Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0285(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0064/2015

Ingediende teksten :

A8-0064/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 28/04/2015 - 7.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0097

Aangenomen teksten
PDF 241kWORD 59k
Dinsdag 28 april 2015 - Straatsburg Definitieve uitgave
Internationaal Verdrag betreffende de normen voor de bemanning van vissersvaartuigen ***
P8_TA(2015)0097A8-0064/2015

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 28 april 2015 betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd om zich aan te sluiten bij het Internationale Verdrag betreffende de normen voor de bemanning van vissersvaartuigen inzake opleiding, diplomering en wachtdienst van 1995 van de Internationale Maritieme Organisatie in het belang van de Europese Unie (15528/2014 – C8-0295/2014 – 2013/0285(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerpbesluit van de Raad (15528/2014),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 46, artikel 53, lid 1, en artikel 62, alsmede krachtens artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), letter v), en artikel 218, lid 8, eerste alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0295/2014),

–  gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, artikel 99, lid 2, alsmede artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A8‑0064/2015),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van besluit van de Raad;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.

Juridische mededeling