Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2573(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0215/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/03/2015 - 8.7
CRE 12/03/2015 - 8.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0077

Usvojeni tekstovi
PDF 228kWORD 72k
Četvrtak, 12. ožujka 2015. - Strasbourg Završno izdanje
Odnosi između EU-a i Lige arapskih država i suradnja u borbi protiv terorizma
P8_TA(2015)0077RC-B8-0215/2015

Rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 2015. o odnosima između EU-a i Lige arapskih država i suradnje u borbi protiv terorizma (2015/2573(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju o prijetnjama međunarodnom miru i sigurnosti koje su izazvane terorističkim djelima koju je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda usvojilo 24. rujna 2014. (Rezolucija 2178 (2014)),

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu donesenu nakon neslužbenog sastanka ministara pravosuđa i unutarnjih poslova održanog u Rigi 29. i 30. siječnja 2015.,

–  uzimajući u obzir aktivnosti Ureda za vezu EU-a i Lige arapskih država na Malti, usmjerene na poticanje dijaloga između Komisije i Arapske lige,

–  uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije,

–  uzimajući u obzir deklaraciju usvojenu na trećem sastanku ministara vanjskih poslova Europske unije i Lige arapskih država održanom 10. i 11. lipnja 2014.,

–  uzimajući u obzir potpisivanje Memoranduma o razumijevanju dana 19. siječnja 2015. između potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini, u ime Europske unije, te glavnog tajnika Lige arapskih država Nabila El Arabyja, u ime Lige arapskih država,

–  uzimajući u obzir Strategiju unutarnje sigurnosti EU-a koju je Vijeće usvojilo 25. veljače 2010.,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća za vanjsku politiku o borbi protiv terorizma, a posebno zaključke od 9. veljače 2015.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. veljače 2015. o mjerama protiv terorizma(1),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. siječnja 2015. o situaciji u Egiptu(2),

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o zemljama Lige arapskih država,

–  uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Federice Mogherini od 19. siječnja 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da su terorizam i nasilni ekstremizam velike prijetnje sigurnosti i slobodi na globalnoj razini i budući da je poštovanje temeljnih prava ključni element uspješnih politika za borbu protiv terorizma;

B.  budući da je terorizam svjetska prijetnja koju treba riješiti koordiniranim naporom nacionalnih vlada i regionalnih i međunarodnih organizacija; ističe da samo svjetsko savezništvo može učinkovito riješiti ovu prijetnju, u potpunosti poštujući međunarodno pravo, temeljne vrijednosti i međunarodne standarde u pogledu ljudskih prava;

C.  budući da su 19. siječnja 2015. potpredsjednica Komisije/Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federica Mogherini te glavni tajnik Lige arapskih država Nabil El Araby potpisali Memorandum o razumijevanju između Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) i Glavnog tajništva Lige arapskih država;

D.  budući da sadržaj Memoranduma o razumijevanju iz 2015. između ESVD-a i Glavnog tajništva Lige arapskih država nije dostupan javnosti;

E.  budući da EU i Liga arapskih država imaju zajednički interes za pronalaženje dugoročnih rješenja kojima bi se jamčili mir i stabilnost u regiji; budući da je svrha Memoranduma o razumijevanju podržati i ojačati odnose između država članica EU-a i članica Lige arapskih država kako bi se poboljšale njihove radne strukture, razmjena iskustava i dijalog te ostvarili zajednički ciljevi u područjima od zajedničkog interesa;

F.  budući da će se u sljedećim godinama vjerojatno nastaviti pojava odlaska boraca iz Europe na različite lokacije kako bi sudjelovali u džihadu, kao i prijetnja sigurnosti koju oni mogu predstavljati u EU-u nakon svog povratka; budući da su, prema izvješćima, izbijanjem rata i nasilja u Siriji, Iraku i Libiji tisuće državljana EU-a napustili svoje domove kako bi postali strani borci, što predstavlja dodatan izazov za sigurnost građana EU-a; budući da su nedavne terorističke napade počinjene u Parizu i Kopenhagenu izvršili državljani EU-a;

G.  budući da internet i društvene mreže omogućuju lakše širenje terorističke propagande; budući da kibernetički terorizam omogućuje terorističkim skupinama uspostavljanje i održavanje veza bez fizičkih ograničenja granica, čime se smanjuje potreba za bazama ili utočištima u zemljama;

