Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2559(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0136/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0040

Hyväksytyt tekstit
PDF 160kWORD 75k
Torstai 12. helmikuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Erityisesti IS-järjestöön liittyvä humanitaarinen kriisi Irakissa ja Syyriassa
P8_TA(2015)0040RC-B8-0136/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. helmikuuta 2015 erityisesti IS-järjestöön liittyvästä humanitaarisesta kriisistä Irakissa ja Syyriassa (2015/2559(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Irakista ja Syyriasta,

–  ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston päätelmät Irakista ja Syyriasta ja erityisesti 15. joulukuuta 2014 annetut päätelmät,

–  ottaa huomioon 30. elokuuta 2014 annetut neuvoston päätelmät Irakista ja Syyriasta,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan (jäljempänä varapuheenjohtaja / korkea edustaja) julkilausumat Irakista ja Syyriasta,

–  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan ja komission 6. helmikuuta 2015 antaman yhteisen tiedonannon ”Elements for an EU regional strategy for Syria and Iraq as well as the Da’esh threat”,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 2139 (2014), 2165 (2014) ja 2170 (2014) ja YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman S-22/1,

–  ottaa huomioon Syyrian arabitasavallan tilannetta käsittelevän YK:n riippumattoman kansainvälisen tutkintakomission 14. marraskuuta 2014 julkaiseman raportin ”Rule of Terror: Living under ISIS in Syria”,

–  ottaa huomioon YK:n lapsen oikeuksien komitean 4. helmikuuta 2015 julkaisemat päätelmät Irakia koskevista yhdistetyistä määräaikaisraporteista nro 2–4,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin julkilausumat Irakista ja Syyriasta,

–  ottaa huomioon YK:n pakolaisvaltuutetun António Guterresin äskettäiset julkilausumat syyrialais- ja irakilaispakolaisten tilanteesta,

–  ottaa huomioon 5. syyskuuta 2014 pidetyn Naton huippukokouksen yhteydessä annetun julkilausuman,

–  ottaa huomioon EU:n suuntaviivat kansainvälisestä humanitaarisesta oikeudesta, ihmisoikeuksien puolustajista sekä uskonnon- ja vakaumuksenvapauden edistämisestä ja suojelemisesta,

–  ottaa huomioon Pariisissa 15. syyskuuta 2014 järjestetyn Irakin rauhaa ja turvallisuutta käsitelleen kansainvälisen konferenssin päätelmät,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ja sopimuksesta 17. tammikuuta 2013 vahvistamansa kannan(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  toteaa, että väkivaltainen kriisi, jonka Assadin hallinnon ja terroristien harjoittama väkivalta on synnyttänyt Syyriassa, on aiheuttanut ennennäkemättömän laajan humanitaarisen katastrofin, jossa on kuollut yli 200 000 ihmistä, lähinnä siviilejä, ja jonka vuoksi yli 7,6 miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään asuinsijoiltaan kotimaansa sisällä ja yli 12,2 miljoonaa syyrialaista tarvitsee kipeästi apua kotimaassaan; toteaa, että piiritettyinä on edelleen 211 500 henkeä, joista 185 000 on hallituksen joukkojen ja 26 500 opposition joukkojen piirittämiä; toteaa, että yli 3,8 miljoonaa syyrialaista on paennut maastaan lähinnä Libanoniin (1 160 468 pakolaista), Turkkiin (1 623 839), Jordaniaan (621 773) ja Egyptiin/Pohjois-Afrikkaan (160 772);

B.  toteaa, että meneillään olevan konfliktin ja terroristijärjestö Isilin/Daeshin harjoittaman väkivallan ja sorron aiheuttama Irakin humanitaarinen tilanne muuttuu koko ajan huonommaksi ja että yli 5,2 miljoonaa ihmistä tarvitsee pikaisesti humanitaarista apua ja yli 2,1 miljoonaa irakilaista on joutunut siirtymään asuinsijoiltaan; ottaa huomioon, että Isilin/Daeshin hallussaan pitämillä alueilla asuu 3,6 miljoonaa ihmistä, joista 2,2 miljoonaa tarvitsee kiireesti apua, ja toteaa, että näille alueille on erittäin vaikea päästä; ottaa huomioon, että Irak on ottanut vastaan yli 233 000 syyrialaispakolaista;

