Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2550(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0143/2015

Keskustelut :

PV 12/02/2015 - 3.2
CRE 12/02/2015 - 3.2

Äänestykset :

PV 12/02/2015 - 4.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0037

Hyväksytyt tekstit
PDF 138kWORD 57k
Torstai 12. helmikuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Saudi-Arabia: Raif Badawin tapaus
P8_TA(2015)0037RC-B8-0143/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. helmikuuta 2015 Raif Badawin (Saudi-Arabia) tapaus (2015/2550(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat, varsinkin ihmisoikeuksia koskevat päätöslauselmansa Saudi-Arabiasta, ja erityisesti Saudi-Arabiasta, sen suhteista EU:n kanssa ja roolista Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa 11. maaliskuuta 2014 antamansa päätöslauselman(1),

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin tiedottajan 9. tammikuuta 2015 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Zeid Ra’ad Al Husseinin julkilausuman, jossa hän vetoaa Saudi-Arabian viranomaisiin Raif Badawin rankaisemisen lopettamiseksi,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 18 artiklan sekä vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 19 artiklan,

–  ottaa huomioon kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksista tehdyn Arabiliiton peruskirjan, jonka Saudi-Arabia ratifioi vuonna 2009 ja jonka 32 artiklan 1 kohdassa taataan oikeus tiedon saamiseen sekä mielipiteen- ja sananvapaus ja jonka 8 artiklassa kielletään ruumiillinen ja henkinen kidutus sekä julma, halventava, nöyryyttävä ja epäinhimillinen kohtelu,

–  ottaa huomioon kidutusta ja pahoinpitelyä sekä ihmisoikeuksien puolustajia koskevat Euroopan unionin suuntaviivat,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että bloggaajaa ja ihmisoikeusaktivistia Raif Badawia syytettiin uskonnosta luopumisesta ja että hänet tuomittiin toukokuussa 2014 Jeddan rikostuomioistuimessa kymmeneksi vuodeksi vankeuteen, tuhanteen raipaniskuun ja yhden miljoonan Saudi-Arabian riadin (228 000 euroa) sakkoon sen jälkeen, kun Badawi oli luonut sosiaalista, poliittista ja uskonnollista keskustelua varten verkkosivuston ”Free Saudi Liberals Network”, jonka katsottiin pilkkaavan islamia; ottaa huomioon, että tuomiossa kielletään lisäksi Badawia käyttämästä mitään tiedotusvälineitä ja matkustamasta ulkomaille kymmenen vuoden aikana vankilasta vapauduttuaan;

B.  ottaa huomioon, että 9. tammikuuta 2015 Badawi sai ensimmäiset 50 ruoskaniskuaan al-Jafalin moskeijan edessä Jeddassa ja että se aiheutti niin syvät haavat, että kun Badawi vietiin vankilan klinikalle tarkastettavaksi, lääkärit totesivat, että hän ei kykene kestämään seuraavaa raipaniskujen sarjaa;

C.  ottaa huomioon, että oikeustuomiot, joissa määrätään ruumiillisesta rangaistuksesta, kuten ruoskinnasta, on kielletty ankarasti kansainvälisessä ihmisoikeuslainsäädännössä, mukaan lukien kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen YK:n yleissopimus, jonka Saudi-Arabia on ratifioinut;

D.  ottaa huomioon, että 6. heinäkuuta 2014 Raif Badawin asianajaja, tunnettu ihmisoikeuksien puolustaja Waleed Abu al-Khair, tuomittiin erityisrikostuomioistuimessa 15 vuodeksi vankeuteen, jota seuraa 15 vuoden matkustuskielto, al-Khairin perustettua ihmisoikeusjärjestön ”Monitor of Human Rights of Saudi-Arabia”;

E.  ottaa huomioon, että Badawin tapaus on yksi monista, joissa mielipiteensä ilmaisemisen takia vainottuja saudiarabialaisia ihmisoikeusaktivisteja ja muita uudistuksia vaativia vastaan on käytetty ankaria rangaistuksia ja häirintää, ja että monet heistä on tuomittu oikeudenkäynneissä, jotka eivät täytä kansainvälisiä oikeudenmukaisia oikeudenkäyntejä koskevien normeja, kuten YK:n entinen ihmisoikeusvaltuutettu vahvisti heinäkuussa 2014;

