Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0285(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0064/2015

Teksty złożone :

A8-0064/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 28/04/2015 - 7.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0097

Teksty przyjęte
PDF 315kWORD 60k
Wtorek, 28 kwietnia 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Międzynarodowa konwencja o wymaganiach dla załóg statków rybackich ***
P8_TA(2015)0097A8-0064/2015

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do zostania stroną, w interesie Unii Europejskiej, Międzynarodowej konwencji Międzynarodowej Organizacji Morskiej o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich (15528/2014 – C8-0295/2014 – 2013/0285(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (15528/2014),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę zgodnie z art. 46, art. 53 ust. 1 oraz art. 62 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) pkt v) oraz art. 218 ust. 8 akapit pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0295/2014),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci oraz art. 99 ust. 2 i art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0064/2015),

1.  wyraża zgodę na projekt decyzji Rady;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.

Informacja prawna