C.  toteaa, että monet pakolaiset ja asuinsijoiltaan siirtymään joutuneet ihmiset eivät ole rekisteröityneet, mikä jättää rekisteröimättömän väestön välttämättömän humanitaarisen avun ja suojaa koskevien perustoimien ulkopuolelle;

D.  toteaa, että vallattuaan raakaa ja summittaista väkivaltaa käyttäen osia Luoteis-Irakista, myös Irakin toiseksi suurimman kaupungin Mosulin, terroristijärjestö Isil/Daesh on teloittanut mielivaltaisesti Irakin kansalaisia, määrännyt voimaan šaria-lain tiukan tulkinnan, tuhonnut šiiojen, sufien, sunnien, jesidien, kurdien ja kristittyjen uskonnonharjoittamispaikkoja ja pyhiä paikkoja sekä syyllistynyt siviiliväestöön kohdistuviin julmiin hirmutekoihin, jotka ovat vaikuttaneet erityisesti naisiin ja lapsiin;

E.  toteaa, että Baath-puolueeseen kuuluneita Irakin armeijan entisiä sotilaita on liittynyt Isil/Daesh-järjestöön ja että armeijaa vaivaa laajalle levinnyt korruptio ja poliittinen ohjailu, jotka estävät armeijan Isil/Daesh-järjestön vastaiset tehokkaat toimet;

F.  huomauttaa, että Isil/Daesh on perustanut hallussaan oleville alueille ns. šaria-tuomioistuimia, jotka ovat panneet täytäntöön miehiin, naisiin ja lapsiin kohdistuvia raakalaismaisia, julmia ja epäinhimillisiä rangaistuksia; toteaa, että Isil/Daesh on julkistanut rikoslain, jossa luetellaan rikokset, joista rangaistukseksi voidaan määrätä amputointi, kivitys tai ristiinnaulitseminen; toteaa, että henkilöitä, joita rangaistaan, syytetään ryhmän islamilaiselle šaria-laille antamien ääritulkintojen rikkomisesta tai epäillystä epälojaalisuudesta;

G.  toteaa, että Isil/Daesh on aloittanut järjestelmälliset etniset puhdistukset Pohjois-Irakissa ja Syyriassa ja syyllistynyt etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistettuihin sotarikoksiin ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vakaviin loukkauksiin, kuten mielivaltaisiin joukkoteloituksiin ja sieppauksiin; toteaa, että YK on jo raportoinut kohdennetuista tappoiskuista, pakkokäännytyksistä, sieppauksista, raiskauksista, naisten salakuljetuksesta ja sieppaamisesta, naisten ja lasten orjuuttamisesta, lasten värväämisestä itsemurhaiskujen tekijöiksi sekä seksuaalisesta ja fyysisestä väkivallasta ja kidutuksesta; toteaa, että Isil/Daesh on kohdistanut iskuja etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin, muun muassa kristittyjen, kurdien, jesidien, turkmeenien, šabakkien, kakaiden, sabiaanien ja šiiojen yhteisöihin sekä moniin arabeihin ja sunnimuslimeihin;

H.  toteaa, että 4. helmikuuta 2015 julkaistun YK:n lapsen oikeuksien komitean raportin mukaan Isilin/Daeshin taistelijat myyvät siepattuja lapsia seksiorjiksi sekä surmaavat lapsia muun muassa ristiinnaulitsemalla ja hautaamalla elävältä; toteaa, että useimmilla lapsipakolaisilla ja asuinsijoiltaan siirtymään joutuneilla lapsilla ei ole mahdollisuutta koulunkäyntiin;

I.  toteaa, että Isil/Daesh on surmannut tai siepannut suuren määrän naisia ja Syyriassa ja Irakissa; toteaa, että siepatut naiset ja tytöt ovat saatujen tietojen mukaan joutuneet raiskausten tai seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi ja heitä on pakotettu naimisiin taistelijoiden kanssa tai myyty seksiorjiksi; toteaa, että joitakin naisia on myyty orjiksi vain 25:llä Yhdysvaltain dollarilla; toteaa, että kohteeksi ovat joutuneet etenkin jesidinaiset; toteaa, että alueella ei ole sukupuoli- ja lisääntymisterveyteen erikoistuneita ja seksuaalisen väkivallan ja seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan väkivallan uhreille tarkoitettuja riittäviä yhdennettyjä palveluja;