H.  budući da se u državama članicama Lige arapskih država događaju teška i sustavna kršenja ljudskih prava;

I.  budući da vlade država članica Lige arapskih država organizacije civilnog društva za koje EU smatra da ostvaruju svoja univerzalna ljudska prava i temeljne slobode proglašavaju terorističkim organizacijama; budući da se borba protiv terorizma i nacionalna sigurnost sve više navode kao opravdanja napada na pripadnike oporbe, civilno društvo i novinare;

J.  budući da vanjske politike EU-a moraju doprinijeti borbi protiv terorističke prijetnje koja postaje sve ozbiljnija u određenim dijelovima njegova susjedstva; budući da bi se strategije prevencije u području borbe protiv terorizma trebale oslanjati na pluralni pristup koji je usmjeren na izravno suzbijanje priprema napada na teritoriju Unije, ali i na uključivanje potrebe za rješavanjem glavnih uzroka terorizma u spomenute strategije;

K.  budući da EU osuđuje primjenu smrtne kazne te okrutno i neljudsko kažnjavanje u cijelom svijetu, uključujući osoba osuđenih za terorističko djelovanje;

1.  izražava užasnutost razinom ljudske patnje i smrtnih stradanja uzrokovanih terorističkim napadima te iskazuje solidarnost s obiteljima svih nevinih žrtava;

2.  ističe činjenicu da terorizam predstavlja izravnu prijetnju svim državama i svim narodima neovisno o njihovu etničkom podrijetlu, vjeroispovijedi ili uvjerenju;

3.  poziva na objavljivanje Memoranduma o razumijevanju kako bi njegov sadržaj mogao biti podvrgnut demokratskom i sudskom ispitivanju;

4.  poziva Vijeće da zajedno sa svim državama članicama Lige arapskih država radi na usklađenoj, nedvosmislenoj definiciji terorizma;

5.  ističe važnost suradnje na pitanjima humanitarne pomoći razmjenom informacija o kriznim situacijama; ističe važnost razmjene, prema potrebi, ocjena i primjera najbolje prakse te suradnje u vezi s utvrđivanjem praktičnih mjera za pomoć u rješavanju tih prijetnji, uključujući učinkovitije djelovanje kako bi se suzbilo radikalizaciju, novačenje i putovanje terorista i stranih boraca te postupanje s borcima koji se vraćaju na mjesto polaska;

6.  ponavlja svoje stajalište da je u borbi protiv terorizma ključno riješiti ne samo posljedice nego i temeljne uzroke radikalizacije i ističe potrebu za sveobuhvatnim međusektorskim pristupom koji će jamčiti uključenost svih relevantnih politika, pa i važnost promicanja kulture uključivanja i tolerancije uz pomoć, na primjer, obrazovnih, socijalnih i regionalnih politika;

7.  primjećuje da je jedan od glavnih uzroka sadašnje terorističke prijetnje u EU-u i arapskim državama džihadistički ekstremizam; podržava stajalište da politika usmjerena na deradikalizaciju i borbu protiv terorizma ne može biti učinkovita ako nije osmišljena u bliskoj suradnji sa zemljama porijekla;

8.  poziva vlasti EU-a i država članica Arapske lige da poštuju zabranu mučenja koja je utvrđena ponajprije u Konvenciji UN-a protiv mučenja i drugog okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja koju je većina njih potpisala i ratificirala; ponovno ističe da prisilna priznanja iznuđena mučenjem nisu valjana;

9.  ponavlja potrebu za održavanjem ravnoteže između slobode i sigurnosti u odgovoru na terorističke prijetnje i za razmatranjem svih mjera koje treba poduzeti s gledišta njihove sukladnosti s vladavinom prava i zahtjevima temeljnih prava;

10.  pozdravlja, u pravilu, suradnju i partnerstvo između EU-a i trećih zemalja u borbi protiv terorizma; pozdravlja uspostavljanje strateškog dijaloga EU-a i Lige arapskih država, uključujući razmjene o političkim i sigurnosnim pitanjima, održavanje redovitih sastanaka Političkog i sigurnosnog odbora EU-a i stalnih predstavnika arapskih država te pohvaljuje napredak postignut u području ranog upozoravanja i odgovora na krizu, a posebno punu provedbu Projekta ranog upozoravanja i odgovora na krizu;

11.  međutim, podsjeća da se mjere protiv terorizma nikada ne smiju zloupotrijebiti za suzbijanje opravdane pobune ili kršenje univerzalnih ljudskih prava; poziva EU da odredi jasne zaštitne mjere u suradnji s trećim zemljama i da bude siguran da u ime borbe protiv terorizma izravno ili neizravno ne podupire ili ne daje legitimitet ugnjetavanju legitimnih organizacija i pojedinaca koji ne krše zakon;