F.  ottaa huomioon, että Saudi-Arabiassa on elinvoimainen verkkoaktivistien yhteisö ja eniten Twitterin käyttäjiä Lähi-idässä; ottaa kuitenkin huomioon, että internetiä sensuroidaan ankarasti, että tuhansia verkkosivustoja on suljettu ja että uudet blogit ja verkkosivustot tarvitsevat tiedotusministeriön luvan; ottaa huomioon, että Saudi-Arabia on yksi Reporters Without Borders -järjestön internetin vihollisista tekemän listan maista, koska Saudi-Arabian tiedotusvälineitä ja internetiä sensuroidaan ja hallitusta tai uskontoa arvostelevia rangaistaan;

G.  ottaa huomioon, että ilmaisunvapaus sekä lehdistön ja tiedotusvälineiden vapaus niin verkossa kuin sen ulkopuolellakin ovat olennainen perusedellytys ja katalysaattori demokratiakehitykselle ja uudistuksille ja ne ovat tärkeitä vallan valvontakeinoja;

H.  ottaa huomioon, että vaikka edesmenneen kuningas Abdullahin aikana tehtiin eräitä varovaisia uudistuksia, Saudi-Arabian poliittinen ja yhteiskuntajärjestelmä on edelleen perin juurin epädemokraattinen, tekee naisista ja shiia-muslimeista toisen luokan kansalaisia, syrjii vakavalla tavalla maan suurta vierastyöläisten joukkoa ja tukahduttaa ankarasti kaikki toisinajattelijat;

I.  pitää erittäin huolestuttavana teloitusten määrää ja tiheää toistumista; ottaa huomioon, että vuonna 2014 teloitettiin 87 henkilöä enimmäkseen julkisesti mestaamalla; ottaa huomioon, että vuodenvaihteen jälkeen on teloitettu ainakin 21 ihmistä; ottaa huomioon, että vuosina 2007–2012 raportoitiin 423 teloituksesta; ottaa huomioon, että kuolemanrangaistuksia voidaan langettaa monista erilaisista rikoksista;

J.  ottaa huomioon, että Saudi-Arabian kuningaskunta on vaikutusvaltainen poliittinen, taloudellinen, kulttuurinen ja uskonnollinen toimija Lähi-idässä ja islamilaisessa maailmassa sekä yksi Persianlahden yhteistyöneuvoston ja G20-ryhmän perustajista ja johtavista jäsenistä;

K.  ottaa huomioon, että marraskuussa 2013 Saudi-Arabia valittiin YK:n ihmisoikeusneuvoston jäseneksi kolmen vuoden ajaksi;

L.  ottaa huomioon, että niin sanottu Islamilainen valtio ja Saudi-Arabia määräävät lähes identtisiä rangaistuksia monista rikoksista, kuten kuolemanrangaistuksen jumalanpilkasta, murhasta ja homoseksuaalisista teoista, kuoleman kivittämällä aviorikoksesta ja käsien ja jalkojen amputoinnin rosvouksesta;

M.  ottaa huomioon, että Saudi-Arabialla on keskeinen rooli erityisen jyrkän islamin tulkinnan rahoittamisessa, levittämisessä ja edistämisessä eri puolilla maailmaa; ottaa huomioon, että kaikkein ahdasmielisin näkemys islamista on inspiroinut terroristijärjestöjä, kuten niin sanottua Islamilaista valtiota ja Al-Qaidaa;

N.  ottaa huomioon, että Saudi-Arabian viranomaiset väittävät maansa olevansa EU:n jäsenvaltioiden kumppani erityisesti maailmanlaajuisessa terrorismin torjunnassa; ottaa huomioon, että tammikuussa 2014 hyväksytty uusi terrorisminvastainen laki sisältää säännöksiä, jotka sallivat minkä tahansa poikkeavien lausumien tai riippumattomien yhdistymisten tulkitsemisen terrorismirikoksiksi;

1.  tuomitsee ankarasti Raif Badawin ruoskimisen Saudi-Arabian viranomaisten suorittamana julmana ja järkyttävänä tekona; kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia lopettamaan Raif Badawin ruoskimisen ja vapauttamaan hänet välittömästi ja ehdoitta, sillä häntä pidetään mielipidevankina, joka pidätettiin ja tuomittiin yksinomaan siksi, että hän harjoitti oikeuttaan vapaaseen ilmaisuun; kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia varmistamaan, että hänen tuomionsa ja rangaistuksensa, mukaan lukien matkustuskielto, kumotaan;

2.  kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia varmistamaan, että Raif Badawia suojellaan kidutukselta ja muulta huonolta kohtelulta ja että hänelle annetaan kaikkea hänen mahdollisesti pyytämäänsä lääketieteellistä hoitoa ja että hän voi välittömästi ja säännöllisesti ottaa yhteyttä perheeseensä ja haluamiinsa asianajajiin;