J.  toteaa, että koulutetut, ammattilaisina työelämässä toimivat naiset ja erityisesti naiset, jotka ovat asettuneet ehdolle vaaleilla täytettävään julkiseen virkaan, näyttävät olevan vaarassa; toteaa, että saatujen tietojen mukaan ainakin kolme naisjuristia on teloitettu ja neljä lääkäriä on surmattu äskettäin Mosulin alueen keskiosissa; ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston odotetaan esittävän ihmisoikeusneuvostolle maaliskuussa 2015 raportin, jossa dokumentoidaan Isilin/Daeshin ihmisoikeusloukkauksia Irakissa; ottaa huomioon, että islaminuskosta luopuneisiin on erityisesti kohdistettu ihmisoikeusloukkauksia ja epäinhimillistä väkivaltaa;

K.  toteaa, että Isil/Daesh on syyllistynyt HLBT-ihmisiin kohdistuviin väkivallantekoihin ja murhiin, jotka ovat jääneet täysin rankaisematta; toteaa, että HLBT-ihmisten tilanne alueella on erityisen vaikea, sillä perheet ja yhteisöt eivät juuri tue heitä eivätkä viranomaiset tarjoa heille riittävää suojelua, ja heidän turvallisuutensa vaarantuu pakolaisyhteisöissä ja eräissä heitä vastaanottavissa yhteiskunnissa;

L.  toteaa, että kipeästi kaivattua psykologista apua ei ole tarjolla konfliktin uhreille, joista monet ovat raiskauksen uhreja;

M.  panee merkille YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) arvion, jonka mukaan lähes puolet syyrialaisista on menettänyt kotinsa ja 40 prosenttia pakolaisista joutuu elämään ala-arvoisissa oloissa; ottaa huomioon, että YK:n mukaan kolme neljästä syyrialaisesta elää köyhyydessä ja työttömyysaste on yli 50 prosenttia; toteaa, että asianomaisten maiden voimakkaista ponnisteluista huolimatta kaksi kolmasosaa Jordaniaan paenneista syyrialaisista elää köyhyysrajan alapuolella ja 55 prosenttia Libanonin syyrialaispakolaisista elää ala-arvoisissa tilapäissuojissa; toteaa, että pakolaisiin kohdistuva väkivalta ja syrjintä ovat lisääntyneet pakolaisia vastaanottaneissa maissa;

N.  toteaa, että Lähi-idässä on ankara talvi ja että UNHCR on lisännyt talviajan apuaan ja alkanut toteuttaa 206 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvoista talviajan suunnitelmaa, jolla autetaan miljoonia alueen avuntarvitsijoita; toteaa, että jo toteutetuista toimenpiteistä huolimatta monet pakolaiset joutuvat elämään keskeneräisissä rakennuksissa ja riittämättömissä tilapäissuojissa, jotka jättävät heidät pakkasen, sankkojen lumisateiden ja kovien tuulten armoille; toteaa, että noin 740 000 Irakin sisäistä pakolaista joutuu elämään ala-arvoisissa asumuksissa ja että UNHCR pyrkii järjestämään 600 000:lle maan sisällä siirtymään joutuneelle talviajan apua Irakiin;

O.  toteaa, että lämpötilojen noustessa kasvaa epidemiariski, joka liittyy heikkoon hygieniatilanteeseen ja turvallisen juomaveden saantiin etenkin yhteisalueilla sijaitsevissa ja epävirallisissa asuinyhdyskunnissa;

P.  toteaa, että Unicef toimittaa talviajan apua 916 000 lapselle Syyriaan, Irakiin, Libanoniin, Jordaniaan ja Turkkiin, joissa on yhteensä 1,3 miljoonaa avun tarpeessa olevaa lasta; toteaa, että Unicef ja Maailman elintarvikeohjelma käynnistivät tammikuussa 2015 kampanjan saadakseen 41 000:lle Za’atarin ja Azraqin leireillä kipeästi apua tarvitsevalle pakolaislapselle kullekin 14 Jordanian dinaaria, joilla heidän perheensä voisivat ostaa lapsille talvivaatteita;