12.  ističe da su se ministri vanjskih poslova EU-a i Lige arapskih država isto tako složili da nastave s radom na sveobuhvatnoj provedbi Globalne strategije UN-a za borbu protiv terorizma; podupire činjenicu da su ministri pozdravili uspostavu Centra UN-a za suzbijanje terorizma na inicijativu Čuvara dviju svetih džamija islama i zatražili potporu za taj centar, kao i da su pozdravili održavanje prve međunarodne konferencije o borbi protiv terorizma u Bagdadu u ožujku 2014. kao priliku za raspravu i traženje odgovarajućih sredstava i načina za promicanje međunarodne suradnje i borbe protiv terorizma na regionalnoj razini;

13.  ponavlja važnost suradnje između EU-a i Lige arapskih država u području ljudskih prava naglašavajući važnost nastavka promicanja i zaštite ljudskih prava i poštovanja svih ljudskih prava za sve, uključujući pravo na gospodarski i društveni razvoj, slobodu izražavanja i slobodu vjeroispovijedi ili uvjerenja dok se istovremeno promiču vrijednosti tolerancije i suživota među različitim vjeroispovijedima i odbijaju isključivanje, ekstremizam, poticanje i širenje mržnje i nasilja;

14.  poziva Vijeće da provjeri je li bilo kršenja Kodeksa ponašanja EU-a pri izvozu oružja s obzirom na ugnjetavanje;

15.  poziva EU da razvije, u suradnji s Ligom arapskih država, namjenski mehanizam usmjeren na ograničavanje pojave trgovine oružjem u sklopu kojeg bi se posebna pozornost posvetila državama iz kojih terorizam potječe ili u kojima se teroriste obučava; poziva EU da pažljivo prati provedbu izvoza oružja, osobito dvojne uporabe tehnologije koja teroristima može poslužiti kao sredstvo; vjeruje da je bitno suprotstaviti se financiranju terorizma u dogovoru s relevantnim sudionicima, uključujući Ligu arapskih država i njezine članice;

16.  smatra da EU mora preispitati najčešće nedostatke koji su obilježili prijašnju suradnju u borbi protiv terorizma sa zemljama porijekla, tranzita i odredišta kroz koje se usmjeravaju strani borci i resursi kojima im se daje potpora, uključujući države članice Lige arapskih država;

17.  ističe da sveobuhvatna strategija EU-a o mjerama protiv terorizma, utemeljena na pristupu koji objedinjuje diplomatske, društveno-gospodarske i razvojne instrumente te instrumente sprečavanja sukoba, izgradnje mira i upravljanja kriznim situacijama, mora također u potpunosti iskoristiti svoju vanjsku politiku i politiku razvoja u cilju borbe protiv siromaštva, diskriminacije i marginalizacije, borbe protiv korupcije i promicanja dobrog upravljanja te sprečavanja i rješavanja sukoba jer sve te pojave doprinose marginalizaciji pojedinih skupina i sektora društva te ih stoga čine izloženijima propagandi ekstremističkih skupina;

18.  podsjeća da se međunarodna zajednica obvezala na usvajanje mjera kojima se osigurava poštovanje ljudskih prava za sve i vladavine prava kao temelja borbe protiv terorizma, i to kada je Opća skupština u svojoj rezoluciji 60/288 usvojila globalnu protuterorističku strategiju Ujedinjenih naroda;

19.  podsjeća države članice i agencije EU-a, uključujući Europol i Eurojust, na njihove obveze u sklopu Povelje o temeljnim pravima i međunarodnog prava o ljudskim pravima te ciljeva vanjske politike EU-a;

20.  ponavlja svoje stajalište da su prava vjerskih manjina neodvojivo povezana s poštovanjem drugih temeljnih ljudskih prava i sloboda, kao što su pravo na slobodu, sigurnost, jednakost prilika za muškarce i žene te slobodu izražavanja, te poziva Ligu arapskih država, ESVD i države članice obje organizacije da zaštite vjerske manjine u arapskom svijetu te da u potpunosti provedu smjernice EU-a za promicanje i zaštitu slobode vjeroispovijedi ili uvjerenja;

21.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i glavnom tajniku Lige arapskih država.

(1) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0032.
(2) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0012.

Pravna napomena