Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0165(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0053/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0053/2015

Viták :

PV 27/04/2015 - 15
CRE 27/04/2015 - 15

Szavazatok :

PV 28/04/2015 - 7.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0099

Elfogadott szövegek
PDF 249kWORD 62k
2015. április 28., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
A fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítése ***II
P8_TA(2015)0099A8-0053/2015

Az Európai Parlament 2015. április 28-i jogalkotási állásfoglalása a 112-es egységes európai segélyhívó szolgáltatáson alapuló fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási követelményekről és a 2007/46/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (05130/3/2015 – C8-0063/2015 – 2013/0165(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (05130/3/2015 – C8–0063/2015),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. szeptember 19-i véleményére(1),

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2013)0316) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(2),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0053/2015),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

3.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogalkotási aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 341., 2013.11.21., 47. o.
(2) Elfogadott szövegek, 2014.2.26., P7_TA(2014)0154.

Jogi nyilatkozat