Q.  toteaa, että 1. joulukuuta 2014 Maailman elintarvikeohjelma joutui keskeyttämään yli 1,7 miljoonalle syyrialaispakolaiselle suunnatun kiireellisen elintarvikeavun ohjelmansa kansainvälisen rahoituskriisin vuoksi; toteaa, että kiireellisen vetoomuksen tuloksena Maailman elintarvikeohjelma sai kerättyä 88 miljoonaa dollaria ja pystyi jatkamaan elintarvikeapua Libanonissa, Jordaniassa, Egyptissä ja Turkissa oleville pakolaisille; toteaa, että Maailman elintarvikeohjelman arvion mukaan Irakissa on tällä hetkellä 2,8 miljoonaa ihmistä, jotka tarvitsevat elintarvikeapua; toteaa, että pelkästään Maailman elintarvikeohjelma tarvitsi kiireellisesti 214,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria operaatioihinsa Syyriassa ja alueen muissa osissa ja että tästä summasta 112,6 miljoonaa dollaria tarvittiin seuraavien neljän kuukauden elintarvikeapuun;

R.  toteaa, että konfliktin osapuolet ovat käyttäneet kollektiivisia rankaisutoimia sodankäyntiaseena ja varastaneet sekä laittomasti myyneet avustustuotteita, mikä on Geneven yleissopimusten vastaista;

S.  toteaa, että komission mukaan noin 276 000 pakolaista on pyrkinyt laittomasti EU:n alueelle ja että näistä suurin osa yritti vaarallista Välimeren ylitystä; toteaa, että kansainvälisten järjestöjen mukaan lähes 2 prosenttia pakolaisista hukkui matkan aikana; toteaa, että rikollisjärjestöt lähettävät pakolaisia matkaan kohti EU:ta automaattiohjauksella varustetuilla ”aavelaivoilla”; toteaa, että 9. joulukuuta 2014 Genevessä järjestettiin pakolaisten uudelleensijoittamista koskeva konferenssi, jossa hallitukset lupasivat ottaa 100 000 syyrialaispakolaista; toteaa, että UNHCR:n mukaan valtioiden osuudet ovat yhä riittämättömiä alueen uudelleensijoitustarpeisiin nähden;

T.  toteaa, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat antaneet yli 3,3 miljardia euroa hätäapua ja muuta apua syyrialaisille näiden omassa maassa sekä pakolaisille ja näiden vastaanottajamaille; toteaa, että yksin vuonna 2014 EU ja sen jäsenvaltiot olivat Irakin toiseksi suurin humanitaarisen avun antaja ja että avun määrä oli 163 miljoonaa euroa; toteaa, että Irakin hallituksen pyynnöstä otettiin käyttöön Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismi; toteaa, että EU on käyttänyt suunniteltua enemmän humanitaarisiin tarpeisiin ja että monien EU:n ulkopuolisten maiden lupaamia varoja ei aina ole edes lähetetty;

U.  toteaa, että lukuisista pyynnöistä huolimatta kansainvälinen yhteisö ei ole onnistunut vastaamaan syyrialaisten ja irakilaisten sekä pakolaisia vastaanottaneiden maiden tarpeisiin; toteaa, että YK:n humanitaarisesta avusta vastaavan apulaispääsihteerin Kyung-wha Kangin mukaan YK:n operaatioihin ei ole riittävästi rahoitusta, koska tarvittavista 2,3 miljardista dollarista on tähän mennessä saatu vasta 39 prosenttia; panee merkille UNHCR:n toteamuksen, että hätäavun perille toimittaminen on ensiarvoisen tärkeää mutta alueella toimiminen ja siviilien ja pakolaisten tarvitseman avun antaminen on edelleen hyvin hankalaa; toteaa, että humanitaarisia ohjelmia hoitavien YK:n järjestöjen on varmistettava yhtenevämpi ja kustannustehokkaampi vastaus konfliktin keskellä elävän väestön tarpeisiin;

V.  toteaa, että kansainvälisen yhteisön on vastattava sotilastoimiin suhteutetusti siten, että lievitetään konfliktialueelle saarroksiin jääneiden siviilien kärsimyksiä; toteaa, että oikeutta ja sovintoa tarvitaan konfliktin jälkeisen ajan toimissa ja askeleena kohti osallistavaa, edustuksellista ja demokraattista hallintoa;

W.  toteaa, että eräät jäsenvaltiot tarjoavat varuste- ja koulutusapua laillisille irakilaisjoukoille ja kurdien peshmerga-joukoille; huomauttaa, että eräät jäsenvaltiot osallistuvat suoraan Isilin/Daeshin vastaisen liittouman sotilastoimiin;

