Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0165(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0053/2015

Predkladané texty :

A8-0053/2015

Rozpravy :

PV 27/04/2015 - 15
CRE 27/04/2015 - 15

Hlasovanie :

PV 28/04/2015 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0099

Prijaté texty
PDF 250kWORD 62k
Utorok, 28. apríla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Zavádzanie palubného systému eCall ***II
P8_TA(2015)0099A8-0053/2015

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2015 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ES (05130/3/2015 – C8-0063/2015 – 2013/0165(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (05130/3/2015 – C8-0063/2015),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. septembra 2013(1),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0316),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0053/2015),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 341, 21.11.2013, s. 47.
(2) Prijaté texty, 26.2.2014, P7_TA(2014)0154.

Právne oznámenie