Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0285(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0064/2015

Texte depuse :

A8-0064/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 28/04/2015 - 7.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0097

Texte adoptate
PDF 236kWORD 62k
Marţi, 28 aprilie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Convenția internațională privind standardele pentru personalul navelor de pescuit ***
P8_TA(2015)0097A8-0064/2015

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 28 aprilie 2015 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să devină părți, în interesul Uniunii Europene, la Convenția internațională a Organizației Maritime Internaționale privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit (15528/2014 – C8-0295/2014 – 2013/0285(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (15528/2014),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 46, articolul 53 alineatul (1), articolul 62, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și articolul 218 alineatul (8) primul paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0295/2014),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0064/2015),

1.  aprobă proiectul de decizie a Consiliului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

Notă juridică