1.  tuomitsee jyrkästi Assadin hallinnon, Isilin/Daeshin terroristien ja muiden jihadistiryhmien Irakissa ja Syyriassa harjoittamat julmat, järjestelmälliset ja laajamittaiset ihmisoikeusloukkaukset ja -rikokset, mukaan lukien panttivankien surmaaminen, ihmisten väkivaltainen kohtelu heidän uskontonsa tai etnisen taustansa perusteella sekä naisiin ja HLBTI-ihmisiin kohdistuva väkivalta; korostaa jälleen kerran, että ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapaus on perusihmisoikeus; pitää valitettavana laittomien ns. šaria-tuomioistuinten perustamista Isilin/Daeshin hallussa oleville alueille; toteaa jälleen tuomitsevansa ehdottomasti kidutuksen; ilmaisee syvän myötätuntonsa Assadin hallinnon, Isilin/Daeshin terroristien ja muiden jihadistiryhmien hirmutöiden uhreille ja kehottaa vapauttamaan välittömästi kaikki panttivangit; tuomitsee jyrkästi Isilin/Daeshin väkivallan lapsia kohtaan;

2.  ilmaisee kasvavan huolensa humanitaarisen ja ihmisoikeustilanteen heikkenemisestä Syyriassa ja Irakissa sekä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksista erityisesti Isilin/Daeshin kapinaliikkeen keskuudessa;

3.  korostaa, että Syyriassa käynnissä oleva sota ja Isilin/Daeshin äskettäin mukanaan tuoma uhka muodostavat vakavan vaaran irakilaisille ja syyrialaisille ja laajemmin Lähi-idän alueen ihmisille; kehottaa Euroopan unionia hyväksymään ja panemaan täytäntöön kokonaisvaltaisen alueellisen strategian Isil/Daesh-järjestön lyömiseksi ja osaltaan vaikuttamaan yhteisiin pyrkimyksiin humanitaarisen kriisin lieventämiseksi sekä Syyrian ja Irakin konfliktin lopettamiseksi; muistuttaa, että tarvitaan johdonmukaista vastausta, jotta voitaisiin koordinoida kaikkia osallistumisen näkökohtia ja tukea isäntämaita muun muassa turvallisuusalan, humanitaarisen, kehitykseen liittyvän ja makrotaloudellisen avun keinoin; antaa tunnustusta naapurimaille pakolaisten vastaanottamisesta; korostaa, että unioni tarvitsee strategiaa, joka täydentää YK:n sekä Isilin/Daeshin vastaisen liittoutuman toimintaa ja jonka tavoitteena on toteuttaa yhdessä alueellisten kumppanien kanssa toimia, joilla puututaan terrorismin rahoitukseen, asetoimituksiin ja ulkomaalaisten taistelijoiden virtaamiseen konfliktialueelle eri maista;

4.  korostaa, että eri etniset ja uskonnolliset vähemmistöryhmät ovat eläneet vuosikymmeniä rauhassa Lähi-idässä;

5.  kannattaa Isilin/Daeshin vastaista kansainvälistä kampanjaa ja pitää myönteisenä liittouman osapuolten sitoutumista työskentelemään yhdessä yhteisen ja monialaisen pitkän aikavälin strategian puitteissa Isilin/Daeshin kukistamiseksi; tukee Jordanian kuninkaan voimakasta tahtoa taistella Isiliä/Daeshia vastaan; panee tyytyväisenä merkille Isilin/Daeshin Kobanin kaupungissa Syyriassa kärsimän tappion; korostaa, että osana tätä strategiaa olisi oltava tuki, jonka avulla alueen maat voivat torjua väkivaltaisia ääriliikkeitä, sekä välineet terrorismin rahoituksen torjumiseksi; korostaa tässä yhteydessä, että kaikissa sotilaallisissa toimissa Isilin/Daeshin hallussa olevien alueiden vapauttamiseksi olisi noudatettava tiukasti kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä, jotta ei aiheuteta lisää kuolonuhreja ja ruokita ääriliikkeitä ja jotta ei synny uusia pakolaisaaltoja eivätkä ihmiset joudu siirtymään asuinsijoiltaan;

6.  tuomitsee sen, että Isil/Daesh ja siihen yhteydessä olevat ryhmät käyttävät ja hyödyntävät öljykenttiä ja niihin liittyvää infrastruktuuria ja saavat sitten huomattavat tulot, ja kehottaa kaikkia valtioita noudattamaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia 2161 (2014) ja 2170 (2014), joissa tuomitaan kaikki kaupankäynti, niin suora kuin epäsuora kauppa, Isilin/Daeshin ja siihen yhteydessä olevien ryhmien kanssa;