3.  kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia vapauttamaan ehdoitta Raif Badawin asianajajan sekä kaikki ihmisoikeuksien puolustajat ja muut mielipidevangit, jotka on pidätetty ja tuomittu pelkästään siksi, että he ovat harjoittaneet oikeuttaan mielipiteen vapaaseen ilmaisuun;

4.  tuomitsee ankarasti kaikenlaisen ruumiillisen rankaisemisen halventavana kohteluna, jota ei voida hyväksyä ja joka loukkaa ihmisarvoa, ja ilmaisee huolestumisensa siitä, että valtio käyttää ruoskintaa, ja vaatii sen ankaraa kieltämistä; kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia kunnioittamaan kidutuskieltoa sellaisena kuin se on kirjattuna erityisesti kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaiseen YK:n yleissopimukseen, jonka Saudi-Arabia on allekirjoittanut ja ratifioinut; kehottaa Saudi-Arabiaa allekirjoittamaan kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen;

5.  panee merkille Saudi-Arabian toteuttaman oikeusjärjestelmän uudistamisprosessin, jolla pyritään parantamaan yksilön oikeusturvaa, mutta on edelleen erittäin huolissaan ihmisoikeustilanteesta Saudi-Arabiassa, joka on yhä yksi kaikkein sortavimmista maista maailmassa; pitää Raif Badawin tapausta ilmaisunvapautta ja rauhanomaista toisinajattelua kohtaan maassa suunnatun hyökkäyksen symbolina ja laajemmin Saudi-Arabialle luonteenomaisen suvaitsemattomuutta ja islamilaisen lain ääritulkintaa koskevan toimintatavan symbolina;

6.  kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia lopettamaan erityisrikostuomioistuimen, joka perustettiin vuonna 2008 käsittelemään terrorismirikoksia, mutta jota on lisääntyvästi käytetty syyttämään rauhanomaisia toisinajattelijoita selvästi poliittisesti perustelluilla syytöksillä ja oikeudenkäynneissä, jotka ovat oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan perusoikeuden vastaisia;

7.  kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia sallimaan riippumattoman lehdistön ja tiedotusvälineet ja takaamaan sanan- sekä yhdistymisvapauden ja rauhanomaisen kokoontumisen vapauden kaikille Saudi-Arabian asukkaille; tuomitsee aktivistien ja mielenosoittajien tukahduttamisen heidän osallistuessaan rauhanomaisiin mielenosoituksiin; painottaa, että laillisten perusoikeuksien rauhanomainen puolustaminen tai kriittisten huomautusten esittäminen sosiaalisessa mediassa ovat ehdottoman oikeuden ilmaisuja;

8.  muistuttaa Saudi-Arabian johtoa sen lupauksesta ”ylläpitää korkeimpia standardeja ihmisoikeuksien puolustamisessa ja suojelemisessa”, kun se vuonna 2013 anoi YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenyyttä, jonka se myös sai;

9.  katsoo, että Saudi-Arabia olisi uskottavampi ja tehokkaampi kumppani terroristijärjestöjen, kuten niin sanotun Islamilaisen valtion ja Al-Qaidan, vastaisessa taistelussa, jos se ei turvautuisi vanhanaikaisiin ja äärimmäisiin käytäntöihin, kuten mestauksiin, kivittämisiin ja muihin kidutuksen muotoihin, joita myös Islamilainen valtio käyttää;

10.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja komissiota tukemaan aktiivisella ja luovalla tavalla Saudi-Arabiassa ihmisoikeuksia puolustavia kansalaisyhteiskunnan ryhmiä ja yksityishenkilöitä, muun muassa järjestämällä vankilavierailuja, seuraamalla oikeudenkäyntejä ja esittämällä julkisia kannanottoja;

11.  kehottaa suhteista Arabian niemimaahan vastaavaa valtuuskuntaa ottamaan Raif Badawia ja muita mielipidevankeja koskevan kysymyksen esille Saudi-Arabiaan suuntautuvan tulevan vierailunsa aikana ja raportoimaan asiasta parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunnalle;

12.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tarkastelemaan uudelleen suhteitaan Saudi-Arabiaan siten, että voidaan jatkaa taloudellisten, energiaan liittyvien ja turvallisuusetujen ajamista huolehtien samalla ihmisoikeussitoumusten uskottavuudesta;

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, YK:n pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle, kuningas Salman Bin Abdul Azizille, Saudi-Arabian kuningaskunnan hallitukselle ja Saudi-Arabian kuningaskunnan kansallisen vuoropuhelun keskuksen pääsihteerille.

(1)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0207.

Oikeudellinen huomautus