Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2259(IMM)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0045/2015

Pateikti tekstai :

A8-0045/2015

Debatai :

Balsavimas :

Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0060

Priimti tekstai
PDF 214kWORD 56k
Trečiadienis, 2015 m. kovo 11 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Prašymas atšaukti Parlamento nario Sergei Stanishevo (Sergei Stanishev) imunitetą
P8_TA(2015)0060A8-0045/2015

2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti Sergei Stanishevo (Sergei Stanishev) imunitetą (2014/2259(IMM))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Bulgarijos Respublikos generalinio prokuroro 2014 m. lapkričio 24 d. perduotą prašymą atšaukti Sergei Stanishevo imunitetą atsižvelgiant į Sofijos miesto teisme nagrinėjamą bylą (CCAN Nr. C‑280/2013), kuris buvo paskelbtas 2014 m. gruodžio 15 d. plenariniame posėdyje,

–  išklausęs Sergei Stanishevo paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 5 dalyje,

–  atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsnius bei 1976 m. rugsėjo 20 d. Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 6 d. ir 2013 m. sausio 17 d. sprendimus(1),

–  atsižvelgdamas į Bulgarijos Respublikos Konstitucijos 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0045/2015),

A.  kadangi Bulgarijos Respublikos generalinis prokuroras perdavė Sofijos miesto prokuratūros prašymą leisti tęsti Europos Parlamento nario Sergei Stanishevo atžvilgiu pradėtą baudžiamąjį procesą dėl Bulgarijos baudžiamojo kodekso 358 straipsnio 1 dalyje ir 26 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos;

B.  kadangi, remiantis Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsniu, Europos Parlamento nariai negali būti apklausiami, sulaikomi ar traukiami atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo;

C.  kadangi pagal Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnį Europos Parlamento nariai naudojasi savo valstybės teritorijoje imunitetais, kurie toje valstybėje yra suteikiami parlamento nariams;

D.  kadangi Bulgarijos Respublikos Konstitucijos 70 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Nacionalinio Susirinkimo narys negali būti suimtas, jo atžvilgiu negalima pradėti jokio baudžiamojo proceso, nebent jis įvykdė nusikalstamą veiką, ir tai galima padaryti tik turint Nacionalinio Susirinkimo leidimą arba, jei nevyksta jo sesija, Nacionalinio Susirinkimo pirmininko leidimą, išskyrus atvejus, kai sulaikomas užkluptas darant nusikaltimą (in flagrante delicto); kadangi pagal Bulgarijos Respublikos Konstitucijos 70 straipsnio 2 dalį leidimo pradėti baudžiamąjį procesą nereikia, jei Nacionalinio Susirinkimo narys su tuo sutiko raštu;

E.  kadangi dėl imuniteto atšaukimo ar neatšaukimo konkrečiu atveju sprendžia tik Parlamentas; kadangi Parlamentas gali pagrįstai atsižvelgti į Parlamento nario poziciją priimdamas sprendimą dėl imuniteto atšaukimo ar neatšaukimo(2);

F.  kadangi veikos, kurias, kaip įtariama, yra padaręs S. Stanishev, nėra tiesiogiai ir akivaizdžiai susijusios su jo, kaip Europos Parlamento nario, pareigų vykdymu ir nėra Europos Parlamento nariui einant pareigas pareikšta nuomonė ar balsavimas, kaip numatyta Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnyje;

G.  kadangi ikiteisminis tyrimas dėl Sergei Stanishevo buvo pradėtas gerokai anksčiau, nei jis tapo Europos Parlamento nariu, ir kadangi bet kokiu atveju minėta byla nėra susijusi su jo, kaip Europos Parlamento nario, pareigomis;

H.  kadangi Sergei Stanishev pateikė du raštiškus pareiškimus Nacionalinio Susirinkimo pirmininkui: pirmą kartą eidamas Ministro Pirmininko, o antrą kartą – Nacionalinio Susirinkimo nario pareigas; šiuose pareiškimuose jis sutiko, kad pagal Bulgarijos Respublikos Konstitucijos 70 straipsnio 2 dalį jam būtų iškelta baudžiamoji byla;

I.  kadangi šiuo atveju Parlamentas nerado jokių fumus persecutionis įrodymų, t. y. nesama pakankamai rimtų ir aiškių įtarimų, kad byla iškelta siekiant pakenkti atitinkamo Parlamento nario politinei reputacijai;

1.  nusprendžia atšaukti Sergei Stanishevo imunitetą;

2.  paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą kompetentingai Bulgarijos Respublikos valdžios institucijai ir Sergei Stanishevui.

(1) 1964 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wybot / Faure ir kt., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; 2008 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-200/07 ir C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; 2013 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Pirmiau minėto Sprendimo T-345/05 Mote / Parlamentas 28 dalis.

Teisinis pranešimas