7.  pitää siviiliväestön suojelemista äärimmäisen tärkeänä kattavan alueellisen strategiansa puitteissa ja korostaa humanitaaristen toimien pitämistä erillään sotilaallisista ja terrorismin vastaisista toimista; korostaa, että konfliktin, humanitaarisen kärsimyksen ja radikalisoitumisen välillä on keskinäinen yhteys;

8.  katsoo, että Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueella ja muuallakin jalansijaa saaneiden terrorististen ääriliikkeiden uhkan torjunta on erittäin tärkeää, jos halutaan torjua terrorismia EU:n alueella, sillä näiden ääriliikkeiden kasvu ruokkii kotimaista radikalisoitumista;

9.  on yhä huolissaan siitä, että Isilin/Daeshin kapinallisten joukkoihin on liittynyt eri maista tuhansia ulkomaalaisia taistelijoita, joiden joukossa on myös EU:n jäsenvaltioiden kansalaisia; kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään asianmukaisiin toimiin estääkseen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2170 (2014) mukaisesti taistelijoiden matkustamisen alueeltaan ja kehittämään turvallisuuspalveluille ja EU:n virastoille yhteisen strategian jihadistien seuraamiseksi ja valvomiseksi; kehottaa tekemään yhteistyötä EU:ssa ja kansainvälisellä tasolla, jotta voidaan ryhtyä asianmukaisiin oikeustoimiin sellaisia henkilöitä vastaan, joita epäillään osallistumisesta terroritekoihin; kehottaa jäsenvaltioita tiivistämään yhteistyötä ja tietojenvaihtoa keskenään ja unionin elinten kanssa;

10.  pitää myönteisenä EU:n uutta strategiaa, jossa käsitellään Syyriaan ja Irakiin sovellettavan EU:n alueellisen strategian osatekijöitä sekä Daeshin muodostamaa uhkaa ja jossa varapuheenjohtajan / korkean edustajan mukaan myönnetään miljardin euron apupaketti terrorismin ja väkivallan jo aivan liian pitkään horjuttaman rauhan ja turvallisuuden palauttamiseksi;

11.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä lisäämään humanitaarista apua ja tukea kriisistä kärsivälle väestölle Irakissa ja Syyriassa; kehottaa EU:ta harkitsemaan aloitetta avunantajien konferenssin koolle kutsumiseksi; suhtautuu myönteisesti EU:n jäsenvaltioiden antamiin sitoumuksiin, sillä EU on suurin taloudellisen avun antaja, sekä niiden antamiin tulevaisuutta koskeviin lupauksiin; kehottaa EU:ta painostamaan kaikkia avunantajia lunastamaan nopeasti lupauksensa; kehottaa unionia lisäämään tukeaan YK:n humanitaarisen avun ohjelmille ja lujittamaan yhteistyötään kansainvälisten järjestöjen kanssa;

12.  korostaa, että kriisi on ennennäkemättömän laaja ja siksi EU:n ja kansainvälisen yhteisön on pyrittävä ensisijaisesti lievittämään perustarvikkeita ja -palveluja tarvitsevien miljoonien syyrialaisten ja irakilaisten kärsimyksiä; tuomitsee sen, että humanitaarisen avun toimitusten tielle asetetaan jatkuvasti esteitä, ja kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia YK:n turvallisuusneuvoston aiheesta antamien päätöslauselmien mukaisesti kunnioittamaan yleismaailmallisia ihmisoikeuksia, helpottamaan humanitaarisen avun ja tuen toimittamista kaikkien mahdollisten kanavien kautta, myös valtiollisten rajojen ja rintamalinjojen yli, ja varmistamaan kaikkien lääkintähenkilöstöön kuuluvien ja humanitaarista työtä tekevien turvallisuuden;

13.  kehottaa konfliktin kaikkia osapuolia noudattamaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja varmistamaan, että siviilejä suojellaan, että heiltä ei estetä pääsyä lääkintätiloihin, että heitä ei estetä saamasta humanitaarista apua ja että he pääsevät poistumaan väkivaltaisuuksien riivaamilta alueilta turvallisesti ja ihmisarvoisesti kohdeltuina;

