Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0214(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0021/2015

Předložené texty :

A8-0021/2015

Rozpravy :

PV 10/03/2015 - 5
CRE 10/03/2015 - 5

Hlasování :

PV 10/03/2015 - 10.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0047

Přijaté texty
PDF 382kWORD 59k
Úterý, 10. března 2015 - Štrasburk Konečné znění
Evropské fondy dlouhodobých investic ***I
P8_TA(2015)0047A8-0021/2015
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2015 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech dlouhodobých investic (COM(2013)0462 – C7-0209/2013 – 2013/0214(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0462),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0209/2013),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 16. října 2013(1),

—  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 30. ledna 2014(2),

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 10. prosince 2014 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 a čl. 61 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Rozpočtového výboru (A7‑0211/2014),

–  s ohledem na pozměňovací návrhy, které přijal na svém zasedání dne 17. dubna 2014(3),

–  s ohledem na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 18. září 2014 o nevyřízených záležitostech ze sedmého volebního období,

–  s ohledem na doplňující zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8‑0021/2015),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 67, 6.3.2014, s. 71.
(2) Úř. věst. C 126, 26.4.2014, s. 8.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2014)0448.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. března 2015 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/... o evropských fondech dlouhodobých investic
P8_TC1-COD(2013)0214

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2015/760.)

Právní upozornění