Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0285(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0064/2015

Predkladané texty :

A8-0064/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 28/04/2015 - 7.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0097

Prijaté texty
PDF 246kWORD 61k
Utorok, 28. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Medzinárodný dohovor o normách pre posádku rybárskych plavidiel ***
P8_TA(2015)0097A8-0064/2015

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2015 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty oprávňujú, aby sa v záujme Európskej únie stali zmluvnými stranami Medzinárodného dohovoru Medzinárodnej námornej organizácie o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby posádky rybárskych plavidiel (15528/2014 – C8-0295/2014 – 2013/0285(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15528/2014),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 46, článkom 53 ods. 1, článkom 62 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 8 prvým pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0295/2014),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0064/2015),

1.  súhlasí s návrhom rozhodnutia Rady;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

Právne oznámenie