14.  on vakuuttunut siitä, että välittömän humanitaarisen avun ja suojelun on oltava olennainen osa pitkän aikavälin strategioita, joilla lievennetään konfliktin aiheuttamaa inhimillistä kärsimystä ja tuetaan paluumuuttajien, asuinsijoiltaan siirtymään joutuneiden henkilöiden ja pakolaisten, myös naisten, sosioekonomisia oikeuksia ja toimeentulomahdollisuuksia ja helpotetaan näin johtajuutta ja osallistumista, jotta voidaan parantaa heidän mahdollisuuksiaan valita kestäviä ratkaisuja, jotka sopivat heidän tarpeisiinsa; pitää välttämättömänä käsitellä eri nais- ja lapsiryhmien erityisriskejä ja -tarpeita, sillä naisiin ja lapsiin kohdistuu useita ja toisiinsa limittyviä syrjinnän muotoja;

15.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hyväksymään välittömästi erityistoimia, joilla puututaan naisten ja tyttöjen tilanteeseen Irakissa ja Syyriassa, taataan heidän vapautensa ja heidän kaikkein perustavimpien oikeuksiensa kunnioittaminen, sekä toteuttamaan toimenpiteitä naisiin ja lapsiin kohdistuvan hyväksikäytön, riiston ja väkivallan ja erityisesti tyttöjen pakkoavioliittojen ehkäisemiseksi; on erityisen huolestunut kaikenlaisten naisiin kohdistuvan väkivallan muotojen lisääntymisestä; toteaa, että Isilin/Daeshin jäsenet ottavat naisia vangeiksi, raiskaavat ja käyttävät heitä seksuaalisesti hyväksi sekä myyvät heitä;

16.  vaatii jälleen ottamaan painopisteeksi mahdollisuuden saada opetusta, joka on räätälöity meneillään olevan konfliktin aiheuttamiin erityistarpeisiin;

17.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita hyödyntämään Irakiin ja Syyriaan liittyvissä toimissa täysimääräisesti EU:n suuntaviivoja homo- ja biseksuaalisten sekä trans- ja intersukupuolisten henkilöiden (HLBTI) kaikkien ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojelemiseksi;

18.  kehottaa Irakissa ja Syyriassa toimivia kansainvälisiä humanitaarisia järjestöjä ja myös YK:n alaisia järjestöjä lisäämään sairaanhoito- ja neuvontapalvelujen antamista, psykologinen hoito ja tuki mukaan luettuna, Isilin/Daeshin hyökkäystä paenneille ihmisille, jotka ovat joutuneet siirtymään asuinsijoiltaan, ja kiinnittämään erityistä huomiota kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin väestöryhmiin eli seksuaalisen väkivallan uhreihin ja lapsiin; kehottaa asettamaan saataville taloudellista tukea sekä perustamaan ohjelmia, joilla vastataan kokonaisvaltaisesti meneillään olevan konfliktin aikana seksuaalisen väkivallan tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan väkivallan uhreiksi joutuneiden henkilöiden hoidon tarpeeseen sekä psykologisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin;

19.  kehottaa jäsenvaltioita nopeuttamaan konfliktialueilta paenneiden syyrialaispakolaisten turvapaikkahakemusten käsittelyä ja toteaa heidän määränsä lisääntyvän jatkuvasti; kehottaa EU:ta käsittelemään Välimeren yli tehtävien usein hengenvaarallisten matkojen ongelmaa ja toteuttamaan koordinoidun strategian ihmishenkien pelastamiseksi sekä tukemaan niitä jäsenvaltioita, joihin tulee meriteitse eniten paperittomia maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita;

20.  tuomitsee jälleen kerran mitä jyrkimmin rikokset, joihin Syyrian hallinto on syyllistynyt maansa väestöä vastaan ja joita ovat muun muassa kemiallisten aseiden ja polttoaseiden käyttö siviilejä vastaan, mielivaltaiset joukkopidätykset ja piiritystaktiikka, jolla pyritään nujertamaan väestö nälkään näännyttämällä;

21.  huomauttaa, että riittämättömät toimet Syyrian epävakaan tilanteen johdosta ovat mahdollistaneet Isilin/Daeshin kukoistamisen; on huolestunut siitä, että Syyrian konfliktiin osallistuu yhä enemmän ääri-islamistisia ryhmiä ja eri maista saapuvia ulkomaalaisia taistelijoita; korostaa, että pysyvä ratkaisu edellyttää poliittista muutosta kesäkuussa 2012 annettuun Geneven tiedonantoon perustuvan Syyrian johtaman osallistavan poliittisen prosessin muodossa kansainvälisen yhteisön tukemana; kehottaa EU:ta osoittamaan aloitteellisuutta tähän tavoitteeseen pyrkivien diplomatian puitteissa toteutettavien toimien toteuttamiseksi; pitää myönteisenä ja tukee YK:n Syyrian-erityislähettilään Staffan de Misturan tekemää työtä ja hänen ponnistelujaan raskaiden taistelujen keskeyttämiseksi Aleppossa ja muissa kaupunkikeskuksissa;

