Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0371(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0130/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0130/2015

Viták :

PV 28/04/2015 - 5
CRE 28/04/2015 - 5

Szavazatok :

PV 28/04/2015 - 7.5
CRE 28/04/2015 - 7.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0101

Elfogadott szövegek
PDF 491kWORD 69k
2015. április 28., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
A könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése ***II
P8_TA(2015)0101A8-0130/2015
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2015. április 28-i jogalkotási állásfoglalása a 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban elfogadott tanácsi álláspontról (05094/1/2015 – C8-0064/2015 – 2013/0371(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (05094/1/2015 – C8‑0064/2015),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. február 26-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2014. április 3-i véleményére(2),

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatáról első olvasatban kialakított álláspontjára(3) (COM(2013)0761),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0130/2015),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  jóváhagyja ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

3.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

4.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

5.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogalkotási aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 214., 2014.7.8., 40. o.
(2) HL C 174., 2014.6.7., 43. o.
(3) Elfogadott szövegek, 2014.4.16., P7_TA(2014)0417.


Melléklet a jogalkotási állásfoglaláshoz

Az Európai Parlament nyilatkozata

Az Európai Parlament tudomásul veszi a Bizottság nyilatkozatát a 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése tekintetében történő módosításáról szóló megállapodás elfogadásáról.

A Bizottság az indokolásában kijelentette, hogy az eredeti javaslata célja „az, hogy korlátozza a környezetet érő negatív hatásokat, különösen a szemetelést illetően, valamint hogy ösztönözze a hulladékkeletkezés megelőzését és az erőforrások hatékonyabb felhasználását, ugyanakkor csökkentse a negatív társadalmi-gazdasági hatásokat. A javaslat célja konkrétabban az 50 mikronnál (0,05 milliméternél) vékonyabb műanyag hordtasakok Európai Unión belüli felhasználásának csökkentése.”

Az Európai Parlament úgy véli, hogy a társjogalkotók által jóváhagyott szöveg teljes mértékben összhangban van a Bizottság javaslatának célkitűzéseivel.

A Bizottság a hatásvizsgálatában megállapította, hogy „az a megoldás, amely egyidejűleg tartalmaz egy uniós szinten kitűzött megelőzési célszámot egy árképzési intézkedésre vonatkozó konkrét ajánlással egyetemben, valamint azt a lehetőséget, hogy a tagállamok piaci korlátozásokat alkalmazhatnak a 18. cikk alóli kivétel révén [...] a legalkalmasabb arra, hogy ambiciózus környezeti eredményeket hozzon, miközben pozitív gazdasági hatásokat ér el, korlátozza a foglalkoztatásra gyakorolt negatív hatásokat, biztosítja az intézkedések nyilvánosság általi elfogadását, és hozzájárul a fenntartható fogyasztás szélesebb körű tudatosításához.

Az Európai Parlament úgy véli, hogy a közösen elfogadott végleges szöveg a Bizottság saját hatásvizsgálatában szereplő, előnyben részesített megoldásra épül, és megfelelő rendelkezéseket állapít meg a tagállamok számára, amelyek biztosítani fogják, hogy az egész Unióban ténylegesen csökkenjen a műanyag zacskók felhasználása.

Az Európai Parlament emlékeztet továbbá arra, hogy a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2003. évi intézményközi megállapodás (30) bekezdése szerint a társjogalkotók mérlegelési jogkörébe tartozik annak eldöntése, hogy bármilyen lényeges módosítás elfogadását megelőzően kell-e hatásvizsgálatot végezni.

Az Európai Parlament emlékeztet arra is, hogy az EUSZ 13. cikkének (2) bekezdése szerint „az intézmények jóhiszeműen és kölcsönösen együttműködnek egymással”. A Parlament értékeli a Bizottság által az intézményközi tárgyalások lezárására tett erőfeszítéseket. Sajnálatát fejezi ki azonban amiatt, hogy a bizottsági nyilatkozat olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyek a jogalkotási eljárás során már kellő figyelmet kaptak.

A Parlament végül emlékeztet arra, hogy a Bizottság – a Szerződések őreként – teljes mértékben felelős az uniós jog tagállamok általi helyes alkalmazásáért.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat