Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/0288(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0025/2015

Esitatud tekstid :

A8-0025/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 4
CRE 28/04/2015 - 4

Hääletused :

PV 28/04/2015 - 7.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0100

Vastuvõetud tekstid
PDF 237kWORD 69k
Teisipäev, 28. aprill 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Kütusekvaliteedi direktiiv ja taastuvenergia direktiiv ***II
P8_TA(2015)0100A8-0025/2015
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2015. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta ning direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (10710/2/2014 – C8‑0004/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 17. aprilli 2013. aasta arvamust(1),

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(2) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2012)0595) suhtes,

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 1. aprilli 2015. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi teise lugemise seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 8 punktile a,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 69,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni soovitust teisele lugemisele (A8-0025/2015),

1.  võtab vastu allpool toodud teise lugemise seisukoha;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 198, 10.7.2013, lk 56.
(2) Vastuvõetud tekstid, 11.9.2013, P7_TA(2013)0357.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 28. aprillil 2015. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/..., millega muudetakse direktiivi 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta ning direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta
P8_TC2-COD(2012)0228

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (direktiiv (EL) 2015/1513) lõplikule kujule).

Õigusalane teave