22.  kehottaa kaikkia alueellisia toimijoita osallistumaan pyrkimyksiin Irakin ja Syyrian tilanteen liennyttämiseksi;

23.  kehottaa Irakin uutta johtoa toimimaan lupaamansa osallistavan hallituksen puolesta ja pitämään tavoitteenaan hallitusta, joka edustaa kaikkien irakilaisten oikeutettuja etuja ja ottaa huomioon heidän välittömät humanitaariset tarpeensa; kehottaa Irakin viranomaisia ja kansainvälistä yhteisöä pidättymään kostotoimista nykyään Isilin/Daeshin hallussa olevilla alueilla asuvia sunnisiviilejä vastaan sen jälkeen kun kyseiset alueet on vapautettu Isilin/Daeshin vallasta; korostaa, että Irakin yhtenäisyys, itsemääräämisoikeus ja alueellinen koskemattomuus ovat oleellisia maan ja alueen vakauden ja taloudellisen kehityksen kannalta;

24.  pitää myönteisinä komission humanitaarisen avun a pelastuspalveluasioiden pääosaston (ECHO) Irakin kurdialueen pääkaupungissa Erbilissä sijaitsevan toimiston ponnisteluja alueen humanitaarisen tilanteen parantamiseksi; korostaa, että ECHOn ja komission kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston (DEVCO) välillä tarvitaan laajempaa ja tehostettua koordinointia, jotta avun tarpeessa olevia ihmisiä voidaan palvella mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti;

25.  panee tyytyväisenä merkille varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin ilmoituksen EU:n toimiston perustamisesta Erbiliin ja kehottaa avaamaan tämän toimiston, jotta voidaan parantaa EU:n paikalla toteuttamien toimien vaikuttavuutta ja lisätä niiden näkyvyyttä sekä parantaa humanitaarisen avun ja kehitysavun koordinointia; kehottaa lisäämään Turkin Gaziantepissä olevan EU:n toimiston resursseja;

26.  tukee YK:n ihmisoikeusneuvoston YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistolle esittämää pyyntöä käynnistää Irakissa kiireesti operaatio, jonka tehtävänä on tutkia Isilin/Daeshin ja siihen yhteydessä olevien terroristiryhmien tekemiä kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön loukkauksia ja rikkomuksia ja selvittää kyseisiä loukkauksia ja rikkomuksia koskevat tosiasiat ja olosuhteet, jotta vältetään rankaisemattomuus ja varmistetaan täysi vastuuvelvollisuus;

27.  on edelleen vakuuttunut siitä, että kestävän rauhan aikaansaaminen Syyriaan ja Irakiin edellyttää, että kaikki osapuolet saatetaan vastuuseen konfliktin aikana tehdyistä rikoksista, erityisesti uskonnollisin ja etnisin perustein tehdyistä rikoksista; esittää uudelleen kehotuksensa, että henkilöt, joita epäillään rikoksista ihmisyyttä vastaan Syyriassa ja Irakissa, saatetaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen, ja tukee kaikkia tämänsuuntaisia aloitteita esimerkiksi YK:n turvallisuusneuvoston kautta;

28.  pyytää soveltamaan yhtäläisiä vastuuvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä kaikkiin konfliktin osapuoliin ja takaamaan oikeusavun saamisen kaikille jatkuvien loukkausten uhreille; pitää äärimmäisen tärkeänä huolehtia niiden siviilien suojelusta, jotka ovat joutuneet saarroksiin väkivaltaisuuksien vuoksi eivätkä pääse turvaan tai voi saada elintärkeää humanitaarista apua;

29.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Irakin hallitukselle ja edustajien neuvostolle, Kurdistanin aluehallinnolle, YK:n pääsihteerille ja YK:n ihmisoikeusneuvostolle sekä kaikille Syyrian konfliktin osapuolille.

(1)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0023.

Oikeudellinen huomautus