Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0288(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0025/2015

Předložené texty :

A8-0025/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 4
CRE 28/04/2015 - 4

Hlasování :

PV 28/04/2015 - 7.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0100

Přijaté texty
PDF 402kWORD 71k
Úterý, 28. dubna 2015 - Štrasburk Konečné znění
Směrnice o jakosti paliv a směrnice o energii z obnovitelných zdrojů ***II
P8_TA(2015)0100A8-0025/2015
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2015 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (10710/2/2014 – C8-0004/2015),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. dubna 2013(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(2) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2012)0595),

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 1. dubna 2015 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 8 bod a) Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 69 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0025/2015),

1.  přijímá níže uvedený postoj v druhém čtení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 198, 10.7.2013, s. 56.
(2) Přijaté texty ze dne 11. září 2013, P7_TA(2013)0357.


Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 28. dubna 2015 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/..., kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů
P8_TC2-COD(2012)0288

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnice (EU) 2015/1513.)

Právní upozornění