlamenta za političku usklađenost u interesu razvoja, te da podnese dvogodišnje izvješće o provedbi članka 12. revidiranog Sporazuma iz Cotonoua;

18.  smatra da bi u okviru sjednica Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a trebalo održavati sastanke s organizacijama civilnog društva aktivnima u pojedinim zemljama, s idejom dobivanja šire slike i iskorištavanja njihovih iskustava i aktivnosti uz naglašavanje najboljih praksi te radi stvaranja čvršćih veza s tim organizacijama;

19..  ustraje u tome da sporazumi o ekonomskom partnerstvu sa zemljama AKP-a trebaju služiti razvojnim ciljevima koji odražavaju i nacionalne i regionalne interese te potrebe stanovništva zemalja AKP-a kako bi se smanjilo siromaštvo, postigli milenijski razvojni ciljevi i zajamčilo poštovanje temeljnih ljudskih prava, uključujući društveno-gospodarska prava kao što je pravo na hranu ili pravo na pristup osnovnim javnim uslugama;

20.  poziva Zajedničku parlamentarnu skupštinu EU-a i AKP-a da razvije zajednički pristup u utvrđivanju budućeg razvojnog okvira nakon 2015.; potiče sudjelovanje članova Zajedničke parlamentarne skupštine u pregovorima o novim ciljevima održivog razvoja;

21.  pozdravlja činjenicu da su 2012. i 2013. održani uspješni regionalni sastanci kao što je predviđeno Sporazumom iz Cotonoua i Poslovnikom Zajedničke parlamentarne skupštine; potvrđuje da se na tim sastancima zaista razmjenjuju mišljenja o regionalnim pitanjima, uključujući sprječavanje i rješavanje sukoba, regionalnu integraciju i suradnju te pregovore o sporazumima o ekonomskom partnerstvu usklađenima s WTO-om; pohvaljuje organizatore uspješnih sastanaka u Nigeriji, Dominikanskoj Republici, Samoi i Zambiji;

22.  ističe važnost radionica koje se organiziraju tijekom sjednica Zajedničke parlamentarne skupštine, a kojima se dopunjuju plenarne rasprave; poziva Predsjedništvo, koje je nadležno za praćenje provedbe rezolucija i odluka koje je donijela Skupština, da unaprijedi svoju ulogu i da s predsjednikom i izvjestiteljem nadležnog odbora prati provedbu;

23.  pozdravlja sudjelovanje supredsjednika Zajedničke parlamentarne skupštine iz redova EP-a na neformalnim sastancima ministara za razvoj EU-a i na sedmom sastanku na vrhu šefova država i vlada AKP-a;

24.  poziva Komisiju da nastavi davati pisane odgovore prije usmenih pitanja koja se postavljaju na svakoj sjednici Skupštine;

25.  poziva države koje to još nisu učinile da ratificiraju revidirani Sporazum iz Cotonoua;

26.  pohvaljuje povjerenika Piebalgsa za predano sudjelovanje u radu Zajedničke parlamentarne skupštine te za visoku kvalitetu njegova doprinosa tom radu;

27.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te Vijeću AKP-a, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Predsjedništvu Zajedničke parlamentarne skupštine, vladama i parlamentima Danske, Surinama, Irske i Etiopije.

(1) SL L 317, 15.12.2000., str. 3.
(2) SL L 287, 28.10.2005., str. 4.
(3) SL L 287, 4.11.2010., str. 3.
(4) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0273.
(5) SL C 231, 26.9.2003., str. 68.
(6) SL C 64, 4.3.2014., str. 38.
(7) SL L 77, 15.3.2014., str. 44.
(8) Usvojeni tekstovi P7_TA(2013)0571.
(9) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0076.
(10) SL L266, 5.9.2014., str. 145.
(11) SL L 266, 5.9.2014., str. 158.
(12) SL L 266, 5.9.2014., p. 147.
(13) APP 101.509.
(14) APP 101.351.
(15) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2012_samoa/pdf/apia_communique_fin_en.pdf
(16) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2012_lusaka/pdf/lusaka_communique_final_en.pdf

Pravna napomena